גרסת האתר רגילה גרסת האתר רגילה
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 158,
                           'Shelter' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Kasher' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RowsAmount' => 18,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Mazgan' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'CityID' => 31,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ramp' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким'
                               },
                           'Stairs' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים'
                    }
                   ],
             'Name' => 'אופקים',
             'ID' => 31
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                     'ID' => 1688,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Latitude' => undef,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Pit' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 12
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 13,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Distance' => 0, 'ID' => 1272, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 710, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.989788', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' }, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1272, 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי' } ], 'ID' => 193 }, { 'Name' => 'אילת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 580, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.953724', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 32, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 677, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 567, 'Latitude' => '29.555173', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 580, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 677, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'ID' => 32 }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 192, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.1037715', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'Image2Height' => 403, 'Cafeteria' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 168, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 63, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.1933261', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' } ] }, { 'ID' => 10, 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 527, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.6422237', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. Ацмаут, 60', 'Name' => 'Спортивный зал а-Кирья Ашдод' }, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 529, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 527, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=%2C1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D4%u05E2%u05E6%u05DE%u05D0%u05D5%u05EAx60&UserEarthX=116206&UserEarthY=1133257&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&MinX=115396&MinY=1132597&MaxX=117016&MaxY=1133917&PNGLayers=107', 'Latitude' => '31.7911471', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 1108, 'PlanInFlash' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'העצמאות 60, אשדוד', 'Image2Height' => 529, 'He' => { 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד', 'Address' => 'רובע סיטי, רחי העצמאות 60', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אולם ספורט הקריה אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.637338', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.792616', 'Cafeteria' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Image2Height' => 530, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 136, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 530, 'Lift' => 1 }, 'ID' => 136, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 876, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'Longitude' => '34.636347', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 775, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 876, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 931, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.79299', 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 775, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 10, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.637185', 'RowsAmount' => 9, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 133, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.791868', 'SeatsAmount' => 150, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Guide' => '' } }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 438, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Guide' => '', 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.' }, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Active' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.649463', 'RowsAmount' => 15, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.77819', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 399, 'Image2Height' => 600, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'Cafeteria' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'ID' => 438, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ID' => 2005, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד' }, 'CityID' => 10, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 2005, 'ShowsQty' => 1 } ] }, { 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'CityID' => 33, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 26, 'Longitude' => '34.562052', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон' }, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 92, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 847, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.664702', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Image2Height' => 839, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 92 }, { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ID' => 1666, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1666, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 33, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1665, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.66124', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 33, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון' } ], 'ID' => 33 }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 1, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.78716', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 408, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.238539', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'Image2Height' => 520, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 85, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 520, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 85, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ShowsQty' => 32, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1668, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 34, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1668 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'ID' => 1747, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 34, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Синема-Сити Беэр-Шева', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1747, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 } ] }, { 'ID' => 64, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 1880, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.993385', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 64, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 537, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'MapaLink' => '', 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1880, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0 } } ], 'Name' => 'בית שמש' }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 53, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7572707', 'RowsAmount' => 18, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 11, 'Pit' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 622, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' }, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Latitude' => '32.0206112', 'SeatsAmount' => 575, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 622, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 53, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים' } ] }, { 'ID' => 155, 'Name' => 'גבעת שמואל', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.848466', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 155, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Address' => 'ул. Нахум 1' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1540, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Latitude' => '32.079168', 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1540, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1659, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1659, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 12, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' } } } ], 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1669, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 13, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'ID' => 78, 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'Longitude' => '34.895859', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 78, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 263, 'ImageHeight' => 850, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 850, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 236, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.157589' }, 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון' }, { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'ID' => 2044, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Guide' => '', 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'MapaLink' => '', 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'CityID' => 78, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 2044 } ] }, { 'ID' => 5, 'Name' => 'הרצליה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ID' => 1670, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 5, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'Longitude' => '34.842952', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 1, 'CityID' => 5, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 5, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Stairs' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'Lift' => 0, 'ID' => 563, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Image2Height' => 845, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 280, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.166208' }, 'ID' => 563, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה' }, { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'ID' => 1484, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 5, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1484, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.163649', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 700, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1872, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.174431', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1872, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.85295', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 5 } } ] }, { 'ID' => 42, 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1671, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Address' => '' }, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 42, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1671 } ] }, { 'ID' => 43, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 142, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 142, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 182, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.4398601', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 10, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9218965', 'Pit' => 1, 'CityID' => 43, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Friends Хадера', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'Friends חדרה' }, { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 143, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 43, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.914142', 'RowsAmount' => 12, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.439355', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 360, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 606, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 143, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 606 } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'ID' => 2006, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10', 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.931134', 'RowsAmount' => 8, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 43, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.44146', 'SeatsAmount' => 83, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 2006, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'חדרה' }, { 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'CityID' => 15, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Longitude' => '34.790814', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 27', 'Name' => 'Спортивный центр Кирьят Шарет Холон' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 551, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 365, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 1087, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6600x%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DFx%u05D2%u05D1%u05E2%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05D7%u05DE%u05D5%u05E9%u05EAx27%2C&UserEarthX=130309&UserEarthY=1156977&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.005944', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גבעת התחמושת 27', 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון' }, 'Image2Height' => 365, 'GoogleMapAddress' => '32.005944, 34.790814', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 551, 'Name' => 'היכל הספורט קריית שרת חולון' }, { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1727, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1727, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 15, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 702, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.00688', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 570, 'ID' => 59, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 702, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.791006', 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 15, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 59 }, { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 15, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1941, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.002645', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66', 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } }, { 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1728, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1728, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 15, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון חולון' } ], 'ID' => 15 }, { 'ID' => 7, 'Halls' => [ { 'ID' => 215, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'ID' => 215, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 867, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.790971', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 501, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Image2Height' => 867, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.010532', 'RowsAmount' => 21, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9925609', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 199, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.8159518', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Address' => 'שד' הציונות 33' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Image2Height' => 706, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 706, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'ID' => 651 }, 'ID' => 651, 'Name' => 'בית הגפן חיפה' }, { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.066528', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 935, 'Lift' => 0, 'ID' => 163, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 505, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '32.81913', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים' }, 'Image2Height' => 935, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 163, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 290, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 290, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа' } }, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, { 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Сент Джон Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 286, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.817595', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית סנט ג'ון חיפה' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, חיפה', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 357, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 357 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Image2Height' => 732, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 2105, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.791338', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'Parking' => 3, 'ID' => 99, 'ImageHeight' => 732, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 9, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Guide' => '', 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 40, 'Longitude' => '34.965069', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 6 }, 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9728262', 'RowsAmount' => 16, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 7, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 209, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 615, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 615, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.8203168', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 497, 'Image2Width' => 600 }, 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, { 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.985592', 'RowsAmount' => 26, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 8, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Image2Height' => 528, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.803197', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 1222, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 528, 'ID' => 106, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, { 'ID' => 102, 'Hall' => { 'ID' => 102, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 687, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Image2Height' => 687, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.803414', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.985138', 'RowsAmount' => 17, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט' }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'Концерты Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1724, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0 }, 'ID' => 1724, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ID' => 237, 'Hall' => { 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Name' => 'Синематека Хайфа' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 7, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9846462', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 9, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.80327', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 159, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 500, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 237, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 500 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 29, 'Longitude' => '35.074321', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 772, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 1099, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.82173', 'ID' => 162, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 1725, 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1725, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'CityID' => 7, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 16, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'Name' => 'חיפה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 409, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 27, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.529639', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 96, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'ID' => 409, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 900, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!' }, 'Image2Height' => 900, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 747, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.796007' } } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 658, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 16, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'Longitude' => '34.73481', 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 509, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.874438', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Image2Height' => 496, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 658, 'ImageHeight' => 496, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה' } ], 'Name' => 'יבנה' }, { 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'ID' => 308, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.030568', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 386, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25' }, 'CityID' => 17, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.888107', 'RowsAmount' => 17, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ID' => 308 }, { 'Hall' => { 'ID' => 1165, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'Latitude' => '32.029093', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 17, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' } ], 'Name' => 'יהוד' }, { 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11' }, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 184, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'Longitude' => '35.103548', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 45 }, 'ID' => 184, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' } ], 'Name' => 'יקנעם' }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Address' => 'а-Рехавим 13' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 837, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.753725', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556' }, 'ID' => 837 }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'ימק"א', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1674, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 1674, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'ימק"א' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1346, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.76514', 'SeatsAmount' => 261, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 1, 'ID' => 1346, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '35.221921', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, { 'ID' => 2014, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 2014, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.778137', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26' }, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.214617', 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מנזר רטיסבון' }, { 'ID' => 2080, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2080, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.73307', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 240, 'GoogleMapAddress' => '31.733070, 35.183852', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז גבהים גילה', 'Address' => 'רח' צביה ויצחק 24' }, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.183852', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ гваим Гило', 'Address' => 'ул. Цвия ве-Ицхак, 24', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז גבהים גילה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Latitude' => '31.780065', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 260, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Longitude' => '35.222269', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 30, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 260, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1681, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1681, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים' }, { 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1679, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1679, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'ID' => 30 }, { 'Name' => 'כפר סבא', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1767, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'He' => { 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.927775', 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 18, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland' } }, 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, { 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 18, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1648, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1648 }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.929335', 'RowsAmount' => 13, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 18, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1354, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' }, 'Latitude' => '32.17279', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 332, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1' } ], 'ID' => 18 }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'ID' => 219, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'ID' => 219, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx176593x1257407%2C&UserEarthX=176541&UserEarthY=1257444&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.911346', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.911346, 35.280867', 'Image2Height' => 403, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מעלה אורט 15', 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל' }, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 46, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.280867', 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кармиэль', 'Address' => 'ул. Маале Орт, 15' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אשכול הפיס כרמיאל' }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.914962', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 780, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Image2Height' => 629, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Guide' => '', 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' }, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 1, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'ID' => 128, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 46, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.302903', 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 126, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1686, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 6 } ] }, { 'Name' => 'מגדל העמק', 'Halls' => [ { 'ID' => 155, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 47, 'RowsAmount' => 24, 'Longitude' => '35.2365385', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 661, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.6749051', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Image2Height' => 690, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 155 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' } ], 'ID' => 47 }, { 'Name' => 'מודיעין', 'Halls' => [ { 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1660, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.899119', 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.014734', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 20, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут' }, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, { 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'ID' => 1891, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 20, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1891, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.902651', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Address' => 'רח' דם המכבים 69' }, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 } ], 'ID' => 20 }, { 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 41, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '35.51472', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 22, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 941, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון' }, 'Cafeteria' => 2, 'Distance' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 618, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3 }, 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון' } ], 'ID' => 41 }, { 'ID' => 127, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 644, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 630, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'He' => { 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.6466026', 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 520, 'PlanInFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 644, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 630, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.965035', 'RowsAmount' => 16, 'CityID' => 127, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2059, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.133343', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 770, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 2059, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 248, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248 }, { 'ID' => 86, 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 305, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.911249', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 12, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 86, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 305, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'Latitude' => '32.13302', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 390, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } } ] }, { 'ID' => 251, 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2084, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 251, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 17, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2084, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.310059', 'SeatsAmount' => 429, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' }, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'Longitude' => '35.08482', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 206, 'Pit' => 1, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион' }, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1455, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Distance' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.981472', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 108, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 502, 'Latitude' => '31.724542', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'SeatsAmount' => 200, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Address' => 'סמוך לבית שמש' }, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 502, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל' } ] }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Longitude' => '35.297363', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 73, 'He' => { 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.772918', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1273, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 1273, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים' } ], 'ID' => 73 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.27145', 'Pit' => 0, 'CityID' => 49, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 713, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 490, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '33.023184' }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'מעלות', 'ID' => 49 }, { 'Name' => 'נהריה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'ID' => 91, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'CityID' => 50, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Longitude' => '35.100347', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 91, 'ImageHeight' => 712, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 585, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '33.01026', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Address' => 'דרך העצמאות 7' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 712, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347' }, 'ShowsQty' => 9 } ], 'ID' => 50 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.313034', 'RowsAmount' => 19, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 51, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 442, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.69951', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 650, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'ID' => 333, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'ID' => 296, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.313014', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 51, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 649, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.699456', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 296, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית' }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'ID' => 2050, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 2050, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.313014', 'Pit' => 0, 'CityID' => 51, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.796215', 'RowsAmount' => 29, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 21, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Image2Height' => 479, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, 'Latitude' => '31.930777', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 748, 'ID' => 177, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 479, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ID' => 1469, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 381, 'Cafeteria' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 21, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.813248', 'RowsAmount' => 16, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'נס ציונה' }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1564, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1564, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.41598', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 37, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.586268', 'RowsAmount' => 20, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0 } } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'ID' => 22, 'Name' => 'נתניה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.278535', 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1345, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.845944', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 22 }, 'ID' => 1345, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה' }, { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Latitude' => '32.304928', 'MapaLink' => '', 'ID' => 1430, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.869838', 'Pit' => 0, 'CityID' => 22, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1430 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 22, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.853704', 'RowsAmount' => 9, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Latitude' => '32.278005', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 119, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 119, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 22, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1687, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ID' => 1687, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' } ] }, { 'ID' => 161, 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1310, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1310, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 282, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.044517', 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות סביון', 'Address' => 'רח' גן השקמים סביון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.044517, 34.875716', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 161, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'Longitude' => '34.875716', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ган а-Шкамим Савьон', 'Name' => 'Мерказ а-тарбут Савьон' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'סביון' }, { 'ID' => 53, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Guide' => '', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 610, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.928829', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 639, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Longitude' => '35.07558', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 53 }, 'ID' => 639, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' } ], 'Name' => 'עכו' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 457, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'ID' => 457, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Latitude' => '32.613534', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.' }, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 54, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'Longitude' => '35.288414', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה' } ], 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54 }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Address' => 'Дерех Пика' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.981037', 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 55, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.47295', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'ID' => 2073, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 411, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 588, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 55, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.970051', 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1121, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Latitude' => '32.0855671', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=61.928102,135.263672&oq=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30&hnear=%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D+%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91+30,+%D7%A4%D7%AA%D7%97+%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&t=m&z=17', 'SeatsAmount' => 156, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, פתח תקווה, ישראל', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' חיים ארלוזורוב 30', 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, 'CityID' => 8, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8724555', 'RowsAmount' => 11, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Хаим Арлозоров, 30', 'Name' => 'Аудиториум Яд ле-Баним Петах-Тиква', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 2 }, 'ID' => 1121, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 11, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 1, 'Pit' => 0, 'CityID' => 8, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.877104', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1749, 'SeatsAmount' => 400, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 1749, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'ShowsQty' => 29, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 8, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1791 }, 'ID' => 1791, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ID' => 79, 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.888287', 'RowsAmount' => 20, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 714, 'ID' => 79, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'Image2Width' => 600, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Image2Height' => 714, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.880191', 'RowsAmount' => 13, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 8, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.096741', 'SeatsAmount' => 313, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2048, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'Name' => 'פתח תקווה', 'ID' => 8 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 374, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 449, 'RightToLeft' => 1, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 449, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.275292', 'SeatsAmount' => 396, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.911003', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 15, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 23, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 374, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎' } ], 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23 }, { 'ID' => 66, 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 13, 'ID' => 175, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Image2Height' => 542, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 664, 'Image2Width' => 600, 'Latitude' => '31.867439', 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'ID' => 175, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 542, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 20, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.801411', 'Pit' => 1, 'CityID' => 66, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3 }, 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' } ] }, { 'ID' => 87, 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 28, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.952124', 'Pit' => 1, 'CityID' => 87, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.' }, 'Image2Height' => 333, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 842, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.452967', 'ID' => 312, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 333, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 312 } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'ID' => 203, 'Hall' => { 'ID' => 203, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.' }, 'Latitude' => '32.742992', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 1016, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.07404', 'RowsAmount' => 19, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 72, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 14 } ], 'ID' => 72 }, { 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 696, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.675299', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת' }, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Image2Height' => 515, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 515, 'Lift' => 2, 'ID' => 550, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 1, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 118, 'RowsAmount' => 19, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.223953', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600 }, 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 739, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'Longitude' => '35.565242', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 142, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 645, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 791, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.723787', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 645, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 739, 'Distance' => 2 } } ], 'ID' => 142 }, { 'ID' => 69, 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ID' => 1092, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Latitude' => '32.0563564', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 69, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 69, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38' }, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 2, 'ID' => 1546, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.054894', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1546 } ] }, { 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 21, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.775479', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 39, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 655, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Address' => 'שד' העצמאות 1' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 49', 'Name' => 'Матнас Бейт-Эдит Кирьят-Гат' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.770335', 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 39, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 770, 'GoogleMapAddress' => '31.609348, 34.770335', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת', 'Address' => 'שדרות העצמאות 49' }, 'Cafeteria' => 0, 'Latitude' => '31.609348', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D3%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx128697x1113126%2C&UserEarthX=128571&UserEarthY=1113153&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 709, 'Image2Width' => 600, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 770, 'ID' => 144, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 144, 'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת' }, { 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ID' => 1396, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 180, 'Latitude' => '31.603753', 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת', 'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326', 'Kasher' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 39, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 6, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.759326', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат', 'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0 }, 'ID' => 1396 } ], 'Name' => 'קרית גת' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 403, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.841732', 'SeatsAmount' => 196, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 403, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 849, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '35.083536', 'RowsAmount' => 9, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 59, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1 }, 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין' }, { 'ShowsQty' => 31, 'ID' => 1683, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 59, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Address' => '' }, 'CombinedName' => 'Спектакли Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1683, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef }, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ], 'Name' => 'קרית מוצקין', 'ID' => 59 }, { 'ID' => 162, 'Name' => 'קרית מלאכי', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 461, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 885, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 461, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'Cafeteria' => 1, 'SeatsAmount' => 397, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '31.730202', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RowsAmount' => 18, 'Longitude' => '34.746996', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 162, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 885 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.09776', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 608, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1854, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 24, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.946771', 'RowsAmount' => 19, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ID' => 1854 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1975, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1975, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.9442', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 24 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה' } ], 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24 }, { 'ID' => 4, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 461, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.9636516', 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8050549', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 461, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון' }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71, 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'CityID' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 8, 'Longitude' => '34.8073574', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 71, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 445, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 249, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.9618807', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 445, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 48, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'CityID' => 4, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1700, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1700, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'ID' => 68, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.964426', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 362, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Image2Height' => 598, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 68, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 598, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'CityID' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.799322', 'RowsAmount' => 16 }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון' }, { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1702, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 4, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ID' => 1702 } ], 'Name' => 'ראשון לציון' }, { 'ID' => 25, 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1499, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 25, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.816013', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 8, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.887033', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 248, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1499, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 25, 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.816659', 'RowsAmount' => 23, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 25, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2024, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '31.896544', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 781, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1698, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 25, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' } ] }, { 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 582, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9' }, 'Image2Height' => 470, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 625, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.9300851', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 19, 'Longitude' => '34.8663685', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'CityID' => 26, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 582, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' } ], 'ID' => 26 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'есть платная городская парковка', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 27, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.808456', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.084349', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '', 'Name' => 'Salon De Tango', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2051 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'Salon De Tango' }, { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 186, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Incline' => 2, 'Pit' => 1, 'CityID' => 27, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'RowsAmount' => 16, 'Longitude' => '34.802498', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 550, 'Latitude' => '32.08488', 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן' }, 'Image2Height' => 536, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'Kasher' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 186, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 536, 'Lift' => 2 } }, { 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Рамат-Ган', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 27, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1695 }, 'ID' => 1695, 'ShowsQty' => 3 } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1692, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 28, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1692 } ], 'ID' => 28 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147' }, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Cafeteria' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 180, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 10 }, { 'Hall' => { 'ID' => 1691, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 29, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 1691, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה' } ], 'Name' => 'רעננה', 'ID' => 29 }, { 'ID' => 71, 'Name' => 'שוהם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Name' => 'אודיטוריום שהם' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Image2Height' => 697, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 511, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '31.99984', 'ImageHeight' => 697, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 1, 'Parking' => 3, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 491, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Name' => 'Аудиториум Шоам' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Longitude' => '34.945533', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 71, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 491, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'ID' => 1, 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Hall' => { 'Stairs' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех Шломо, 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Первый этаж' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.760062', 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.054515', 'SeatsAmount' => 50, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054515, 34.760062', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך שלמה 2', 'Name' => 'Fun Art Gallery - תל אביב יפו', 'Guide' => '', 'Info' => 'קומת קרקע' }, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 2032, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 2032, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 264, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.1269413', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 364, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 405, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'' }, 'Distance' => 2, 'ID' => 264, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 405, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.8039627', 'RowsAmount' => 12 }, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 888, 'Lift' => 2, 'ID' => 471, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 2, 'He' => { 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Guide' => '', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז' }, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Image2Height' => 888, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 1161, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.11062', 'RowsAmount' => 29, 'Longitude' => '34.803364', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 4, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4' }, 'Stairs' => 2 }, 'ID' => 471 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 51, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.79187', 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 495, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.074643', 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'Image2Width' => 600, 'ID' => 51, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 495, 'Distance' => 2 }, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, { 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.069364', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1608, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1608, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1948, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.054537', 'SeatsAmount' => 30, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 1948, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 670, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 5, 'Distance' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Image2Height' => 670, 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'Cafeteria' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.090399', 'SeatsAmount' => 896, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.79083', 'RowsAmount' => 25, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60' } }, 'ID' => 5, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1364, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Нисан Натив им. Александра Граса Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ноам, 5', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.757599', 'RowsAmount' => 9, 'Latitude' => '32.051536', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 167, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051536, 34.757599', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נועם 5', 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'ID' => 1364, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'בית ניסן נתיב ע"ש אלכסנדר גראס - תל אביב' }, { 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'ShowsQty' => 30, 'ID' => 1706, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1706, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'ID' => 270, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 651, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 270, 'SeatsAmount' => 242, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%u05E7%u05D5%u05D1%u05D9%u05E5%27x4%2C&UserEarthX=130009&UserEarthY=1165060&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.0783845', 'He' => { 'Address' => 'רח' ברקוביץ 4, פינת רח' וייצמן', 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 651, 'GoogleMapAddress' => 'ברקוביץ 4, פינת וייצמן, תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 14, 'Longitude' => '34.7883795', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт Шалом-Алейхем Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Беркович, 4, угол ул. Вайцман' }, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית שלום עליכם תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.046187', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '', 'Info' => 'חניון ציבורי נמל תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'ID' => 2063, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Info' => 'Парковка порта Тель-Авива.', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 2063, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2085, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Платная стоянка в окрестностях.', 'Name' => 'Жилое здание', 'Address' => 'ул. Бен Авигдор, 2' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.787315', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Latitude' => '32.067462', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 20, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.067462, 34.787315', 'He' => { 'Info' => 'חניון בתשלום בסביבה.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן אביגדור 2', 'Name' => 'בניין מגורים' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 2085 }, 'Name' => 'בניין מגורים' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1707, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1707, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, { 'ID' => 2072, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 42, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Name' => 'האנגר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.098361', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Image2Width' => 0, 'ID' => 2072, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'האנגר 11' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'He' => { 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'Latitude' => '32.098361', 'SeatsAmount' => 2590, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 23, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.774334', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0 }, 'ID' => 23, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Hall' => { 'ID' => 1705, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 5 }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 7, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.791474', 'RowsAmount' => 30, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 2038, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.061269', 'SeatsAmount' => 7637, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' } }, 'ID' => 2038 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.7519855', 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.0550516', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Distance' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 579, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ID' => 579, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1704, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0 }, 'ID' => 1704, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1742, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1742, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 24, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1711, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1711 }, { 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ShowsQty' => 55, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1721, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 1721 }, { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.075088', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1920, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.766377', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2061, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.05142', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 80 }, 'ID' => 2061, 'Name' => 'מועדון Tassa' }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 771, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.075088', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 771, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.795569', 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'ID' => 1803, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.074314', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1803, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Incline' => 0, 'Distance' => 2, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 598, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 800, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569' }, 'ID' => 598, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.792629', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 394, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Latitude' => '32.076892', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 22, 'ID' => 1217, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5' }, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1217, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 3, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0 }, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו' }, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.062348', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 920, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.773243', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1548, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.101798', 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1548 }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 32, 'ID' => 354, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Name' => 'Клуб Шаблюль' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.782994', 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 354, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 4, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 5, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76' }, 'Stairs' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'Longitude' => '34.786784', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 3, 'Pit' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 547, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 620, 'PlanInFlash' => 1, 'Latitude' => '32.049449', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageHeight' => 547, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'Shelter' => 0, 'ID' => 241, 'Distance' => 2 }, 'ID' => 241, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'מרכז דוהל' }, { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Longitude' => '34.762777', 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 566, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 272, 'SeatsAmount' => 394, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.051234', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'Image2Height' => 566, 'Cafeteria' => 0 }, 'ID' => 272 }, { 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1722, 'Distance' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив' }, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0 }, 'ShowsQty' => 9 }, { 'ID' => 205, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'Pit' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.780477', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Incline' => 2, 'Active' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 539, 'RightToLeft' => 1, 'Lift' => 2, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 205, 'Image2Width' => 600, 'SeatsAmount' => 314, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.082174', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 539, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 695, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.051258', 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05E0%u05D3%u05DC%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx127489x1162078%2C&UserEarthX=127513&UserEarthY=1162063&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 190, 'GoogleMapAddress' => '32.051258, 34.759956', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל', 'Address' => 'רח' התקומה 1 תל אביב - יפו, (מאחורי איצטדיון בלומפילד)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 0, 'Longitude' => '34.759956', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 11, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Ткума 1, Яффо (за стадионом Блюмфильд)', 'Name' => 'Культурный центр «Мендель»', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Active' => 1 }, 'ID' => 695, 'Name' => 'מרכז תרבות מנדל' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 4, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.78805', 'Pit' => 1, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1513, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 1, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 2, 'Distance' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3' }, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 58, 'Image2Width' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'MapaLink' => '' }, 'ID' => 1513, 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב' }, { 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'ID' => 2042, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.811616', 'RowsAmount' => 35, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо' }, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2042, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.102445', 'SeatsAmount' => 1322, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 2034, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Longitude' => '34.774593', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2034, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 300, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'Address' => 'רח' 3383' } }, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 1710, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1710 }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо' }, 'Longitude' => '34.756771', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'He' => { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.055119', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1924, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1924 }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1192, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 1192, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'PlanInFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.789245', 'RowsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Address' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 1734, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0 }, 'ID' => 1734, 'ShowsQty' => 43 }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'ShowsQty' => 20, 'ID' => 1610, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1610, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.761619', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Эйлат, 11', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Ангар', 'Guide' => '', 'Info' => 'Стоянка на ул. Дерех Эйлат 19.
 • Для слабослышащих предусмотрены наушники (иврит), которые можно получить под залог удостоверения личности.
 • Опоздавшие зрители в зал не допускаются' }, 'Stairs' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 2074, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אילת 11', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר', 'Info' => 'החניה בדרך אילת 19
 • להגברת קול לליקויי שמיעה ניתן לקבל אוזניות תמורת פקדון של תעודה מזהה.
 • לא תותר כניסת מאחרים', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.057234, 34.761619', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 124, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.057234' }, 'ID' => 2074, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם האנגר' }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.760122', 'RowsAmount' => 12, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Pit' => 1, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Shelter' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 1929, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו' }, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.056123', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 438, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Name' => 'Театр Давай' }, 'Stairs' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.763567', 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 65, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'MapaLink' => '', 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2069, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 2069, 'Name' => 'תיאטרון דוואי' }, { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Latitude' => undef, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Cafeteria' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1717 }, 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 15 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1862, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.770042', 'RowsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Parking' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 1862, 'Latitude' => '32.041362', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'PlanInFlash' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 8, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 414, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Image2Height' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Latitude' => '32.102715', 'SeatsAmount' => 100, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 2, 'ID' => 1609, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.076754' }, 'ID' => 1609 }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ID' => 2040, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж' }, 'Longitude' => '34.7871', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.064179', 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Image2Width' => 0, 'Lift' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'ID' => 2040, 'Parking' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע' }, 'Image2Height' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'Latitude' => '32.06423', 'MapaLink' => '', 'ID' => 1766, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.787011', 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'ID' => 1766 }, { 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 535, 'ImageHeight' => 671, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'Kasher' => 0, 'Image2Height' => 671, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'SeatsAmount' => 330, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.052992', 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'Longitude' => '34.750356', 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 1 }, 'ID' => 535 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Pit' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив — Ресторан Блэкаут', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Distance' => 0, 'ID' => 1912, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 38, 'Latitude' => '32.052992', 'MapaLink' => '', 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0 }, 'ID' => 1912, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב - מסעדת הבלקאאוט' }, { 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 2078, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Longitude' => '34.770042', 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 70, 'Image2Width' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.041362', 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ID' => 2078, 'ImageHeight' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'MainHallID' => undef, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2' }, 'Stairs' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'ID' => 389, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30' }, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Width' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Latitude' => '32.0749745' }, 'ID' => 389, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 1719, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '' }, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Image2Height' => 0, 'Kasher' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => undef, 'ID' => 1719, 'Parking' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Incline' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив' }, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Longitude' => undef, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CityID' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ] }, { 'Name' => 'תל מונד ', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 451, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Parking' => 0, 'Shelter' => 0, 'ID' => 451, 'Distance' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'Image2Height' => 446, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'Cafeteria' => 0, 'MapaLink' => '', 'Latitude' => '32.249829', 'SeatsAmount' => 382, 'Image2Width' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Longitude' => '34.917738', 'MainHallID' => undef, 'RowsAmount' => 14, 'ImageWidth' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CityID' => 102, 'Pit' => 0, 'Incline' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '', 'Info' => '' } } } ], 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  אולם ספורט הקריה אשדוד

  רובע סיטי, רחי העצמאות 60, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט קריית שרת חולון

  רח' גבעת התחמושת 27, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז גבהים גילה

  רח' צביה ויצחק 24, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אשכול הפיס כרמיאל

  רח' מעלה אורט 15, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  סביון
  מרכז התרבות סביון

  רח' גן השקמים סביון, סביון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אודיטוריום יד לבנים פתח תקווה

  רח' חיים ארלוזורוב 30, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת

  שדרות העצמאות 49, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס כוכב דוד קרית גת

  שד' מלכי ישראל 183, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם