גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות
קופת !BRAVO
 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'ID' => 158,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Kasher' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'השקד 626',
                                'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס אופקים',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'CityID' => 31,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.61895',
                           'Incline' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Latitude' => '31.308029',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.308029, 34.618950',
                           'Pit' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Офаким',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. а-Шакед, 626',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 535,
                           'ID' => 158,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Ramp' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%5Dxx113731x1079684%2C&UserEarthX=113666&UserEarthY=1079731&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Active' => 1
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 31,
             'Name' => 'אופקים'
            },
            {
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ID' => 1688,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Pit' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 9,
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 11,
                     'ID' => 1272,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 1272, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 710, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.989788', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.912942', 'IsPseudoHall' => 0 } } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי', 'ID' => 193 }, { 'Name' => 'אילת', 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 677, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '29.555173', 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.953724', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 580, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 567, 'Ru' => { 'Name' => 'Театры Эйлата', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 32, 'RowsAmount' => 20, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 677 }, 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'ID' => 580, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל', 'Address' => 'רח' דרך אפרתה 28' }, 'CityID' => 63, 'Image2Height' => 403, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.1933261', 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 403, 'Latitude' => '32.1037715', 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'דרך אפרתה 28, אריאל', 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsAmount' => 192, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дерех Эфрата, 28', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ариэль', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'ID' => 168, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05E9%u05DB%u05D5%u05DC%20%u05E4%u05D9%u05E1%26psik%3B%20%u05D0%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx168488x1167937%2C&UserEarthX=168264&UserEarthY=1168077&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 168, 'Name' => 'אשכול הפיס אריאל' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2027, 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'פאב המקום של אבא - אריאל', 'Address' => 'רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל', 'Info' => 'שעות הפעילות
 • ראשון סגור
 • שני-שישי: 18:00-1:00
 • שבת: 16:00-1:00
 • שימו לב!!! ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 63, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.195197', 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.103921', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103921, 35.195197', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Мицада, 2, Кантри-клаб Ариэль', 'Name' => 'Паб а-Маком шель Аба — Ариэль', 'Info' => 'Часы работы
 • Выходной: воскресенье
 • Понедельник–пятница: 18:00–1:00
 • Суббота: 16:00–1:00
 • Обратите внимание!!! Часы работы могут измениться!', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 2027, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef } } ], 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'ID' => 136, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד', 'Info' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 10, 'Image2Height' => 530, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.637338', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 530, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.792616', 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 399, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ID' => 136, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1 } }, { 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 876, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.636347', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 775, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.79299', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Pit' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 931, 'Ramp' => 2, 'ID' => 876, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 27, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, 'CityID' => 10, 'Image2Height' => 775, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ID' => 133, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 1, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод', 'Info' => '9-й ряд состоит из приставных стульев.', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 133, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.791868', 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'He' => { 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 10 } }, { 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 438, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Hall' => { 'Longitude' => '34.649463', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '31.77819', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'В этом зале нет защищённого пространства и в случае сирены нужно оставаться на своих местах.', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 399, 'ID' => 438, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 15, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => 'אולם המופעים הזה אינו ממוגן ובעת אזעקה עליכם להישאר במקום מושבכם.', 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד' }, 'CityID' => 10, 'Image2Height' => 600, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1 } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2005, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 10, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי אשדוד', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 2005, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשדוד', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 } } ], 'Name' => 'אשדוד', 'ID' => 10 }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.571887', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 197, 'ID' => 1886, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון', 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Info' => '' }, 'CityID' => 33, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1886, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון' }, { 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 92, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'Hall' => { 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 847, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Ramp' => 2, 'ID' => 92, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.562052', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 839, 'Latitude' => '31.664702', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 839, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, 'CityID' => 33 } }, { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1666, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 33, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 33, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1665, 'ImageWidth' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'ID' => 1665, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 85, 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 520, 'ImageHeight' => 520, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.238539', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.78716', 'Incline' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 85, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 408, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2 } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 34, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Address' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1668, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע' }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1668, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 34, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1747, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 1747, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, { 'Hall' => { 'Incline' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.796521', 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 395, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.251339', 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'DoorsAmount' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 394, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ID' => 83, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 34, 'Image2Height' => 395, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 83 }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 34, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה', 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'Info' => 'מתחנה מרכזית באר שבע ניתן לקחת את הקווים הבאים: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32.' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1124, 'Parking' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.237386, 34.788594', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Анилевич 15, угол Мордей а-Гетаот, старый город', 'Info' => 'С центральной автобусной станции Беэр-Шевы автобусы: 4,5,7,8,9,13,17,21,24,31,32', 'Name' => 'Театр а-Фриндж Беэр-Шева', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.237386', 'Incline' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.788594', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הפרינג' באר שבע', 'ID' => 1124, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'באר שבע', 'ID' => 34 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ID' => 1880, 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 64, 'He' => { 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1880, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13' }, 'SeatsAmount' => 537, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.748436', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.993385' } } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 11, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף', 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.' }, 'RowsAmount' => 18, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 622, 'Latitude' => '32.0206112', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 622, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.7572707', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 53, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 575, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4 }, 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ID' => 53, 'ShowsQty' => 13 } ] }, { 'Name' => 'גבעת שמואל', 'ID' => 155, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.848466', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.079168', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.079168, 34.848466', 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал, матнас Гиват-Шмуэль', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Нахум 1', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 373, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1540, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' נחום 1', 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'Info' => '' }, 'CityID' => 155, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1 }, 'Name' => 'אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1540 } ] }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'ID' => 12, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ID' => 1659, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 12, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1659 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 1669, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1669, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 13, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'גני תקווה', 'ID' => 13 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 263, 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Hall' => { 'Image2Height' => 850, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Name' => 'בית מקומי לתרבות - הוד השרון', 'Address' => 'רח' יהושע בן גמלא 26', 'Info' => 'בקרבת מקום יש את חניון הדואר ברחוב רמתיים וחניון ברחוב יהושע בן גמלא.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 78, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.157589, 34.895859', 'DoorsAmount' => 3, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт макоми ле-тарбут — Ход а-Шарон', 'Info' => 'Рядом есть стоянка почты по ул. Раматаим и стоянка по ул. Иехошуа Бен Гамла.', 'Address' => 'ул. Иешуа Бен Гамла 26 (рядом с почтой)', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 236, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'ID' => 263, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x9700x%u05D4%u05D5%u05D3%20%u05D4%u05E9%u05E8%u05D5%u05DFx%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05DE%u05DC%u05D0x26%2C&UserEarthX=140306&UserEarthY=1173851&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.895859', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 850, 'Latitude' => '32.157589', 'PseudoHallID' => 0 } }, { 'Hall' => { 'ID' => 2093, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.159613, 34.885853', 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 20, 'Ru' => { 'Name' => 'Частный дом', 'Address' => 'ул. Хешван 2', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.159613', 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.885853', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 78, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' חשוון 2', 'Name' => 'בית פרטי', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'בית פרטי', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2093 }, { 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок', 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2044, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.132891', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 78 }, 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 2044 } ], 'Name' => 'הוד השרון', 'ID' => 78 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 28, 'ID' => 1670, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1670, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 5, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0 } }, { 'ID' => 563, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 845, 'Latitude' => '32.166208', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.842952', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'ID' => 563, 'Parking' => 3, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'DoorsAmount' => 5, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5' }, 'SeatsAmount' => 280, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'CityID' => 5, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Address' => 'רח' בן גוריון 5', 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 845 } }, { 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, 'CityID' => 5, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 700, 'Mazgan' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ID' => 1484, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.163649' } }, { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1872, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 10, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רביבים 14' }, 'CityID' => 5, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 200, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1872, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.85295', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'Name' => 'הרצליה', 'ID' => 5 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1671, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1671, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 42, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'Name' => 'זכרון יעקב', 'ID' => 42 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רמבם 26' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 43, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам 26', 'Info' => '', 'Name' => 'Спортивный зал средней школы Ваки Хадера' }, 'SeatsAmount' => 900, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.439522, 34.914665', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1600, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.914665', 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.439522', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1600 }, { 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ID' => 143, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.914142', 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 606, 'Latitude' => '32.439355', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»' }, 'SeatsAmount' => 360, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 143, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'He' => { 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 43, 'Image2Height' => 606, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 } } ], 'ID' => 43, 'Name' => 'חדרה' }, { 'ID' => 15, 'Name' => 'חולון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1293, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.797067', 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.00283', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Ирушалаим 216-218, парк Перес', 'Name' => 'Дворец Спорта Тото — Арена', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 5662, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.002830, 34.797067', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1293, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 216-218, פארק פרס', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 34, 'CityID' => 15, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'ID' => 1727, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1727, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 15, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מדיטק חולון' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ID' => 59, 'ShowsQty' => 14, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 702, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.00688', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.791006', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 59, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 570, 'CityID' => 15, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 702 } }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 15, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1728, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728, 'ShowsQty' => 22 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 867, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.010532', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.790971', 'ImageHeight' => 867, 'Distance' => 2, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 501, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' }, 'DoorsAmount' => 6, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 215 }, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 215 }, { 'Hall' => { 'ID' => 651, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D5%u05EAx33%2C&UserEarthX=149594&UserEarthY=1246822&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית הגפן, חיפה, ישראל', 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 199, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Гефен Хайфа', 'Address' => 'Пр. а-Ционут 33' }, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 706, 'Latitude' => '32.8159518', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.9925609', 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות בית הגפן חיפה', 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 706, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הציונות 33', 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'בית הגפן חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 651 }, { 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 163, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 935, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 2, 'ID' => 163, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 505, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.81913', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 935, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.066528' } }, { 'ID' => 290, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'ID' => 290, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7 } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1388, 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 4, 'ID' => 1388, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 350, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Хайфа', 'Address' => 'Дерех Моше Флиман, 4', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.789809, 34.963499', 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.789809', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.963499', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Name' => 'מועדון זאפה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך משה פלימן 4', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה' }, 'RowsAmount' => 40, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 732, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.965069', 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.791338', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 732, 'Distance' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 6, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 2105, 'DoorsAmount' => 9, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'ID' => 99 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 99, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 209, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Longitude' => '34.9728262', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.8203168', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 615, 'Distance' => 2, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа' }, 'SeatsAmount' => 497, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Pit' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 209, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי' }, 'RowsAmount' => 16, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'Image2Height' => 615, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 106, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 528, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '' }, 'CityID' => 7, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'DoorsAmount' => 6, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 1222, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 8, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 106, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.985592', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 528, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.803197' } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 687, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'CityID' => 7, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.803414, 34.985138', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 473, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'ID' => 102, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.985138', 'IsPseudoHall' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 687, 'Latitude' => '32.803414', 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ID' => 102, 'ShowsQty' => 6 }, { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 7, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'Info' => '' }, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1724, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1724 }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 237, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'ID' => 237, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 159, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.80327', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 500, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.9846462', 'IsPseudoHall' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 500, 'CityID' => 7, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Address' => 'שד' הנשיא 142', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 9 } }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 772, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '' }, 'ID' => 162, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 1099, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.' }, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 772, 'Latitude' => '32.82173', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.074321', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ID' => 162, 'ShowsQty' => 7, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חיפה', 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1725, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ID' => 1725, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'תיאטרון חיפה' } ], 'ID' => 7, 'Name' => 'חיפה' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 409, 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'CityID' => 96, 'RowsAmount' => 27, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Address' => 'רח' ביאליק 13' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 900, 'ImageHeight' => 900, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.796007', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.529639', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 409, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 747 } } ], 'Name' => 'טבריה', 'ID' => 96 }, { 'Name' => 'יבנה', 'ID' => 16, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 496, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'CityID' => 16, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 509, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.' }, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 658, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 496, 'Latitude' => '31.874438', 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 658 } ] }, { 'Name' => 'יהוד', 'ID' => 17, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.030568', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 308, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд', 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 386, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'DoorsAmount' => 4, 'CityID' => 17, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 308, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'ID' => 1165, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'Longitude' => '34.899322', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מועדון Gray יהוד', 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ID' => 1165, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 330, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд', 'Info' => '' }, 'CityID' => 17, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'יקנעם', 'ID' => 45, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 184, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 184, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 45, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Generation Pub', 'Address' => 'רח' יפו 19', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.768319', 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.21371', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 485, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E4%u05D5x19%2C&UserEarthX=171270&UserEarthY=1131902&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => 'בר פוטין, ירושלים, ישראל', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Яффо, 19', 'Name' => 'Generation Pub', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 100, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'Generation Pub', 'ID' => 485, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 818, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 435, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 7, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%f8%eb%e6+%ec%ee%e5%e6%e9%f7%e4+%e9%f8%e5%f9%ec%e9%ed&first=1&minx=107780.65625&miny=1147373.90625&maxx=150085.34375&maxy=1183116.09375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170437&UserEarthY=1130493.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 818, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 141, 'Ru' => { 'Address' => 'Район Мишканот шаананим', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'DoorsAmount' => 2, 'Latitude' => '31.771295', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 435, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.22451' } }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2092, 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Name' => 'המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז', 'Info' => '', 'Address' => 'שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2092, 'Ramp' => 2, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр музыки Иерусалим — открытая площадка над центром', 'Address' => 'Район Мишканот шаананим, площадка справа от ветряной мельницы Монтефиоре', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 320, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.771295, 35.224510', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.771295', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.22451', 'Incline' => 0 } }, { 'ID' => 837, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%e4%f6%e5%ec%ec%fa+%e4%f6%e4%e5%e1%e4&first=1&minx=94860.734375&miny=1143653.203125&maxx=163005.265625&maxy=1186836.796875&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=170243&UserEarthY=1129016.6015625&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'ID' => 837, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'а-Рехавим 13', 'Name' => 'Цолелет а-Цеуба Иерусалим', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.753725, 35.212556', 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.753725', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.212556', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 30, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'הצוללת הצהובה ירושלים', 'Address' => 'רח' הרכבים 13, א.ת. תלפיות' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'Latitude' => '31.76514', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит', 'Info' => '', 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим' }, 'SeatsAmount' => 261, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1346, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'CityID' => 30, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 1346, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'לב סמדר ירושלים' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2014, 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'He' => { 'Name' => 'מנזר רטיסבון', 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 26', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.778137', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.214617', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 2014, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Монастырь Ратисбон', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 26' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778137, 35.214617', 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '31.780065', 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1', 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 96, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 260, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '' }, 'CityID' => 30, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1681, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Жерар Бахар Иерусалим', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 30, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'מרכז ז'ראר בכר ירושלים', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1681 }, { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2090, 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סדנאות האמנים - גג', 'Info' => 'תחת כיפת השמים.', 'Address' => 'רח' האומן 26, תלפיות' }, 'CityID' => 30, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.20764', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.751054', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.751054, 35.207640', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 250, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Artists' Studios — крыша', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'ул. а-Оман 26, Тальпиот' }, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 2090, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef } }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Pit' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1679, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 30 }, 'ID' => 1679, 'ShowsQty' => 25, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' } ], 'Name' => 'ירושלים', 'ID' => 30 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 170, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות רייזל, כפר סבא, ישראל', 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 182, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Геула, 12', 'Name' => 'Бейт-тарбут им. Рейзель Кфар-Саба' }, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 170, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6900x%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E1%u05D1%u05D0x%u05D2%u05D0%u05D5%u05DC%u05D4x12%2C&UserEarthX=140546&UserEarthY=1175944&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.899607', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 605, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.175604', 'Image2Height' => 605, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא', 'Address' => 'רח' גאולה 12', 'Info' => '' }, 'CityID' => 18 } }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1767, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1767, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 450, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.165294', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 18, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19 } }, { 'ShowsQty' => 30, 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'CityID' => 18, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33' }, 'SeatsAmount' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1648, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef } }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 18, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל', 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'ID' => 1354, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль' }, 'SeatsAmount' => 332, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.17279', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.929335', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ID' => 1354, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 128, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 780, 'Ramp' => 2, 'ID' => 128, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 629, 'Distance' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.914962', 'Image2Height' => 629, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 46 } } ], 'ID' => 46, 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Ramp' => 0, 'ID' => 1686, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Pit' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'CityID' => 126, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Address' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ID' => 1686, 'ShowsQty' => 6 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 155, 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'SeatsAmount' => 661, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Израэль, 5', 'Name' => 'Матнас Мигдаль а-Эмек', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'Matnas (Community Center), מגדל העמק, ישראל', 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%26psik%3B%20%u05DE%u05D2%u05D3%u05DC%20%u05D4%u05E2%u05DE%u05E7%5Dxx172466x1231176%2C&UserEarthX=172242&UserEarthY=1231220&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 155, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'CombinedName' => 'הופעות מתנ''ס מגדל העמק', 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.2365385', 'Latitude' => '32.6749051', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 690, 'Image2Height' => 690, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יזרעאל 5', 'Info' => '', 'Name' => 'מתנ''ס מגדל העמק' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'CityID' => 47 } } ], 'Name' => 'מגדל העמק', 'ID' => 47 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 26, 'ID' => 1660, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'Longitude' => '35.014734', 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1660, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 20, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' דם המכבים 69', 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 20, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.00915', 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.902651', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дам а-Макабим', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Gray Модеин' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.902651, 35.009150', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1891, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1891, 'Name' => 'מועדון הגריי מודיעין' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 20, 'He' => { 'Address' => 'רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה', 'Info' => '', 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.90012', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.008266', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1657, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная студия Аль а-Бама Модиин', 'Address' => 'ул. Лев а-Ир, 2, Каньон Азриэли-Модиин, первый этаж', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.900120, 35.008266' }, 'Name' => 'סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין', 'ID' => 1657, 'ShowsQty' => 1 } ], 'ID' => 20, 'Name' => 'מודיעין' }, { 'ID' => 41, 'Name' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Name' => 'אולם הקימרון', 'Info' => '' }, 'CityID' => 41, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.494997, 35.514720', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал а-Кимрон', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 941, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 618, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.51472', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.494997', 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 618, 'Name' => 'אולם הקימרון' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'ID' => 644, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 520, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза' }, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 630, 'Latitude' => '32.6466026', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.965035', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 630, 'CityID' => 127, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 644 } ], 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל' }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון', 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 2059, 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ID' => 2059, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 770, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.133343', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.913311', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 248, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון', 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 86, 'RowsAmount' => 12, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.13302', 'Longitude' => '34.911249', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ID' => 305, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 390, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2 }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 305 } ] }, { 'ID' => 251, 'Name' => 'מועצה מקומית פרדסיה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 429, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал а-Реут', 'Address' => 'ул. а-Ахва, 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.310059, 34.908897', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ID' => 2084, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.908897', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.310059', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם התרבות הרעות', 'Address' => 'רח' האחווה 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 17, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 251 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2084, 'Name' => 'אולם התרבות הרעות' } ] }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'ID' => 206, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'Incline' => 1, 'Latitude' => '32.981472', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 250, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 1455, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 206, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0 }, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון', 'ID' => 1455, 'ShowsQty' => 3 } ] }, { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ID' => 108, 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал' }, 'SeatsAmount' => 200, 'Ramp' => 2, 'ID' => 502, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.976521', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.724542', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 108 } } ] }, { 'ID' => 73, 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 73, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 24, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.772918', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'Incline' => 2, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1273, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 560, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8' }, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273, 'ShowsQty' => 8 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 49, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ID' => 713, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 490, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '33.023184', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Incline' => 2 } } ], 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות' }, { 'Name' => 'נהריה', 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 712, 'CityID' => 50, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ID' => 91, 'SeatsAmount' => 585, 'Ru' => { 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '33.01026', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 712, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.100347', 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => '35.313034', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 442, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 650, 'Ru' => { 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 333, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 51, 'Image2Height' => 442, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 333 }, { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 296, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.699456', 'Longitude' => '35.313014', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 296, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx181051x1234621%2C&UserEarthX=180868&UserEarthY=1234665&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньёна', 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 649, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 51, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 177, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsAmount' => 752, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 479, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.930777', 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.796215', 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 479, 'CityID' => 21, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 29, 'He' => { 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 177, 'ShowsQty' => 30, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 21, 'He' => { 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.', 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.92931', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1469, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 381, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'נס ציונה', 'ID' => 21 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'ID' => 1564, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1' }, 'SeatsAmount' => 545, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 1564, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 20, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הגפן 1', 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 37 } } ], 'Name' => 'נתיבות', 'ID' => 37 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.278535', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.845944', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1345, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 373, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Pit' => 0, 'CityID' => 22, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'ID' => 1430, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.869838', 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.304928', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'ID' => 1430, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'CityID' => 22, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 119, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 119, 'ImageWidth' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 201, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.278005', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 22, 'RowsAmount' => 9, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101', 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה' } } }, { 'Hall' => { 'CityID' => 22, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1687, 'ImageWidth' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 24 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 118, 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 372, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נחום 35', 'Name' => 'מתנ''ס דורה נתניה' }, 'CityID' => 22, 'DoorsAmount' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רמת ידין דורה, נתניה, ישראל', 'Pit' => 1, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 424, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Матнас Дора Нетания', 'Address' => 'ул. Нахум, 35', 'Info' => '' }, 'Ramp' => 0, 'ID' => 118, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7400x%u05E0%u05EA%u05E0%u05D9%u05D4x%u05E0%u05D7%u05D5%u05DDx35%2C&UserEarthX=136949&UserEarthY=1189783&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Longitude' => '34.8598411', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 372, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.3009928', 'PseudoHallID' => 0 } } ], 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 639, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.928829', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 610, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 639, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.' }, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 53, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0 } } ], 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53 }, { 'Name' => 'עפולה', 'ID' => 54, 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'ID' => 457, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула' }, 'SeatsAmount' => 643, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.613534', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'SeatsOnMap' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 54, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'He' => { 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Guide' => '' } } } ] }, { 'Name' => 'פרדס חנה', 'ID' => 55, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'Address' => 'רח' דרך פיק"א', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 55, 'GoogleMapAddress' => '32.472950, 34.981037', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'а-Траклин — Митхам тарбут Пардес-Хана', 'Address' => 'Дерех Пика', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 220, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2073, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Longitude' => '34.981037', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.47295' }, 'Name' => 'הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה', 'ID' => 2073, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 588, 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 55, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54' }, 'SeatsAmount' => 411, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 588 } } ] }, { 'ID' => 8, 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 8, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда' }, 'SeatsAmount' => 400, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 1, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1749, 'Parking' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.877104', 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1749, 'ShowsQty' => 12, 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 8, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Address' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1791, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 29, 'ID' => 1791, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 855, 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Hall' => { 'CityID' => 8, 'He' => { 'Address' => 'רח' שמואל הנגיד 7', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הגולה פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.1893661', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 1, 'Longitude' => '34.8706162', 'IsPseudoHall' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%20%u05D4%u05E0%u05D2%u05D9%u05D3x8%2C&UserEarthX=140641&UserEarthY=1167624&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 855, 'SeatsAmount' => 200, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Ул. Шмуэль а-Нагид, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб а-Гула Петах-Тиква' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'שמואל הנגיד 7, פתח תקוה', 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'CityID' => 8, 'Image2Height' => 714, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 1, 'Longitude' => '34.888287', 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.087587', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 714, 'SeatsAmount' => 364, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'DoorsAmount' => 2, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 1, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 79 }, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 79 }, { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.880191', 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 2, 'ID' => 2048, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'CityID' => 8, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'He' => { 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 2048, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ] }, { 'Name' => 'קדימה', 'ID' => 23, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 374, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Hall' => { 'CityID' => 23, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 449, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.275292', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 449, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.911003', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 374, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 0, 'SeatsAmount' => 396, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'DoorsAmount' => 4 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'ID' => 175, 'ShowsQty' => 15, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.801411', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 542, 'Latitude' => '31.867439', 'PseudoHallID' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 664, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'ID' => 175, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'Image2Width' => 600, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 66, 'Image2Height' => 542, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2 } } ], 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'ID' => 66 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 333, 'CityID' => 87, 'RowsAmount' => 28, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Address' => 'ד.נ. חפר' }, 'Ramp' => 2, 'ID' => 312, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Pit' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 3, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 842, 'ImageHeight' => 333, 'Distance' => 2, 'Latitude' => '32.452967', 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.952124', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 312 } ], 'ID' => 87, 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 16, 'ID' => 203, 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.742992', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '35.07404', 'IsPseudoHall' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 1, 'ID' => 203, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'Gangways' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 1016, 'Ru' => { 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'CityID' => 72, 'He' => { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0 } } ], 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור' }, { 'ID' => 118, 'Name' => 'קיבוץ יפעת', 'Halls' => [ { 'ID' => 550, 'ShowsQty' => 11, 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Hall' => { 'Image2Height' => 515, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 19, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 118, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 696, 'Ru' => { 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 1, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 550, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Longitude' => '35.223953', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 515, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.675299' } } ] }, { 'ID' => 142, 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 142, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 645, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 645, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.723787', 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'SeatsOnMap' => 1, 'ID' => 739, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет', 'Address' => 'Киббуц Кинерет' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 739, 'Name' => 'בן-ציון כינרת' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5' }, 'CityID' => 69, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.0563564', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5' }, 'Mazgan' => 2, 'ID' => 1092, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, { 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 69, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.054894', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38' }, 'SeatsAmount' => 28, 'Mazgan' => 2, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1546, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 1546, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ], 'Name' => 'קרית אונו', 'ID' => 69 }, { 'Name' => 'קרית גת', 'ID' => 39, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 655, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 626, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.609598', 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 39, 'RowsAmount' => 21, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 655 } ] }, { 'ID' => 59, 'Name' => 'קרית מוצקין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' החשמונאים 79' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 26, 'CityID' => 59, 'Image2Height' => 326, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.081256', 'Latitude' => '32.846411', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 4, 'ImageHeight' => 326, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Хашмонаим, 79', 'Name' => 'Амфитеатр Кирьят Моцкин', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 2537, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.846411, 35.081256', 'DoorsAmount' => 9, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 1925, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'אמפי חי פארק קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1925 }, { 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.841732', 'ImageHeight' => 403, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '35.083536', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'ID' => 849, 'Ramp' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 196, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Pit' => 1, 'CityID' => 59, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 9, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 403 }, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 849 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 59, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1683, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1683, 'ShowsQty' => 34, 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' בן גוריון 38', 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 18, 'CityID' => 162, 'Image2Height' => 461, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.746996', 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.730202', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 461, 'SeatsAmount' => 397, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Бен-Гурион 38', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Кирьят-Малахи', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס קרית מלאכי', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1034x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05DC%u05D0%u05DB%u05D9x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D3%u05D5%u05D3%20%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx38%2C&UserEarthX=125762&UserEarthY=1126494&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'ID' => 885 }, 'ID' => 885, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס קרית מלאכי' } ], 'ID' => 162, 'Name' => 'קרית מלאכי' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'ID' => 24, 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 24, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, 'ID' => 1854, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10' }, 'SeatsAmount' => 608, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.09776', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'SeatsOnMap' => 1 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1854, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין' }, { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'CityID' => 24, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.097891', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1975, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זד"ל 3', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.9636516', 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.8050549', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 461, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D6%u05D3%27%27%u05DCx3%2C&UserEarthX=131707&UserEarthY=1152353&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'זד"ל 3, ראשון לציון', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Задаль, 3', 'Name' => 'Бейт а-Ам Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'בית העם ראשון לציון', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 461 }, { 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 71, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.9618807', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 445, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8073574', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'ID' => 71, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 249, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'DoorsAmount' => 2, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 445 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 4, 'He' => { 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 1700, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ID' => 1700, 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 68, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Hall' => { 'CityID' => 4, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי', 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 598, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.964426', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 598, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.799322', 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'ID' => 68, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'Ramp' => 2, 'SeatsAmount' => 362, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Info' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'DoorsAmount' => 2 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 4, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1702, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1702, 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2086, 'Name' => 'קניון הזהב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דוד סחרוב 21, קומה 2', 'Name' => 'קניון הזהב', 'Info' => 'ניתן להכניס מהכניסות פריז ולונדון' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 4, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'Войти можно через входы Париж и Лондон', 'Address' => 'ул. Давид Сахаров, 21, второй этаж', 'Name' => 'Каньон а-Заав' }, 'SeatsAmount' => 500, 'Mazgan' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.990631, 34.774815', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2086, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.774815', 'IsPseudoHall' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '31.990631', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0 } } ], 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 248, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 1, 'ID' => 1499, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 25 } }, { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ShowsQty' => 24, 'ID' => 2024, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Address' => 'רח' יעקוב 48', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.' }, 'RowsAmount' => 23, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 25, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.816659', 'Incline' => 2, 'Latitude' => '31.896544', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 781, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'ID' => 2024 } }, { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'CityID' => 25, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1698, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Address' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0 } } ], 'Name' => 'רחובות', 'ID' => 25 }, { 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 582, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 470, 'CityID' => 26, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Ramp' => 0, 'ID' => 582, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9' }, 'SeatsAmount' => 625, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.9300851', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 470, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8663685' } } ] }, { 'ID' => 27, 'Name' => 'רמת גן', 'Halls' => [ { 'ID' => 186, 'ShowsQty' => 18, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.08488', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 536, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.802498', 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'ID' => 186, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган', 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.' }, 'SeatsAmount' => 550, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'CityID' => 27, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Address' => 'רח' היצירה 3', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 536 } }, { 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1695, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 27, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'Guide' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 1695 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ShowsQty' => 15, 'ID' => 1692, 'Hall' => { 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'CityID' => 28, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон' }, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1692, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0 } } ], 'ID' => 28, 'Name' => 'רמת השרון' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 180, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 310, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13 }, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'ID' => 180, 'ShowsQty' => 14 }, { 'ID' => 1691, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1691, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0 } }, { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'ID' => 1689, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1689, 'Mazgan' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 29, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 } } ], 'ID' => 29, 'Name' => 'רעננה' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 697, 'CityID' => 71, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ID' => 491, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 600, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 511, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.99984', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 697, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.945533', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 491 } ], 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1, 'Name' => 'תל אביב-יפו', 'Halls' => [ { 'ID' => 264, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 405, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 12, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'', 'Info' => '', 'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל', 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 364, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Ramp' => 0, 'ID' => 264, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.8039627', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 405, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.1269413' } }, { 'ShowsQty' => 5, 'ID' => 471, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.803364', 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.11062', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 888, 'Distance' => 2, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 4, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 1161, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.' }, 'DoorsAmount' => 4, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 471, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 29, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 888, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 495, 'PlanInFlash' => 1, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 13, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)' }, 'CityID' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Gangways' => 2, 'Mazgan' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 404, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 51, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.79187', 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 495, 'Distance' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.074643' }, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 51 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1608, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.788062', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 49, 'Ru' => { 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Guide' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1608, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'Address' => 'דרך שלמה 6', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 1, 'ID' => 1948, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 30, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех Шломо, 6', 'Name' => 'Бейт а-Бар — Тель-Авив' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054537, 34.760635', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.054537', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.760635', 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'בית הבאר - תל אביב', 'ID' => 1948, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.79083', 'Latitude' => '32.090399', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 670, 'Gangways' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 0, 'ID' => 5, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.', 'Address' => 'רח' ויצמן 60' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 25, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 670, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1 }, 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 5, 'Name' => 'בית החייל תל אביב' }, { 'ID' => 1706, 'ShowsQty' => 32, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1706, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 } }, { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1707, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1707, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.099004', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 4, 'ImageHeight' => 370, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.808187', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'ID' => 227, 'ImageWidth' => 600, 'Gangways' => 4, 'Lift' => 1, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 941, 'Mazgan' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 370 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 227, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'Name' => 'האנגר 11', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2072, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 42, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2072, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Gangways' => 2, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 2146, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Ангар 11', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Latitude' => '32.098361', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.774334' } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1705 }, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705, 'ShowsQty' => 7 }, { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 30, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.061269', 'Longitude' => '34.791474', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 2, 'ID' => 2038, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Pit' => 1, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 7, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 7637 } }, { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'ID' => 579, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 579, 'Parking' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 160, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Guide' => '' }, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Pit' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0550516', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Incline' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו', 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1704, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '' } }, 'ID' => 1704, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב' }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1742, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ID' => 1742, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1 } }, { 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'ID' => 1464, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98, בית הספר למשחק של ענת ברזילי', 'Name' => 'התיאטרון הפתוח תל אביב-יפו', 'Guide' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.069532', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.788069', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1464, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069532, 34.788069', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsAmount' => 50, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98, школа катерского мастерства Анат Бразилаи', 'Name' => 'а-Театрон а-Патуах Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2 } }, { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'ShowsQty' => 27, 'ID' => 1711, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 1711, 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'ID' => 1721, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'Info' => '', 'Address' => '' }, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721, 'ShowsQty' => 36 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1920, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב' }, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 350, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1920, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.075088' } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים. הכניסה לבר מגיל 18 ומעלה אלא בליווי ובהשגחת מבוגר. תחילת המופע כ-45 דק' לאחר פתיחת הדלתות.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта), -1 этаж', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится. Вход с 18 лет и старше или в сопровождении и под наблюдением взрослого. Начало концерта примерно через 45 минут после открытия дверей.', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 771, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.075088', 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ID' => 771, 'ShowsQty' => 3 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ID' => 1803, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1803 }, { 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394, 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 2, 'ID' => 394, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 550, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.076892', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.792629' } }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'ID' => 1217, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 21, 'ID' => 1217, 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה', 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Address' => 'רח' אלנבי 128' }, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'SeatsAmount' => 120, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 920, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.062348' } }, { 'ShowsQty' => 19, 'ID' => 354, 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Address' => 'קרליבך 23', 'Name' => 'מועדון שבלול' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'ID' => 354, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.068313', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 241, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 547, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76', 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 20, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Ramp' => 2, 'ID' => 241, 'SeatsAmount' => 620, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 3, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'DoorsAmount' => 5, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.049449', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 547, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.786784', 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'ID' => 272, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 566, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ID' => 272, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.051234, 34.762777', 'DoorsAmount' => 4, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.051234', 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 566, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.762777' } }, { 'ID' => 1722, 'ShowsQty' => 9, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1722, 'ImageWidth' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1 } }, { 'Hall' => { 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 539, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Info' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Active' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 4, 'Ramp' => 0, 'ID' => 205, 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 314, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'DoorsAmount' => 4, 'Latitude' => '32.082174', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 2, 'ImageHeight' => 539, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'Longitude' => '34.780477', 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ID' => 205, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב' }, { 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1513, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 4, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3', 'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב', 'Info' => '' }, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Distance' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.069395', 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.78805', 'SeatsOnMap' => 1, 'Ramp' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1513, 'Parking' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050', 'Gangways' => 1, 'Lift' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'SeatsAmount' => 58, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив', 'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2 } }, { 'ID' => 2042, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Address' => 'Пр. Роках, 100', 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 1322, 'Mazgan' => 0, 'ID' => 2042, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 4, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 35, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו', 'Info' => 'תחת כיפת שמים.' }, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Cafeteria' => 0 } }, { 'ID' => 2034, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'He' => { 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.044979', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.773399', 'Incline' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Ramp' => 2, 'ID' => 2034, 'Parking' => 3, 'ImageWidth' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 300, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Аудиториум' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.773399', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.044979', 'PseudoHallID' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Калнтри Горенл Голдштейн — Аудиториум', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 100, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 3, 'ID' => 2097, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום', 'Info' => '' }, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2097, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - אודיטוריום' }, { 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.773399', 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.044979', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'Ru' => { 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Студия', 'Address' => 'ул. Ахува Озери (ул. 3383)', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.044979, 34.773399', 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 3, 'ID' => 2088, 'Ramp' => 2, 'He' => { 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אהובה עוזרי (רח' 3383)', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ID' => 2088, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - סטודיו' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 1710, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ID' => 1710, 'ShowsQty' => 1 }, { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1924, 'Hall' => { 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Name' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 - תל אביב יפה', 'Info' => '', 'Address' => 'רחוב מרזוק ועזר 2 ליד ככר השעון', 'Guide' => '' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1924, 'Ramp' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2, рядом с часовой башней', 'Name' => 'Улица Марзук ве-Эйзер, 2 — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055119, 34.756771', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.055119', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.756771', 'IsPseudoHall' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית אלפא 13' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'CityID' => 1, 'SeatsAmount' => 85, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.065614, 34.789245', 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ID' => 1192, 'Parking' => 4, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.789245', 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.065614', 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ID' => 1192, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' }, { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Parking' => 0, 'ID' => 1734, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 43, 'ID' => 1734, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, { 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'ID' => 1610, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'ID' => 1929, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'RowsAmount' => 12, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога' }, 'SeatsAmount' => 438, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Pit' => 1, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'ID' => 1929, 'Parking' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Longitude' => '34.760122', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 2, 'Latitude' => '32.056123', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'ShowsQty' => 8, 'ID' => 2069, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Давай', 'Address' => 'Ул. Францос 12', 'Info' => '' }, 'SeatsAmount' => 65, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.055423, 34.763567', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'ID' => 2069, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 1, 'Parking' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.763567', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.055423', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' פראנצויז 12', 'Name' => 'תיאטרון דוואי', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Ramp' => 0, 'ID' => 1717, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 16 }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа' }, 'SeatsAmount' => 100, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 414, 'SeatsOnMap' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.102715', 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'He' => { 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 8, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 7, 'ID' => 414, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'ID' => 1609, 'ShowsQty' => 29, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'Pit' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'ID' => 1609, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Ramp' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => '34.784731', 'Incline' => 0, 'Latitude' => '32.076754', 'PseudoHallID' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0 } }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'Pit' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'Gangways' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 40, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 1, 'Ramp' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 2040, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Active' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.7871', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.064179', 'PseudoHallID' => 0, 'Image2Height' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, 'CityID' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2040 }, { 'ShowsQty' => 4, 'ID' => 1766, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.06423', 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'IsPseudoHall' => 0, 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Parking' => 0, 'ID' => 1766, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 2, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 48, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 5, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E0%u05D0%20%u05DC%u05D2%u05E2%u05EA%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126576x1162298%2C&UserEarthX=126752&UserEarthY=1162276&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Active' => 1, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ramp' => 2, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'ID' => 535, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'порт Яффо, ул. Рациф а-Алия а-Шния, рядом с Бейт-Миюмана', 'Name' => 'Театр На Лагаат Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'SeatsAmount' => 330, 'Mazgan' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052992, 34.750356', 'Latitude' => '32.052992', 'PseudoHallID' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 671, 'SeatsOnMap' => 1, 'Incline' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.750356', 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Image2Height' => 671, 'CityID' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' רציף העלייה השנייה, ליד בית מיומנה, נמל יפו' }, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 21 }, 'ID' => 535, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון נא לגעת תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'ID' => 2078, 'ImageWidth' => 0, 'Parking' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Active' => 1, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'SeatsAmount' => 70, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'Театрон Нико Нитай', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Gangways' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Distance' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'PseudoHallID' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Incline' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'Kasher' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Info' => '' } }, 'ID' => 2078, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון ניקו ניתאי' }, { 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'ID' => 389, 'Ramp' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Image2Width' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Latitude' => '32.0749745', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 389, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'CityID' => 1, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'Gangways' => 0, 'Lift' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'ID' => 1719, 'Parking' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Image2Width' => 0, 'MapaLink' => '', 'Incline' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => undef }, 'ID' => 1719, 'ShowsQty' => 13, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'ID' => 451, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 446, 'CityID' => 102, 'Kasher' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'He' => { 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '' }, 'Ramp' => 2, 'ID' => 451, 'ImageWidth' => 600, 'Parking' => 0, 'Active' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'MapaLink' => '', 'Image2Width' => 600, 'Pit' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'DoorsAmount' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд' }, 'SeatsAmount' => 382, 'Mazgan' => 2, 'Gangways' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'ImageHeight' => 446, 'PseudoHallID' => 0, 'Latitude' => '32.249829', 'Incline' => 0, 'Longitude' => '34.917738', 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsOnMap' => 1 } } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אופקים
  היכל התרבות מתנ''ס אופקים

  השקד 626, אופקים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  אשכול הפיס אריאל

  רח' דרך אפרתה 28, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פאב המקום של אבא - אריאל

  רח' מדצה 2, קאנטרי קלאב אריאל, אריאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי אשדוד

  כל האירועים באולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הפרינג' באר שבע

  אנילביץ' 15 פינת מורדי הגטאות, עיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעת שמואל
  אולם התרבות מתנ''ס גבעת שמואל

  רח' נחום 1, גבעת שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  בית מקומי לתרבות - הוד השרון

  רח' יהושע בן גמלא 26, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית פרטי

  רח' חשוון 2, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  היכל הספורט ע''ש וואקי תיכון חדרה חדרה

  רח' רמבם 26, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  היכל הספורט טוטו חולון - ארנה

  שד' ירושלים 216-218, פארק פרס, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית הגפן חיפה

  שד' הציונות 33, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה חיפה

  דרך משה פלימן 4, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  המרכז למוסיקה ירושלים

  שכ' משכנות שאננים, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המרכז למוסיקה ירושלים - רחבה הפתוחה מעל המרכז

  שכ' משכנות שאננים, רחבה מימין לתחנת הרוח של מונטפיורי, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר רטיסבון

  רח' שמואל הנגיד 26, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז ז'ראר בכר ירושלים

  כל האירועים באולם

  סדנאות האמנים - גג

  רח' האומן 26, תלפיות, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר סבא
  בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא

  רח' גאולה 12, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מגדל העמק
  מתנ''ס מגדל העמק

  רח' יזרעאל 5, מגדל העמק

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועדון הגריי מודיעין

  רח' דם המכבים 69, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סטודיו למשחק ותיאטרון על הבמה מודיעין

  רח' לב העיר 2, קניון עזריאלי, קומת כניסה, מודיעין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה אזורית עמק המעיינות
  אולם הקימרון

  מועצה אזורית עמק המעיינות, מועצה אזורית עמק המעיינות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה מקומית פרדסיה
  אולם התרבות הרעות

  רח' האחווה 1, מועצה מקומית פרדסיה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס דורה נתניה

  רח' נחום 35, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  הטרקלין - מתחם תרבות פרדס חנה

  רח' דרך פיק"א, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מועדון הגולה פתח תקווה

  רח' שמואל הנגיד 7, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אמפי חי פארק קריית מוצקין

  רח' החשמונאים 79, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  קרית מלאכי
  מתנ''ס קרית מלאכי

  שד' בן גוריון 38, קרית מלאכי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית העם ראשון לציון

  רח' זד"ל 3, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  קניון הזהב

  רח' דוד סחרוב 21, קומה 2, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מכון ויצמן למדע רחובות

  כל האירועים באולם

  רמלה
  היכל התרבות רמלה

  שד' חיים ויצמן 9, רמלה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  רמת גן
  תיאטרון היהלום רמת גן

  רח' היצירה 3, רמת גן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון רמת ג

  כל האירועים באולם

  רמת השרון
  סינמה סיטי גלילות רמת השרון

  כל האירועים באולם