גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-20:00, ו׳ 8:00-15:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'Name' => 'אור יהודה',
             'ID' => 9,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор Иегуда',
                                'Address' => 'ул. Элияу Саадон, 87'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 822,
                           'GoogleMapAddress' => '32.026158, 34.856755',
                           'Distance' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 450,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 9,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.856755',
                           'Lift' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 822,
                           'ID' => 243,
                           'Latitude' => '32.026158',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' אליהו סעדון 87',
                                'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2400x%u05D0%u05D5%u05E8%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D0%u05DC%u05D9%u05D4%u05D5%20%u05E1%u05E2%u05D3%u05D5%u05DFx87%2C&UserEarthX=136371&UserEarthY=1159325&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ID' => 243,
                     'Name' => 'היכל התרבות אור יהודה'
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 44,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1688,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0
                          },
                     'ID' => 1688,
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ],
             'Name' => 'אור עקיבא'
            },
            {
             'Name' => 'איירפורט סיטי',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ID' => 1272,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות איירפורט סיטי',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942',
                           'Distance' => 0,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 193,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ID' => 1272,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.912942',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה',
                                'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו לשורות עליונות על בסיס מקום פנוי.'
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 6
                    }
                   ],
             'ID' => 193
            },
            {
             'Name' => 'אילת',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 580,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 32,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театры Эйлата',
                                'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 677,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 567,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.953724',
                           'Parking' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 677,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 580,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטראות אילת',
                                'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום'
                               },
                           'Latitude' => '29.555173',
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'תיאטראות אילת'
                    }
                   ],
             'ID' => 32
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места. После закрытия входов в зал опоздавших не впускают. На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются. Вход на остальные мероприятия только с двухлетнего возраста. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 775,
                           'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 931,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 27,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 10,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.636347',
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 775,
                           'ID' => 876,
                           'Latitude' => '31.79299',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות. למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע. הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.',
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד',
                                'Address' => 'דרך ארץ 1'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 16,
                     'ID' => 876
                    },
                    {
                     'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Узи Хитман 2, кв.66, этаж 17',
                                'Name' => 'Квартирник на 17-ом Ашдод',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.791429, 34.634764',
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 10,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'ID' => 1537,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.634764',
                           'Parking' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17',
                                'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '31.791429',
                           'Stairs' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => ''
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1537
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד',
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185',
                           'Distance' => 2,
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '9-ый ряд - приставные стулья.',
                                'Address' => 'ул. Дерех арец 8',
                                'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод'
                               },
                           'Gangways' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 10,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Latitude' => '31.791868',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' דרך ארץ 8',
                                'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד',
                                'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '34.637185',
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 133,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 133
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד',
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 10,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 15,
                           'Ramp' => 0,
                           'SeatsAmount' => 399,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463',
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 600,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод',
                                'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05E7%u05E7%27%27%u05DCx90%2C&UserEarthX=116725&UserEarthY=1131979&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '31.77819',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' קק"ל 90',
                                'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 438,
                           'Lift' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 600,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.649463',
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 6,
                     'ID' => 438
                    }
                   ],
             'ID' => 10,
             'Name' => 'אשדוד'
            },
            {
             'Name' => 'אשקלון',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'SeatsAmount' => 847,
                           'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052',
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 839,
                           'Gangways' => 3,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон',
                                'Address' => 'ул. а-Наси, 82'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 33,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 26,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '31.664702',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' הנשיא 82',
                                'Name' => 'היכל התרבות אשקלון',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'בהיכל התרבות קיימים סידורים מיוחדים המאפשרים דרכי גישה לנכים ולבעלי מוגבלויות. 
כבדי שמיעה: בהיכל מותקנת מערכת הגברה לכבדי-שמיעה, ניתן לקבל אוזניות שמע בערב ההצגה, ללא תמורה, בלובי של ההיכל וכנגד.'
                               },
                           'ID' => 92,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 839,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.562052',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 8,
                     'ID' => 92
                    }
                   ],
             'ID' => 33
            },
            {
             'ID' => 34,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אמפיפארק באר-שבע',
                     'ID' => 1468,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 3,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Шлошт а-Мицпим 1, Парк Нахаль Беэр-Шева',
                                'Name' => 'Амфи-парк Беэр-Шева',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 4272,
                           'GoogleMapAddress' => '31.229852, 34.809365',
                           'Distance' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Ramp' => 2,
                           'CityID' => 34,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1468,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.809365',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.229852',
                           'He' => {
                                'Name' => 'אמפיפארק באר-שבע',
                                'Address' => 'רח' שלושת המצפים 1, פארק נחל באר שבע',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע',
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Ramp' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 34,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева',
                                'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל',
                           'Distance' => 2,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'SeatsAmount' => 183,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.7986504',
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 84,
                           'Latitude' => '31.2498588',
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר',
                                'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 84
                    },
                    {
                     'ID' => 81,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&ll=31.248103,34.798025&spn=0.008539,0.016512&sll=31.248122,34.798025&sspn=0.008539,0.016512&hnear=%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7+%D7%A8%D7%92%D7%A8+42,+%D7%91%D7%90%D7%A8+%D7%A9%D7%91%D7%A2&t=m&z=17',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' יצחק רגר 34',
                                'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע'
                               },
                           'Latitude' => '31.248699',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.79875',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 81,
                           'ImageHeight' => 648,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 34,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.248699, 34.798750',
                           'SeatsAmount' => 592,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Гехаль а-Тарбут Гистадрута Беэр-Шева',
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Гистадрута Беэр-Шева',
                                'Address' => 'пр. Ицхак Рагер 34'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 648
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע'
                    },
                    {
                     'Name' => 'זאפה באר שבע',
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 320,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.234191, 34.799574',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Заппа Беэр-Шева',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' החיטה 1, מתחם הסינמה סיטי',
                                'Name' => 'זאפה באר שבע'
                               },
                           'Latitude' => '31.234191',
                           'ID' => 1852,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.799574',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1852
                    },
                    {
                     'ID' => 85,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160',
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'SeatsAmount' => 391,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город',
                                'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Image2Height' => 520,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 34,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'Ramp' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע',
                                'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע'
                               },
                           'Latitude' => '31.238539',
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.78716',
                           'Parking' => 2,
                           'ImageHeight' => 520,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 85,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע'
                    },
                    {
                     'ID' => 1668,
                     'Hall' => {
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1668,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', באר שבע',
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע'
                    },
                    {
                     'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע',
                     'ID' => 1747,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 34,
                           'Pit' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', באר שבע',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1747
                          },
                     'ShowsQty' => 12
                    }
                   ],
             'Name' => 'באר שבע'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 11,
                           'CityID' => 11,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Аудиториум Бат-Ям',
                                'Address' => 'ул. Шауль Адади, 6, за Гехаль а-Тарбут',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 3,
                           'SeatsAmount' => 176,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'האודיטוריום העירוני מנחם רוטשילד, בת ים, ישראל',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99+6%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7561143!3d32.0188647!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b36a74cacbf7%3A0xc020b5c80af8e1f8!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0188644!4d34.7561051',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'ID' => 56,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'Longitude' => '34.7554232',
                           'Parking' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 1,
                           'He' => {
                                'Name' => 'האודיטוריום בת ים',
                                'Address' => 'רח' שאול הדדי 6',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.0186973'
                          },
                     'ID' => 56,
                     'Name' => 'האודיטוריום בת ים'
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות בת ים',
                     'ID' => 53,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям',
                                'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות בת ים',
                           'Image2Height' => 622,
                           'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 575,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 11,
                           'Incline' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.7572707',
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 622,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ID' => 53,
                           'Latitude' => '32.0206112',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות בת ים',
                                'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707',
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 11,
             'Name' => 'בת ים'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון גבעתיים'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1659,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Гиватаим',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 12,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 14,
                     'ID' => 1659,
                     'Name' => 'תיאטרון גבעתיים'
                    }
                   ],
             'ID' => 12,
             'Name' => 'גבעתיים'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1198,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => 'ארבע עונות 4 גני אביב, לוד',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 288,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас Ганей-Авив',
                                'Address' => 'ул. Арба Онот, 4',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 187,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Ramp' => 0,
                           'Latitude' => '31.9586906',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ארבע עונות 4',
                                'Name' => 'מתנ''ס גני תקווה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.8826783',
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1198,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA+4,+%D7%9C%D7%95%D7%93%E2%80%AD/@31.9586906,34.8826783,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x1502ca603be757fd:0xf3ec831196e52e3b',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'Name' => 'מתנ''ס גני תקווה'
                    }
                   ],
             'ID' => 187,
             'Name' => 'גני אביב'
            },
            {
             'Name' => 'גני תקווה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה',
                     'ID' => 1669,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 13,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1669,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 11
                    }
                   ],
             'ID' => 13
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 305,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.911249',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.13302',
                           'He' => {
                                'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון',
                                'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 1,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Incline' => 1,
                           'CityID' => 86,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон',
                                'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 390,
                           'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249',
                           'Distance' => 2
                          },
                     'ID' => 305
                    }
                   ],
             'ID' => 86,
             'Name' => 'דרום השרון - צומת הירקון'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'בית חיל האויר הרצליה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '32.169229, 34.828622',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'часть зала под открытым небом, часть - зала имеет крышу.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бейт Хейль-Авир Герцлия',
                                'Address' => 'ул. Жаботински, 15'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'Incline' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.169229',
                           'He' => {
                                'Info' => 'חלק מהאולם תחת כיפת שמים, חלק ממנו - מקורה.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בית חיל האויר הרצליה',
                                'Address' => 'רח' ז'בוטינסקי 15'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.828622',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1831,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          },
                     'ID' => 1831
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', הרצליה',
                           'Distance' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ID' => 1670,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 8,
                     'ID' => 1670
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 280,
                           'DoorsAmount' => 5,
                           'GoogleMapAddress' => 'בן גוריון 5, הרצליה',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 845,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5',
                                'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что у зала есть договоренность на бесплатную стоянку с парковкой Лев а-Ир, расположенной напротив Гехала, для паркующихся после 16:00 продолжительностью на 3 часа. Покупатель паркуется на этой стоянке, получает парковочный билет и на выезде предъявляет также билет на мероприятие Гехаля в эту дату.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.1661802',
                           'He' => {
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לחונים אחרי שעה 16:00 לשלוש שעות בלבד קיים הסדר חניה עם חניון לב העיר הממוקם מול ההיכל. הלקוח חונה, לוקח את הטיקט של החניה וביציאה, בהצגת כרטיס מופע עם תאריך מתאים ליום, יוצא ללא תשלום.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל בעיר הרצליה',
                                'Address' => 'רח' בן גוריון 5'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 845,
                           'ID' => 563,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.8427131',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx5%2C&UserEarthX=135343&UserEarthY=1174804&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 563,
                     'Name' => 'היכל בעיר הרצליה'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח',
                                'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה'
                               },
                           'Latitude' => '32.1663165',
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.8098869',
                           'Parking' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 298,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה',
                           'SeatsAmount' => 300,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах',
                                'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 298,
                     'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 5,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия',
                                'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 700,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.797003',
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1484,
                           'Latitude' => '32.163649',
                           'He' => {
                                'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה',
                                'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1484,
                     'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה'
                    }
                   ],
             'ID' => 5,
             'Name' => 'הרצליה'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1671,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 42,
                           'Incline' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1671,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0
                          },
                     'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב'
                    }
                   ],
             'ID' => 42,
             'Name' => 'זכרון יעקב'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1293,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 5662,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.002369,34.797611',
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Ул. Мифрац Шломо 1, Кирьят Шарет',
                                'Name' => 'Дворец Спорта Тото Холон — Арена'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 34,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה',
                                'Address' => 'רחוב מפרץ שלמה 1, קרית שרת'
                               },
                           'Latitude' => '32.002369',
                           'ID' => 1293,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.797611',
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'היכל הספורט טוטו חולון - ארנה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון',
                     'ID' => 59,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.791006',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 59,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 702,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.00688',
                           'He' => {
                                'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת',
                                'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 15,
                           'Gangways' => 3,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон',
                                'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 702,
                           'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 570,
                           'DoorsAmount' => 6
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'פשא בית הופעות של ישראל - חולון',
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'ID' => 1857,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.792959',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'פשא בית הופעות של ישראל - חולון',
                                'Address' => 'רח' מפרץ שלמה 66',
                                'Info' => 'תחת כיפת שמים.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.004924',
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Под открытым небом.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Паша Бейт-офаот шель Исраэль — Холон',
                                'Address' => 'ул. Мифрац Шломо 66'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsAmount' => 1100,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.004924, 34.792959'
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1857
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון חולון',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 1728,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 15,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חולון',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Холон',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 17,
                     'ID' => 1728,
                     'Name' => 'תיאטרון חולון'
                    }
                   ],
             'ID' => 15,
             'Name' => 'חולון'
            },
            {
             'Name' => 'חיפה',
             'ID' => 7,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71',
                                'Name' => 'בית אבא חושי חיפה'
                               },
                           'Latitude' => '32.790823',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '35.010105',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 215,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 867,
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.790823, 35.010105',
                           'SeatsAmount' => 501,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 4,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.',
                                'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71',
                                'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 867,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 7,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 5,
                     'ID' => 215,
                     'Name' => 'בית אבא חושי חיפה'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 935,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14',
                                'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа'
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 505,
                           'GoogleMapAddress' => 'בן צבי 14 קריית חיים, חיפה',
                           'Distance' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Ramp' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 7,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'ID' => 163,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 935,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '35.0663313',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.8194768',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים',
                                'Name' => 'בית נגלר חיפה'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 3,
                     'ID' => 163,
                     'Name' => 'בית נגלר חיפה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה',
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס',
                                'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה'
                               },
                           'Latitude' => '32.817595',
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 290,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.9942105',
                           'Parking' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה',
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа',
                                'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас'
                               }
                          },
                     'ID' => 290
                    },
                    {
                     'Name' => 'מורגן פאב',
                     'ID' => 1842,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '32.822429, 35.058459',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Якотиэль Барав 3',
                                'Name' => 'Паб Морган',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Места за столиками или за барной стойкой.'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.822429',
                           'He' => {
                                'Info' => 'ישיבה סביב שולחנות ועל הבר.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' יקותיאל בהרב 3',
                                'Name' => 'מורגן פאב'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '35.058459',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1842,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Kasher' => 0,
                           'DoorsAmount' => 9,
                           'SeatsAmount' => 2105,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069',
                           'Image2Height' => 732,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'CombinedName' => 'Концерты Центр Конгрессов Хайфа',
                           'Gangways' => 6,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа',
                                'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.',
                                'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה',
                                'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה'
                               },
                           'Latitude' => '32.791338',
                           'Stairs' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 732,
                           'Lift' => 1,
                           'ID' => 99,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.965069',
                           'Parking' => 3
                          },
                     'ID' => 99
                    },
                    {
                     'ID' => 106,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'Parking' => 4,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 528,
                           'Lift' => 2,
                           'ID' => 106,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה',
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138'
                               },
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 8,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138',
                                'Name' => 'Аудиториум Хайфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 528,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'SeatsAmount' => 1136,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 26,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 7,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 9,
                     'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 687,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. а-Наси, 138',
                                'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'SeatsAmount' => 473,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה',
                           'Ramp' => 1,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 687,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 102,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.9852455',
                           'Parking' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138',
                                'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.8030477',
                           'Stairs' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers='
                          },
                     'ShowsQty' => 6,
                     'ID' => 102
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1724,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו'
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חיפה'
                          },
                     'ID' => 1724,
                     'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו'
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 772,
                           'Lift' => 2,
                           'ID' => 162,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '35.074321',
                           'Parking' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים',
                                'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.82173',
                           'Stairs' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Height' => 772,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 3,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа',
                                'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'SeatsAmount' => 1099,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321',
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 29,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600
                          },
                     'ID' => 162
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון חיפה',
                     'Hall' => {
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Хайфы',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', חיפה',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 7,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1725,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון חיפה',
                                'Address' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 5,
                     'ID' => 1725
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 409,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18137x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D8%u05D1%u05E8%u05D9%u05D4%20%u05D9%u05D3%20%u05E9%u05D9%u05D8%u05E8%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05D1%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%u05E7%2013%26psik%3B%20%u05D8%u05D1%u05E8%u05D9%u05D4%2C&UserEarthX=199950&UserEarthY=1244723&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.7902049',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' ביאליק 13',
                                'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 900,
                           'ID' => 409,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '35.5238564',
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 96,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 27,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 747,
                           'GoogleMapAddress' => 'יד שטרית טבריה ישראל',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 900,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия',
                                'Address' => 'ул. Бялик, 13'
                               },
                           'Active' => 1
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה'
                    }
                   ],
             'ID' => 96,
             'Name' => 'טבריה'
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות יבנה',
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 496,
                           'ID' => 658,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.73481',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.874438',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי',
                                'Name' => 'היכל התרבות יבנה'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Ramp' => 0,
                           'CityID' => 16,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Height' => 496,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 509,
                           'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 8,
                     'ID' => 658
                    }
                   ],
             'ID' => 16,
             'Name' => 'יבנה'
            },
            {
             'Name' => 'יהוד',
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 386,
                           'GoogleMapAddress' => 'היכל התרבות מופת, יהוד מונוסון, ישראל',
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'CityID' => 17,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.0305291',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד',
                                'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 308,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.8880962',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1
                          },
                     'ID' => 308,
                     'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד'
                    }
                   ],
             'ID' => 17
            },
            {
             'ID' => 30,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אוגוסטה ויקטוריה ירושלים',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05D7%20%u05D0%u05D5%u05D2%u05D5%u05E1%u05D8%u05D4%20%u05D5%u05D9%u05E7%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx173734x1132642%2C&UserEarthX=173437&UserEarthY=1132826&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 289,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '35.2489053',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.7866823',
                           'He' => {
                                'Info' => 'יש מדרגה אחת בכניסה',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'הר הזיתים ירושלים',
                                'Name' => 'אוגוסטה ויקטוריה ירושלים'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Церковь Августы Виктории Иерусалим',
                                'Address' => 'напротив университетского «Амфитеатрона», на склоне Оливковой горы.',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Есть одна ступень на входе в зал'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אוגוסטה ויקטוריה, ירושלים',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 289
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Биньяней а-Ума Иерусалим',
                                'Address' => 'пр. Шазар, 1',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'שדרות שזר 1, ירושלים, ישראל',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05E0%u05D9%20%u05D4%u05D0%u05D5%u05DE%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DD%5Dxx169301x1132646%2C&UserEarthX=169059&UserEarthY=1132699&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '35.203281',
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 16,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '31.7878977',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'שד' שז''ר 1',
                                'Name' => 'בנייני האומה ירושלים'
                               },
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 16,
                     'Name' => 'בנייני האומה ירושלים'
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה',
                     'Hall' => {
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 30,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ירושלים',
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театр Иерушалаим',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1679,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 11,
                     'ID' => 1679
                    }
                   ],
             'Name' => 'ירושלים'
            },
            {
             'Name' => 'כינרת',
             'ID' => 95,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ID' => 1202,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '35.590038',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.705423',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92',
                                'Name' => 'בית גבריאל כנרת'
                               },
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 95,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Габриэль Кинерет',
                                'Address' => 'Эмек а-Ярден, юг Кинерета, восточнее Цомет Цемах по дороге 92'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 256,
                           'GoogleMapAddress' => '32.705423, 35.590038',
                           'Distance' => 0
                          },
                     'ID' => 1202,
                     'Name' => 'בית גבריאל כנרת'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'כפר סבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 170,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6900x%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05E1%u05D1%u05D0x%u05D2%u05D0%u05D5%u05DC%u05D4x12%2C&UserEarthX=140546&UserEarthY=1175944&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 605,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 170,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.899607',
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' גאולה 12',
                                'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.175604',
                           'Stairs' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'CityID' => 18,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Height' => 605,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Геула, 12',
                                'Name' => 'Бейт-тарбут им. Рейзель Кфар-Саба',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsAmount' => 182,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות רייזל, כפר סבא, ישראל'
                          },
                     'Name' => 'בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 18,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 18,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба',
                                'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1648,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא',
                                'Address' => 'רח' ירושלים 33',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1648,
                     'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא'
                    }
                   ],
             'ID' => 18
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 128,
                     'ShowsQty' => 20,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 46,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'пр. Насией Исраэль',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль'
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 629,
                           'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903',
                           'Distance' => 1,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 769,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '35.302903',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 128,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 629,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.914962',
                           'He' => {
                                'Address' => 'נשיאי ישראל',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל',
                                'Info' => 'היכל התרבות מונגש לבעלי מוגבלויות. בהיכל התרבות יש: אזניות לבעלי לקויות שמיעה, שרותי נכים בלובי הכניסה.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל'
                    }
                   ],
             'ID' => 46,
             'Name' => 'כרמיאל'
            },
            {
             'Name' => 'לוד',
             'ID' => 19,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 218,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 19,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Ramp' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 514,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод',
                                'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут'
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 791,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Latitude' => '31.943113',
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות לוֹד',
                                'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.886925',
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 791,
                           'ID' => 218
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות לוֹד'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1686,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ID' => 1686,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 126,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', לטרון'
                          },
                     'ShowsQty' => 10,
                     'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון'
                    }
                   ],
             'ID' => 126,
             'Name' => 'לטרון'
            },
            {
             'Name' => 'מודיעין',
             'ID' => 20,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1660,
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 20,
                           'Pit' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут',
                                'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '35.014734',
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1660,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '31.899119',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' עמק דותן 49',
                                'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות'
                               },
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות'
                    },
                    {
                     'Name' => 'ישפרו סנטר מודיעין',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '31.889808, 34.962703',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Ешь Просентер Модиин',
                                'Address' => 'Территория Ешь Просентер Модиин',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 20,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '31.889808',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'מתחם ישפרו סנטר מודיעין',
                                'Name' => 'ישפרו סנטר מודיעין'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.962703',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1810,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          },
                     'ID' => 1810
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 202,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Маво Оранит',
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Тарбута Оранит'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 384,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.122942, 34.995384',
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 18,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 202,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ID' => 1425,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.995384',
                           'Parking' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'מבוא אורנית',
                                'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית'
                               },
                           'Latitude' => '32.122942',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ID' => 1425,
                     'Name' => 'היכל התרבות תרבותא אורנית'
                    }
                   ],
             'Name' => 'מועצה מקומית אורנית'
            },
            {
             'Name' => 'מושב מנוף',
             'ID' => 164,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 904,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1174x%u05DE%u05E0%u05D5%u05E3x%u05E9%u05DB%u05D5%u05E0%u05EA%20%u05D0%u05D6%u05D5%u05E8%20%u05EA%u05E2%u05E9%u05D9%u05D9%u05D4%20%u05DE%u05E0%u05D5%u05E3x%2C&UserEarthX=172819&UserEarthY=1250926&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'בר פאבלה מנוף',
                                'Address' => 'אזור תעשייה של מושב מנוף'
                               },
                           'Latitude' => '32.853147',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '35.240558',
                           'Parking' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 904,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 164,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.853147,35.240558',
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Бар Фабела Маноф',
                                'Address' => 'промзона поселка Маноф'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'בר פאבלה מנוף'
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 108,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 502,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 108,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша',
                                'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 200,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.976521',
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 502,
                           'Latitude' => '31.724542',
                           'He' => {
                                'Address' => 'סמוך לבית שמש',
                                'Name' => 'מנזר בית ג'מל',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 1,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'מנזר בית ג'מל'
                    }
                   ],
             'Name' => 'מנזר בית ג'מל'
            },
            {
             'Name' => 'מעלה אדומים',
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים',
                                'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '31.772918',
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1273,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '35.297363',
                           'Parking' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 73,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 560,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363',
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим',
                                'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               }
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 1273,
                     'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים'
                    }
                   ],
             'ID' => 73
            },
            {
             'Name' => 'מעלות',
             'ID' => 49,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '33.008987',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא',
                                'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 713,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '35.26658',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&hl=iw&ie=UTF8&ll=33.022266,35.270877&spn=0.013943,0.01826&sll=33.019837,35.274439&sspn=0.013944,0.01826&oq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8&hq=%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA&hnear=%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90,+%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA+%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%97%D7%90&t=m&z=16',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsAmount' => 490,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'GoogleMapAddress' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא, מעלות תרשיחא',
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха',
                                'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 49,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 713,
                     'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'נהריה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות נהריה',
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => '33.01026',
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות נהריה',
                                'Address' => 'דרך העצמאות 7',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '35.100347',
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 712,
                           'ID' => 91,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347',
                           'Distance' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 585,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария',
                                'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 712,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 50,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Ramp' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 6,
                     'ID' => 91
                    }
                   ],
             'ID' => 50
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך החטיבות 4',
                                'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.'
                               },
                           'Latitude' => '32.69951',
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 442,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 333,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '35.313034',
                           'Parking' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 650,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034',
                           'Image2Height' => 442,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'дерех а-Хативот, 4',
                                'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит',
                                'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 51,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 333
                    }
                   ],
             'ID' => 51,
             'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)'
            },
            {
             'Name' => 'נס ציונה',
             'ID' => 21,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה',
                                'Address' => 'רח' השיריון 1',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי.
למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל'
                               },
                           'Latitude' => '31.930777',
                           'Stairs' => 2,
                           'ImageHeight' => 479,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 177,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.796215',
                           'Parking' => 2,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'SeatsAmount' => 748,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215',
                           'Image2Height' => 479,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона',
                                'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе (дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами).
Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 4,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 21,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 29
                          },
                     'ID' => 177,
                     'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1687,
                     'ShowsQty' => 10,
                     'Hall' => {
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1687,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', נתניה',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 22,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה'
                    }
                   ],
             'ID' => 22,
             'Name' => 'נתניה'
            },
            {
             'ID' => 105,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.701349',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון עין הוד',
                                'Address' => 'עין הוד - כפר האומנים'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 480,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '34.980802',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05DF%20%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx148490x1234121%2C&UserEarthX=148489&UserEarthY=1234119&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsAmount' => 502,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.701349, 34.980802',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Деревня художников Эйн-Ход',
                                'Name' => 'Амфитеатр Эйн-Ход'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 105,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 7,
                     'ID' => 480,
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון עין הוד'
                    }
                   ],
             'Name' => 'עין הוד'
            },
            {
             'Name' => 'עפולה',
             'ID' => 54,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '35.288414',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 457,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.613534',
                           'He' => {
                                'Name' => 'היכל התרבות עפולה',
                                'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 24,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 54,
                           'Gangways' => 3,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 643,
                           'DoorsAmount' => 4
                          },
                     'ID' => 457,
                     'Name' => 'היכל התרבות עפולה'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אמפי פארק אריאל שרון',
                     'ID' => 1152,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32° 1.803', 34° 48.604'',
                           'SeatsAmount' => 1590,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'возле Азура',
                                'Name' => 'Амфитеатр Парк Ариэль Шарон'
                               },
                           'Image2Height' => 777,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 183,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 30,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ליד אזור',
                                'Name' => 'אמפי פארק אריאל שרון'
                               },
                           'Latitude' => '32.0302112',
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.8052912',
                           'Parking' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 777,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1152,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x63730x%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05DC%u05D9%u05D3%20%u05D0%u05D6%u05D5%u05E8%2C&UserEarthX=132368&UserEarthY=1159526&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0
                          }
                    }
                   ],
             'ID' => 183,
             'Name' => 'פארק אריאל שרון'
            },
            {
             'ID' => 8,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Hall' => {
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1791,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 8,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ID' => 1791,
                     'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מופ''ת פתח תקווה',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 8,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.086270, 34.886518',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 198,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Гистадрут, 21',
                                'Name' => 'Мофет Петах-Тиква',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 498,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7900x%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x%u05D4%u05D4%u05E1%u05EA%u05D3%u05E8%u05D5%u05EAx21%2C&UserEarthX=139464&UserEarthY=1165921&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Latitude' => '32.08627',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מופ''ת פתח תקווה',
                                'Address' => 'רח' הסתדרות 21'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.886518',
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 498,
                           'ID' => 80
                          },
                     'ID' => 80
                    },
                    {
                     'Name' => 'שרת פתח תקווה',
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'SeatsAmount' => 364,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287',
                           'Image2Height' => 714,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Шарет Петах-Тиква',
                                'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 1,
                           'CityID' => 8,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 1,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Kasher' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'שרת פתח תקווה',
                                'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.087587',
                           'ID' => 79,
                           'ImageHeight' => 714,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'Longitude' => '34.888287',
                           'Parking' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 79
                    },
                    {
                     'ID' => 1749,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Ramp' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 8,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда',
                                'Name' => 'Театр а-Байт Гольда	Петах-Тиква',
                                'Info' => 'Есть бесплатная стоянка на примыкающих улицах.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'SeatsAmount' => 400,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104',
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'ID' => 1749,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '34.877104',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.103528',
                           'He' => {
                                'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה',
                                'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה',
                                'Info' => 'קיימת חנייה חינם ברחובות הסמוכים.',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה'
                    }
                   ],
             'Name' => 'פתח תקווה'
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר',
             'ID' => 66,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 542,
                           'ID' => 175,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.801411',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '31.867439',
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר',
                                'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Ramp' => 2,
                           'CityID' => 66,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Height' => 542,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер',
                                'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 664,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411',
                           'Distance' => 2
                          },
                     'ID' => 175,
                     'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ גן שמואל',
             'ID' => 87,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 312,
                     'ShowsQty' => 3,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.952124',
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 333,
                           'ID' => 312,
                           'Latitude' => '32.452967',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל',
                                'Address' => 'ד.נ. חפר'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'Д.Н. Хэфер',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль'
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 333,
                           'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 842,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'RowsAmount' => 28,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 87,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ דורות',
             'ID' => 132,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0336x%u05D3%u05D5%u05E8%u05D5%u05EAxx%2C&UserEarthX=116319&UserEarthY=1102008&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.646423',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 667,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 454,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '31.505417',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'קיבוץ דורות, ליד שדרות, המועצה האזורית שער הנגב',
                                'Name' => 'אולם דורות - שער הנגב'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 17,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 132,
                           'Incline' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Дорот',
                                'Address' => 'Киббуц Дорот, неподалеку от Сдерота, районный совет Шаар а-Негев',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 454,
                           'GoogleMapAddress' => '31° 30.351', 34° 38.761'',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 532,
                           'DoorsAmount' => 6
                          },
                     'ID' => 667,
                     'Name' => 'אולם דורות - שער הנגב'
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 72,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'יד למגינים יגור',
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '35.0738814',
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 203,
                           'Latitude' => '32.7428777',
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיבוץ יגור',
                                'Name' => 'יד למגינים יגור',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'Ramp' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 72,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур',
                                'Address' => 'Киббуц Ягур',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами. Запрещается мешать другим зрителям попытками пройти на свои места.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית תרבות יד למגינים, יגור, ישראל',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 1016,
                           'DoorsAmount' => 4
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 203
                    }
                   ],
             'Name' => 'קיבוץ יגור'
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ יפעת',
             'ID' => 118,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 550,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Longitude' => '35.223953',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 550,
                           'ImageHeight' => 515,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת',
                                'Name' => 'אולם המופעים יפעת'
                               },
                           'Latitude' => '32.675299',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 19,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 118,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат',
                                'Name' => 'Концертный зал Ифат',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 515,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953',
                           'SeatsAmount' => 696,
                           'DoorsAmount' => 3
                          },
                     'Name' => 'אולם המופעים יפעת'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קיבוץ עין השופט',
             'ID' => 75,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 223,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '35.100445',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 223,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 870,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.596811',
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיבוץ עין השופט',
                                'Name' => 'אולם המופעים עין השופט',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05E2%u05E6%u05D4%20%u05D0%u05D6%u05D5%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D2%u05D9%u05D3%u05D5%5Dxx158592x1224080%2C&UserEarthX=158341&UserEarthY=1224165&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Киббуц Эйн а-Шофет',
                                'Name' => 'Концертный зал Эйн а-Шофет'
                               },
                           'Gangways' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 870,
                           'GoogleMapAddress' => 'עין השופט',
                           'Distance' => 2,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'SeatsAmount' => 757,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 29,
                           'Ramp' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 75,
                           'Incline' => 2
                          },
                     'Name' => 'אולם המופעים עין השופט'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'קיסריה',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה',
                     'ID' => 921,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 57,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 40,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.495928, 34.891042',
                           'SeatsAmount' => 3862,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 7,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Один из древнейших амфитеатров эпохи царя Ирода с каменными ступенями вместо сидений, рекомендуется взять с собой небольшие подушки (или купить на месте на территории амфитеатра), а также теплые вещи на случай ветра со стороны моря. Просьба выезжать задолго до начала концерта, чтобы не попасть в пробку.',
                                'Name' => 'Амфитеатр Кейсария',
                                'Address' => 'у въезда в киббуц Сдот ям'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx140054x1211490%2C&UserEarthX=141226&UserEarthY=1210628&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים',
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון קיסריה',
                                'Info' => 'אמפיתיאטרון קיסריה שנבנה בתקופת הורדוס אחת העתיקות בישראל, מקומות ישיבה הם על מדרגות אבן ויש להצדייד בכרית (או לקנות אותן במקום) ובגד חם במקרה של רוח הים. גם כן, יש לקחת פרק זמן גדול להגעה כדי להימנע מהפקקים.',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.495928',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.891042',
                           'Parking' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 921,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 57
            },
            {
             'Name' => 'קרית גת',
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אמפיתיאטרון קרית גת',
                     'ID' => 1855,
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 39,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'SeatsAmount' => 1800,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.606496, 34.774446',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Амфитеатр Кирьят-Гат',
                                'Address' => 'Пр. Лахиш 10 (МАДА Кирьят-Гат)'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '31.606496',
                           'He' => {
                                'Address' => 'שדרות לכיש 10 (מד"א קרית גת)',
                                'Name' => 'אמפיתיאטרון קרית גת',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'ID' => 1855,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.774446',
                           'IsPseudoHall' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05EA%u05E0%27%27%u05E1%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D0%u05D3%u05D9%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EA%5Dxx128697x1113126%2C&UserEarthX=128571&UserEarthY=1113153&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שדרות העצמאות 49',
                                'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '31.609348',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.770335',
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 144,
                           'ImageHeight' => 770,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 39,
                           'Incline' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 21,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '31.609348, 34.770335',
                           'SeatsAmount' => 709,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Матнас Бейт-Эдит Кирьят-Гат',
                                'Address' => 'пр. а-Ацмаут 49'
                               },
                           'Gangways' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 770
                          },
                     'ID' => 144,
                     'Name' => 'המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת',
                     'ID' => 1396,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1396,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.759326',
                           'Parking' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שד' מלכי ישראל 183',
                                'Name' => 'מתנ''ס כוכב דוד קרית גת',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '31.603753',
                           'Stairs' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 6,
                           'Kasher' => 0,
                           'CityID' => 39,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Матнас Кохав Давид Кирьят-Гат',
                                'Address' => 'ул. Малкей Исраэль 183',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'SeatsAmount' => 180,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.603753, 34.759326'
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    }
                   ],
             'ID' => 39
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין',
                     'ID' => 849,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 196,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536',
                           'Image2Height' => 403,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Дакар 11',
                                'Name' => 'Эшколь а-Пайс 	Кирьят-Моцкин',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'CityID' => 59,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 9,
                           'Kasher' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'רח' דקר 11',
                                'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין'
                               },
                           'Latitude' => '32.841732',
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 403,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 849,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '35.083536',
                           'Parking' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                     'ID' => 1683,
                     'Hall' => {
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 59,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1683,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 10
                    }
                   ],
             'ID' => 59,
             'Name' => 'קרית מוצקין'
            },
            {
             'ID' => 61,
             'Halls' => [
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => 'Heihal HaTarbut, Kiryat Shmona, ישראל',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 731,
                           'DoorsAmount' => 5,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'площадь Цахал 1',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Шмона'
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 788,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 61,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'Ramp' => 2,
                           'Latitude' => '33.2064007',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות קרית שמונה',
                                'Address' => 'כיכר צה''ל 1'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '35.5691083',
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 788,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ID' => 210,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05E0%u05D4%5Dxx203458x1290159%2C&UserEarthX=203363&UserEarthY=1290305&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ID' => 210,
                     'Name' => 'היכל התרבות קרית שמונה'
                    }
                   ],
             'Name' => 'קרית שמונה'
            },
            {
             'Name' => 'ראש העין',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1854,
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10',
                                'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'חניה חינם לתושבי העיר ובתשלום לתושבי חוץ.'
                               },
                           'Latitude' => '32.09776',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.946771',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1854,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 608,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Для жителей города стоянка бесплатная.',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош-Аин',
                                'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 24,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 19
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין'
                    }
                   ],
             'ID' => 24
            },
            {
             'Name' => 'ראשון לציון',
             'ID' => 4,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון',
                     'ID' => 71,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'ID' => 71,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 445,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.8073574',
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון',
                                'Address' => 'רח' אחד העם 20'
                               },
                           'Latitude' => '31.9618807',
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Image2Height' => 445,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион',
                                'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'SeatsAmount' => 249,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל'
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                     'ShowsQty' => 14,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1700,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0
                          },
                     'ID' => 1700
                    },
                    {
                     'Name' => 'יודלה בר ראשון לציון',
                     'ID' => 1442,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.766893',
                           'Parking' => 3,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1442,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' לישנסקי 27',
                                'Name' => 'יודלה בר ראשון לציון'
                               },
                           'Latitude' => '31.99524',
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Лишански, 27',
                                'Name' => 'Юдела-Бар Ришон ле-Цион',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '31.995240, 34.766893',
                           'SeatsAmount' => 115,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 4
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '31.9638888',
                           'He' => {
                                'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון',
                                'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.7996228',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 68,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 598,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'CityID' => 4,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 60, ראשון לציון',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 368,
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински',
                                'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 598
                          },
                     'ID' => 68,
                     'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון'
                    },
                    {
                     'ID' => 1702,
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון'
                               },
                           'ID' => 1702,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 4,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון'
                    }
                   ]
            },
            {
             'Name' => 'רחובות',
             'ID' => 25,
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                     'ID' => 1696,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 1696,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 25,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'CityID' => 25,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רחובות',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1698,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1698,
                     'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות'
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 27,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 536,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.',
                                'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган',
                                'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 6,
                           'SeatsAmount' => 550,
                           'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498',
                           'Distance' => 2,
                           'RowsAmount' => 16,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 27,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'ID' => 186,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 536,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.802498',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.08488',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.',
                                'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן',
                                'Address' => 'רח' היצירה 3'
                               },
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 7,
                     'ID' => 186,
                     'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן'
                    }
                   ],
             'Name' => 'רמת גן'
            },
            {
             'Name' => 'רמת השרון',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1497,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Address' => 'כפר הירוק',
                                'Name' => 'אוהל היכל הקרקס כפר הירוק',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.135142',
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.829435',
                           'Parking' => 3,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 1,
                           'ID' => 1497,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.135142, 34.829435',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 551,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Оэль а-Киркас Кфар а-Ярок',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 28,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 8
                          },
                     'Name' => 'אוהל היכל הקרקס כפר הירוק'
                    },
                    {
                     'ID' => 1692,
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 28,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון',
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1692,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון'
                    }
                   ],
             'ID' => 28
            },
            {
             'Halls' => [
                    {
                     'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                     'ID' => 180,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 180,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה',
                                'Address' => 'רח' אחוזה 147'
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Ramp' => 2,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 29,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Ахуза, 147',
                                'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'SeatsAmount' => 310,
                           'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה',
                           'Distance' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 6
                    },
                    {
                     'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה',
                     'ShowsQty' => 4,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 29,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Центр сценических искусств Раанана',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', רעננה',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1691,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה'
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1691
                    }
                   ],
             'ID' => 29,
             'Name' => 'רעננה'
            },
            {
             'ID' => 1,
             'Halls' => [
                    {
                     'Hall' => {
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג'',
                                'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.1269413',
                           'ID' => 264,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 405,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.8039627',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D7%u05D9%u05D0%u05DC%20%u05D3%u05D1%20%u05D3%u05E8%u05D6%u05E0%u05E8x2%2C&UserEarthX=131821&UserEarthY=1170489&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsAmount' => 364,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'מתנ"ס רוזין, תל אביב יפו, ישראל',
                           'Image2Height' => 405,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Аудиториум Розин Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Дразнер, 2 «алеф», Рамат Авив Гимель'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 12
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 264,
                     'Name' => 'אודיטוריום רוזין תל אביב'
                    },
                    {
                     'Name' => 'אודיטוריום שיין תל אביב - יד לבנים',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E4%u05E0%u05E7%u05E1x63%2C&UserEarthX=130606&UserEarthY=1166511&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.0912662',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' פנקס 63',
                                'Name' => 'אודיטוריום שיין תל אביב - יד לבנים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 33,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 655,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Parking' => 1,
                           'Longitude' => '34.7928002',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'RowsAmount' => 12,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'SeatsAmount' => 225,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'GoogleMapAddress' => 'pinkas 63, Tel Aviv',
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 655,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Пинкас, 63',
                                'Name' => 'Аудиториум Шиин Тель-Авив — Яд ле-Баним',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ID' => 33
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 1,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Mazgan' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.7920806',
                           'Parking' => 4,
                           'ImageHeight' => 495,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 2,
                           'ID' => 51,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)',
                                'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב'
                               },
                           'Latitude' => '32.0743222',
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CombinedName' => 'הופעות אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב',
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели',
                                'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 495,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'Azrieli Center, תל אביב יפו, ישראל',
                           'SeatsAmount' => 404,
                           'DoorsAmount' => 3
                          },
                     'ShowsQty' => 17,
                     'ID' => 51,
                     'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב'
                    },
                    {
                     'Name' => 'בית החייל - האולם התחתון - תל אביב',
                     'ID' => 1861,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.79083',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1861,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.090399',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' ויצמן 60',
                                'Name' => 'בית החייל - האולם התחתון - תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע. אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Вайцман, 60',
                                'Name' => 'Бейт а-Хаяль — Нижний зал — Тель-Авив',
                                'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия. Опоздавшие в зал не допускаются до антракта (если он есть).',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 200,
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'ID' => 5,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 25,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Gangways' => 3,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия. Опоздавшие в зал не допускаются до антракта (если он есть).',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Вайцман, 60',
                                'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'CombinedName' => 'הופעות בית החייל תל אביב',
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 670,
                           'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830',
                           'Distance' => 2,
                           'SeatsAmount' => 896,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.79083',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 5,
                           'Lift' => 1,
                           'ImageHeight' => 670,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.090399',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע. אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.',
                                'Name' => 'בית החייל תל אביב',
                                'Address' => 'רח' ויצמן 60'
                               },
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Name' => 'בית החייל תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 669,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05DE%u05E1%u05D2%u05E8x60%2C&UserEarthX=130043&UserEarthY=1163848&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 669,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.7870546',
                           'Parking' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' המסגר 60',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.0672343',
                           'Stairs' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Дом танцевального ансамбля фламенко Compas Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. а-Масгер 60'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'המסגר 60, תל אביב-יפו'
                          },
                     'Name' => 'בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1706,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 21,
                     'ID' => 1706,
                     'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05E0%u05D9%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D4%u05D9%u05E8%u05E7%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx132068x1167389%2C&UserEarthX=131917&UserEarthY=1167493&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 1,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.099004',
                           'He' => {
                                'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב',
                                'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'ID' => 227,
                           'Lift' => 1,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 370,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.808187',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 14,
                           'Ramp' => 0,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 941,
                           'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187',
                           'Distance' => 4,
                           'Image2Height' => 370,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив',
                                'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим'
                               },
                           'Gangways' => 4,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 227,
                     'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1705,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות תל אביב',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив'
                               },
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו'
                          },
                     'ID' => 1705,
                     'Name' => 'היכל התרבות תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 1704,
                     'ShowsQty' => 10,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1704,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1
                          },
                     'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 579,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3',
                                'Name' => 'Армянская церковь, монастырь Святого Николая в порту Яффо'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '34.7519855',
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 579,
                           'Latitude' => '32.0550516',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3',
                                'Name' => 'כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'Name' => 'כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב',
                     'ID' => 1711,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1711
                          },
                     'ShowsQty' => 8
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Тель-Авивский музей',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1721,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 30,
                     'ID' => 1721,
                     'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון B-SIDE',
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'ID' => 1849,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.782759',
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'יש חניון ביד חרוצים 12 ועוד חניונים שמפוזרים ברחובות הסמוכים.',
                                'Address' => 'רח' יד חרוצים 11',
                                'Name' => 'מועדון B-SIDE'
                               },
                           'Latitude' => '32.062052',
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Incline' => 1,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Яд Харуцим 11',
                                'Name' => 'Клуб B-SIDE'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 1300,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.062052, 34.782759'
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'ID' => 1849
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                     'ID' => 300,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '34.7700343',
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 300,
                           'Latitude' => '32.0512632',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' קיבוץ גלויות 52',
                                'Name' => 'מועדון בארבי תל אביב-יפו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D2%u05DF%20%u05D4%u05D6%u05D5%u05D0%u05D5%u05DC%u05D5%u05D2%u05D9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx128649x1161929%2C&UserEarthX=128549&UserEarthY=1161948&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Киббуц Галует, 52',
                                'Name' => 'Клуб Барби Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'קיבוץ גלויות 52 תל אביב',
                           'Distance' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב',
                     'Hall' => {
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль (здание Цавта) -1 этаж',
                                'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 150,
                           'GoogleMapAddress' => 'Ibn Gabirol 30, Tel Aviv-Yafo',
                           'Distance' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'ID' => 771,
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.7819586',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.0750419',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1',
                                'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 771
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו',
                     'Hall' => {
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126'
                               },
                           'Latitude' => '32.074314',
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.795569',
                           'Parking' => 4,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 598,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D9%u05D2%u05D0%u05DC%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DFx126%2C&UserEarthX=130843&UserEarthY=1164641&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569',
                           'DoorsAmount' => 2,
                           'SeatsAmount' => 800,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 2,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 2,
                     'ID' => 598
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'ID' => 1860,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => '34.782246',
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' יגיע כפיים 10',
                                'Name' => 'מועדון הסנטרו - תל-אביב-יפו',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'חניה ברחוב.'
                               },
                           'Latitude' => '32.06185',
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Ягия Капаим, 10',
                                'Name' => 'Клуб Centro — Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Стоянка на улице.'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 250,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.061850, 34.782246',
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'ID' => 1860,
                     'Name' => 'מועדון הסנטרו - תל-אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'ID' => 1840,
                     'Hall' => {
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'ID' => 1840,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.787432',
                           'Parking' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Address' => 'שונצינו 11, קומה 2',
                                'Name' => 'מועדון מוזיקה מר.רודי תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.066575',
                           'Stairs' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'Шунцину 11, второй этаж',
                                'Name' => 'Музыкальный клуб Mr. Rudi Тель-Авив-Яффо'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.066575, 34.787432'
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מועדון מוזיקה מר.רודי תל אביב'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                     'ID' => 1217,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל',
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'ID' => 1217,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 3,
                           'Longitude' => '34.7724113',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.0511196',
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' שביל המרץ 5',
                                'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               }
                          },
                     'ShowsQty' => 15
                    },
                    {
                     'ID' => 1398,
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 516,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт',
                                'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Latitude' => '32.101798',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב',
                                'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל'
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.776046',
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'ID' => 1398
                          },
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב'
                    },
                    {
                     'Name' => 'מועדון שבלול',
                     'ShowsQty' => 24,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Карлибах, 23',
                                'Name' => 'Клуб Шаблюль',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994',
                           'DoorsAmount' => 1,
                           'SeatsAmount' => 120,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16',
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Longitude' => '34.782994',
                           'Parking' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 354,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מועדון שבלול',
                                'Address' => 'קרליבך 23',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.068313',
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 354
                    },
                    {
                     'Name' => 'מרכז דוהל',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 620,
                           'DoorsAmount' => 5,
                           'GoogleMapAddress' => '32.049569, 34.789199',
                           'Distance' => 2,
                           'Image2Height' => 547,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Зал «Дуль»',
                                'Address' => 'ул. а-Тиква, 76, район а-Тиква',
                                'Info' => 'Бесплатная парковка для зрителей - въезд с улицы Давид Тадар 37',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 3,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 20,
                           'Ramp' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.049569',
                           'He' => {
                                'Info' => 'חניון חינם - כניסה מרחוב דוד תדהר 37',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'מרכז דוהל',
                                'Address' => 'רח' התקוה 76, שכונת התקוה'
                               },
                           'ID' => 241,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 547,
                           'Parking' => 2,
                           'Longitude' => '34.789199',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Image2Width' => 600,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ID' => 241
                    },
                    {
                     'ID' => 272,
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо',
                                'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 566,
                           'Distance' => 2,
                           'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו',
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 394,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'CityID' => 1,
                           'Longitude' => '34.7610405',
                           'Parking' => 2,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 272,
                           'ImageHeight' => 566,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו',
                                'Address' => 'רח' שארית ישראל 10',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.052729',
                           'MainHallID' => undef,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Image2Width' => 600,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 1
                          },
                     'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו'
                    },
                    {
                     'ID' => 1722,
                     'Hall' => {
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Stairs' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1722,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 6,
                     'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 205,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477',
                           'Distance' => 2,
                           'DoorsAmount' => 4,
                           'SeatsAmount' => 314,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив',
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71',
                                'Info' => 'На крыше каньона «Ган а-Ир»',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 539,
                           'ImageWidth' => 600,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'RowsAmount' => 13,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Stairs' => 2,
                           'Latitude' => '32.082174',
                           'He' => {
                                'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב',
                                'Address' => 'רח' אבן גבירול 71',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.780477',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 205,
                           'Lift' => 2,
                           'PlanInFlash' => 1,
                           'ImageHeight' => 539,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 600,
                           'Plan2InFlash' => 1,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1
                          },
                     'ShowsQty' => 27,
                     'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב'
                    },
                    {
                     'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב',
                     'ID' => 1513,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'Latitude' => '32.069395',
                           'He' => {
                                'Address' => 'דרך מנחם בגין, 98, קומה 3',
                                'Name' => 'סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Stairs' => 2,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'Longitude' => '34.78805',
                           'Lift' => 2,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1513,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'CityID' => 1,
                           'RowsAmount' => 4,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 1,
                           'GoogleMapAddress' => '32.069395, 34.788050',
                           'Distance' => 1,
                           'SeatsAmount' => 58,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Gangways' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'дерех Менахем Бегин, 98, 3 этаж',
                                'Name' => 'Театральная Студия Менахем Бегин 98 Тель-Авив'
                               },
                           'Active' => 1,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 1
                    },
                    {
                     'Name' => 'קאנטרי אזורי חן תל אביב',
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'SeatsAmount' => 500,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.130527, 34.792787',
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Под открытым небом',
                                'Address' => 'ул. Ори Цви Гринберг 21',
                                'Name' => 'Кантри-клуб Эйзорей Хэн Тель-Авив'
                               },
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'קאנטרי אזורי חן תל אביב',
                                'Address' => 'רח' אורי צבי גרינברג 21',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'תחת כיפת שמים'
                               },
                           'Latitude' => '32.130527',
                           'Stairs' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1846,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.792787',
                           'Parking' => 3
                          },
                     'ID' => 1846
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב',
                     'ID' => 1192,
                     'Hall' => {
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => 'רח' בית אלפא 13',
                                'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.0655053',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.7891452',
                           'Parking' => 3,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1192,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 2,
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'beit alfa 13, tel aviv',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 85,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13',
                                'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 2
                    },
                    {
                     'ID' => 1848,
                     'ShowsQty' => 1,
                     'Hall' => {
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Арлозоров — Тель-Авив-Яффо',
                                'Address' => 'ул. Арлозоров 145',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'SeatsAmount' => 50,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.083271, 34.792060',
                           'Distance' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ID' => 1848,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Parking' => 1,
                           'Longitude' => '34.79206',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Latitude' => '32.083271',
                           'He' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון ארלוזרוב - תל אביב-יפו',
                                'Address' => 'רח' ארלוזרוב 145'
                               },
                           'Stairs' => 0
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון ארלוזרוב - תל אביב-יפו'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Hall' => {
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1734,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0
                          },
                     'ID' => 1734,
                     'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף'
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                     'ID' => 1610,
                     'Hall' => {
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1610,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Image2Height' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 14
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב',
                     'ID' => 1717,
                     'ShowsQty' => 13,
                     'Hall' => {
                           'ID' => 1717,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב',
                                'Address' => '',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив',
                                'Address' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב',
                     'ID' => 1862,
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1862,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'SeatsAmount' => 80,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0
                          }
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'ID' => 1718,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'תיאטרון הסימטה תל אביב',
                                'Address' => ''
                               },
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => '',
                                'Name' => 'Театр Симта Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו',
                           'Distance' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'ImageWidth' => 0
                          },
                     'ID' => 1718,
                     'Name' => 'תיאטרון הסימטה תל אביב'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RowsAmount' => 8,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.101155, 34.807412',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив',
                                'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.101155',
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב',
                                'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '34.807412',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 414,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 10,
                     'ID' => 414,
                     'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 15,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Shelter' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'Longitude' => '34.784731',
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'ID' => 1609,
                           'Lift' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.076754',
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19',
                                'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב'
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех',
                                'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731',
                           'Distance' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0
                          },
                     'ID' => 1609,
                     'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב'
                    },
                    {
                     'Hall' => {
                           'Stairs' => 2,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב - החדש 3',
                                'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'לתשומת לבכם: אין כניסת מאחרים כלל.'
                               },
                           'Latitude' => '32.076879',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Longitude' => '34.784519',
                           'Parking' => 4,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 1770,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 2,
                           'Shelter' => 2,
                           'MapaLink' => '',
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 2,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.076879, 34.784519',
                           'SeatsAmount' => 262,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие на мероприятие не допускаются.',
                                'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех',
                                'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив — Зал 3'
                               },
                           'Gangways' => 2,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 2,
                           'Pit' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 6,
                           'Kasher' => 0
                          },
                     'ShowsQty' => 7,
                     'ID' => 1770,
                     'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב - החדש 3'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 2,
                     'Hall' => {
                           'Ramp' => 2,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 5,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Бесплатная стоянка возле здания.',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж',
                                'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив'
                               },
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 49,
                           'RightToLeft' => 1,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 1,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'Longitude' => '34.787011',
                           'Parking' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'ID' => 1766,
                           'He' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'חניה חינם ליד הבניין.',
                                'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב',
                                'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע'
                               },
                           'Latitude' => '32.06423',
                           'Stairs' => 0,
                           'MainHallID' => undef
                          },
                     'ID' => 1766,
                     'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 389,
                     'ShowsQty' => 5,
                     'Hall' => {
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Mazgan' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Longitude' => '34.7817983',
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'ID' => 389,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2',
                                'Address' => 'רח' אבן גבירול 30',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => '32.0749745',
                           'MainHallID' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Active' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2',
                                'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30'
                               },
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו',
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 100
                          },
                     'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2'
                    },
                    {
                     'ShowsQty' => 8,
                     'Hall' => {
                           'SeatsAmount' => 100,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => '32.056489, 34.778847',
                           'Distance' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'Для водителей: есть возможность на парковке а-Оманим. Надо подъехать к Симтат Авраам Антеби. В центре улицы есть спуск на парковку, следует припарковаться на 4 этаже парковки а-Оманим. Вход 53.
На общественном транспорте: прибыть к ул. Ливински 116, вход 41 или 42.',
                                'Address' => 'ул. Левински, 116',
                                'Name' => 'Театр Karov Тель-Авив'
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Pit' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'Latitude' => '32.056489',
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון קרוב תל אביב',
                                'Address' => 'רח' לווינסקי 116',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => 'למגיעים ברכב - ישנה אפשרות להחנות בחניון האמנים של התחנה. יש להגיע לסמטת אברהם ענתבי, ת"א. במרכז הרחוב יש ירידה לחניון, בתוכו להחנות בקומה רביעית - חניון האמנים. להיכנס דרך כניסה 53 ואז ברגל.
למגיעים בתחבורה ציבורית - יש להגיע לרח' לווינסקי 116 ת"א, להיכנס דרך כניסה 41 או כניסה 42 ואז ברגל.'
                               },
                           'ID' => 514,
                           'Lift' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Parking' => 4,
                           'Longitude' => '34.778847',
                           'IsPseudoHall' => 0,
                           'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D5%u05D9%u05E0%u05E1%u05E7%u05D9x116%2C&UserEarthX=129463&UserEarthY=1162630&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=',
                           'Shelter' => 0,
                           'Mazgan' => 2,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'RightToLeft' => 0
                          },
                     'ID' => 514,
                     'Name' => 'תיאטרון קרוב תל אביב'
                    },
                    {
                     'ID' => 1719,
                     'Hall' => {
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'Shelter' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'Image2Width' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Mazgan' => 0,
                           'ID' => 1719,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'MainHallID' => undef,
                           'Stairs' => 0,
                           'He' => {
                                'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Latitude' => undef,
                           'Ramp' => 0,
                           'Kasher' => 0,
                           'RowsAmount' => 0,
                           'CityID' => 1,
                           'Incline' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив',
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => ''
                               },
                           'Gangways' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Distance' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו'
                          },
                     'ShowsQty' => 10,
                     'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב'
                    }
                   ],
             'Name' => 'תל אביב-יפו'
            }
           ]
    };

אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

אור יהודה
היכל התרבות אור יהודה

רח' אליהו סעדון 87, אור יהודה

כל האירועים באולם תיאור האולם

אור עקיבא
היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

כל האירועים באולם

איירפורט סיטי
היכל התרבות איירפורט סיטי

רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

כל האירועים באולם תיאור האולם

אילת
תיאטראות אילת

שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשדוד
המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

דרך ארץ 1, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

הקומה ה-17 אשדוד

רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

רח' דרך ארץ 8, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס דיונה אשדוד

רח' קק"ל 90, אשדוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

אשקלון
היכל התרבות אשקלון

רח' הנשיא 82, אשקלון

כל האירועים באולם תיאור האולם

באר שבע
אמפיפארק באר-שבע

רח' שלושת המצפים 1, פארק נחל באר שבע, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית יד לבנים באר שבע

שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות של ההסתדרות באר שבע

שד' יצחק רגר 34, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

זאפה באר שבע

רח' החיטה 1, מתחם הסינמה סיטי, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז צעירים באר שבע

הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

כל האירועים באולם תיאור האולם

משכן אמנויות הבמה באר שבע

כל האירועים באולם

סינמה סיטי באר שבע

כל האירועים באולם

בת ים
האודיטוריום בת ים

רח' שאול הדדי 6, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות בת ים

רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

כל האירועים באולם תיאור האולם

גבעתיים
תיאטרון גבעתיים

כל האירועים באולם

גני אביב
מתנ''ס גני תקווה

רח' ארבע עונות 4, גני אביב

כל האירועים באולם תיאור האולם

גני תקווה
מרכז הבמה גני תקווה

כל האירועים באולם

דרום השרון - צומת הירקון
היכל התרבות דרום השרון

מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, דרום השרון - צומת הירקון

כל האירועים באולם תיאור האולם

הרצליה
בית חיל האויר הרצליה

רח' ז'בוטינסקי 15, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל אמנויות הבמה הרצליה

כל האירועים באולם

היכל בעיר הרצליה

רח' בן גוריון 5, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון זאפה הרצליה

רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתחם ארנה הרצליה

רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

כל האירועים באולם תיאור האולם

זכרון יעקב
מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

כל האירועים באולם

חולון
היכל הספורט טוטו חולון - ארנה

רחוב מפרץ שלמה 1, קרית שרת, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז שטיינברג חולון

גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

פשא בית הופעות של ישראל - חולון

רח' מפרץ שלמה 66, חולון

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון חולון

כל האירועים באולם

חיפה
בית אבא חושי חיפה

רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית נגלר חיפה

שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מורגן פאב

רח' יקותיאל בהרב 3, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז הקונגרסים חיפה

קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

כל האירועים באולם

תיאטרון הצפון חיפה

רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון חיפה

כל האירועים באולם

טבריה
היכל התרבות יד שטרית טבריה

רח' ביאליק 13, טבריה

כל האירועים באולם תיאור האולם

יבנה
היכל התרבות יבנה

שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

כל האירועים באולם תיאור האולם

יהוד
היכל התרבות מופת יהוד

רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

ירושלים
בנייני האומה ירושלים

כל האירועים באולם

תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

כל האירועים באולם

כינרת
בית גבריאל כנרת

עמק הירדן, דרום הכנרת כ-300 מטר מזרחית לצומת צמח על כביש 92, כינרת

כל האירועים באולם תיאור האולם

כפר סבא
בית תרבות ע''ש ריייזל כפר סבא

רח' גאולה 12, כפר סבא

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות כפר סבא

כל האירועים באולם

כרמיאל
היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

נשיאי ישראל, כרמיאל

כל האירועים באולם תיאור האולם

לוד
היכל התרבות לוֹד

רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

לטרון
מוזיאון יד לשריון לטרון

כל האירועים באולם

מודיעין
היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

כל האירועים באולם

ישפרו סנטר מודיעין

מתחם ישפרו סנטר מודיעין, מודיעין

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועצה מקומית אורנית
היכל התרבות תרבותא אורנית

מבוא אורנית, מועצה מקומית אורנית

כל האירועים באולם תיאור האולם

מושב מנוף
בר פאבלה מנוף

אזור תעשייה של מושב מנוף, מושב מנוף

כל האירועים באולם תיאור האולם

מנזר בית ג'מל
מנזר בית ג'מל

סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

כל האירועים באולם תיאור האולם

מעלה אדומים
היכל התרבות מעלה אדומים

דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

כל האירועים באולם תיאור האולם

מעלות
היכל התרבות מעלות תרשיחא

קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

כל האירועים באולם תיאור האולם

נהריה
היכל התרבות נהריה

דרך העצמאות 7, נהריה

כל האירועים באולם תיאור האולם

נוף הגליל (נצרת עילית)
מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

כל האירועים באולם תיאור האולם

נס ציונה
היכל התרבות נס ציונה

רח' השיריון 1, נס ציונה

כל האירועים באולם תיאור האולם

נתניה
היכל התרבות העירוני נתניה

כל האירועים באולם

עין הוד
אמפיתיאטרון עין הוד

עין הוד - כפר האומנים, עין הוד

כל האירועים באולם תיאור האולם

עפולה
היכל התרבות עפולה

רח' חטיבה תשע 15, עפולה

כל האירועים באולם תיאור האולם

פארק אריאל שרון
אמפי פארק אריאל שרון

ליד אזור, פארק אריאל שרון

כל האירועים באולם תיאור האולם

פתח תקווה
היכל התרבות פתח תקווה

כל האירועים באולם

מופ''ת פתח תקווה

רח' הסתדרות 21, פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

שרת פתח תקווה

העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הבית גולדה פתח תקוה

אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ גבעת ברנר
אולם המופעים גבעת ברנר

קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ גן שמואל
היכל התרבות מנשה בגן שמואל

ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ דורות
אולם דורות - שער הנגב

קיבוץ דורות, ליד שדרות, המועצה האזורית שער הנגב, קיבוץ דורות

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ יגור
יד למגינים יגור

קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ יפעת
אולם המופעים יפעת

עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיבוץ עין השופט
אולם המופעים עין השופט

קיבוץ עין השופט, קיבוץ עין השופט

כל האירועים באולם תיאור האולם

קיסריה
אמפיתיאטרון קיסריה

קיסריה קרוב לכניסה לקיבוץ שדות ים, קיסריה

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית גת
אמפיתיאטרון קרית גת

שדרות לכיש 10 (מד"א קרית גת), קרית גת

כל האירועים באולם תיאור האולם

המתנ''ס היכל בית אדית קרית גת

שדרות העצמאות 49, קרית גת

כל האירועים באולם תיאור האולם

מתנ''ס כוכב דוד קרית גת

שד' מלכי ישראל 183, קרית גת

כל האירועים באולם תיאור האולם

קרית מוצקין
אשכול הפיס קריית מוצקין

רח' דקר 11, קרית מוצקין

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התיאטרון קריית מוצקין

כל האירועים באולם

קרית שמונה
היכל התרבות קרית שמונה

כיכר צה''ל 1, קרית שמונה

כל האירועים באולם תיאור האולם

ראש העין
היכל התרבות העירוני ראש-העין

רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

כל האירועים באולם תיאור האולם

ראשון לציון
בית יד לבנים ראשון לציון

רח' אחד העם 20, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

כל האירועים באולם

יודלה בר ראשון לציון

רח' לישנסקי 27, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

מופ''ת ראשון לציון

רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

כל האירועים באולם תיאור האולם

סינמה סיטי ראשון לציון

כל האירועים באולם

רחובות
בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

כל האירועים באולם

מכון ויצמן למדע רחובות

כל האירועים באולם

רמת גן
תיאטרון היהלום רמת גן

רח' היצירה 3, רמת גן

כל האירועים באולם תיאור האולם

רמת השרון
אוהל היכל הקרקס כפר הירוק

כפר הירוק, רמת השרון

כל האירועים באולם תיאור האולם

סינמה סיטי גלילות רמת השרון

כל האירועים באולם

רעננה
היכל התרבות בית יד לבנים רעננה

כל האירועים באולם

המשכן למוסיקה ואמנויות רעננה

כל האירועים באולם

תל אביב-יפו
אודיטוריום רוזין תל אביב

רח' דרזנר 2 א' רמת אביב ג', תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

אודיטוריום שיין תל אביב - יד לבנים

רח' פנקס 63, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב

פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה), תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית החייל - האולם התחתון - תל אביב

רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית החייל תל אביב

רח' ויצמן 60, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית להקת הפלמנקו ישראלית Compas תל אביב-יפו

רח' המסגר 60, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

בית ציוני אמריקה תל אביב

כל האירועים באולם

גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב

שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

היכל התרבות תל אביב

כל האירועים באולם

המשכן לאמנויות הבמה תל אביב

כל האירועים באולם

כנסייה הארמנית, המנזר ניקולאוס הקדוש בנמל יפו

רציף העלייה השנייה 3, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מוזיאון ארץ ישראל תל אביב

כל האירועים באולם

מוזיאון תל-אביב לאמנות

כל האירועים באולם

מועדון B-SIDE

רח' יד חרוצים 11, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון בארבי תל אביב-יפו

רח' קיבוץ גלויות 52, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון בר גיורא תל אביב

רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו

רח' יגאל אלון, 126, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון הסנטרו - תל-אביב-יפו

רח' יגיע כפיים 10, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון מוזיקה מר.רודי תל אביב

שונצינו 11, קומה 2, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב

רח' שביל המרץ 5, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון רידינג 3 תל אביב

רח' התערוכה 3, צפון הנמל, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מועדון שבלול

קרליבך 23, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז דוהל

רח' התקוה 76, שכונת התקוה, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז המוסיקה תל-אביב יפו

רח' שארית ישראל 10, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

מרכז סוזן דלל תל אביב

כל האירועים באולם

מרכז ענב לתרבות תל אביב

רח' אבן גבירול 71, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

סטודיו למשחק מנחם בגין 98 תל אביב

דרך מנחם בגין, 98, קומה 3, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

קאנטרי אזורי חן תל אביב

רח' אורי צבי גרינברג 21, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון אלפא תל אביב

רח' בית אלפא 13, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון ארלוזרוב - תל אביב-יפו

רח' ארלוזרוב 145, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף

כל האירועים באולם

תיאטרון גשר תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון הבימה תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון החנות - תל אביב

, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הסימטה תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב

שד' רוקח, גני יהושע, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון הקאמרי תל אביב

כל האירועים באולם

תיאטרון הקאמרי תל אביב - החדש 3

רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון מלנקי תל אביב

רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2

רח' אבן גבירול 30, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון קרוב תל אביב

רח' לווינסקי 116, תל אביב-יפו

כל האירועים באולם תיאור האולם

תיאטרון תמונע תל אביב

כל האירועים באולם