גרסה לגולשים עם מוגבלויות גרסה לגולשים עם מוגבלויות
הסל נשמר ל 00:00 דקות

קופת !BRAVO

 • לתשלום: 3221* או 072-275-3221
 • א׳-ה׳ 8:00-21:00, ו׳ 8:00-15:00, ש׳ 8:00-21:00
$VAR1 = {
     'Cities' => [
            {
             'ID' => 44,
             'Name' => 'אור עקיבא',
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1688,
                     'ShowsQty' => 7,
                     'Hall' => {
                           'Mazgan' => 0,
                           'PseudoHallID' => 0,
                           'Incline' => 0,
                           'RightToLeft' => 0,
                           'CityID' => 44,
                           'Kasher' => 0,
                           'GoogleMapAddress' => ', אור עקיבא',
                           'Shelter' => 0,
                           'Longitude' => undef,
                           'ImageWidth' => 0,
                           'Image2Width' => 0,
                           'Cafeteria' => 0,
                           'Plan2InFlash' => 0,
                           'Parking' => 0,
                           'IsPseudoHall' => 1,
                           'Gangways' => 0,
                           'MapaLink' => '',
                           'He' => {
                                'Address' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Info' => '',
                                'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                               },
                           'Distance' => 0,
                           'PlanInFlash' => 0,
                           'SeatsOnMap' => 0,
                           'Lift' => 0,
                           'DoorsAmount' => 0,
                           'SeatsAmount' => 0,
                           'Pit' => 0,
                           'Latitude' => undef,
                           'ID' => 1688,
                           'Stairs' => 0,
                           'Ru' => {
                                'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ор-Акива',
                                'Info' => '',
                                'Guide' => '',
                                'Address' => ''
                               },
                           'MainHallID' => undef,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Ramp' => 0,
                           'Active' => 1,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'RowsAmount' => 0
                          },
                     'Name' => 'היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא'
                    }
                   ]
            },
            {
             'ID' => 193,
             'Halls' => [
                    {
                     'ID' => 1272,
                     'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי',
                     'ShowsQty' => 12,
                     'Hall' => {
                           'Active' => 1,
                           'Ramp' => 2,
                           'RowsAmount' => 22,
                           'ImageHeight' => 0,
                           'Image2Height' => 0,
                           'Stairs' => 0,
                           'SeatsAmount' => 710,
                           'Pit' => 0,
                           'ID' => 1272,
                           'Latitude' => '31.989788',
                           'Ru' => {
                                'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гильбоа 4, Кирьят Сдэ-Тэуфа', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Аэропорт Сити' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות איירפורט סיטי', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בשורות האחרונות באולם ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • לא תתאפשר כניסה עם עגלת תינוק לאולם' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.912942', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 193, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.989788, 34.912942', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2 } } ], 'Name' => 'איירפורט סיטי' }, { 'ID' => 32, 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Тмарим 1, каньон Красного моря', 'Name' => 'Театры Эйлата' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 567, 'ID' => 580, 'Latitude' => '29.555173', 'Image2Height' => 677, 'RowsAmount' => 20, 'ImageHeight' => 677, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 32, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '29.555173, 34.953724', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.953724', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'תיאטראות אילת', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' התמרים 1, בקניון הים האדום', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2600x%u05D0%u05D9%u05DC%u05EAx%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05EA%u05DE%u05E8%u05D9%u05DDx1%2C&UserEarthX=145168&UserEarthY=885242&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 580 } ], 'Name' => 'אילת' }, { 'ID' => 63, 'Name' => 'אריאל', 'Halls' => [ { 'ID' => 1662, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.175545', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.105157, 35.175545', 'CityID' => 63, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות אריאל' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Ариэль', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1662, 'Latitude' => '32.105157', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'היכל התרבות אריאל' } ] }, { 'Name' => 'אשדוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 136, 'Hall' => { 'Image2Height' => 530, 'ImageHeight' => 530, 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Баним Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => 'район Сити, ул. а-Баним', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 399, 'Pit' => 1, 'ID' => 136, 'Latitude' => '31.792616', 'Stairs' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רובע הסיטי, רח' הבנים', 'Info' => '', 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115755x1133461%2C&UserEarthX=115637&UserEarthY=1133442&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 10, 'GoogleMapAddress' => '31.792616, 34.637338', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.637338' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים אשדוד' }, { 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Элен-холл Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => 'район Юд-Алеф, ул. Ар-Мецада, 22', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'ID' => 1255, 'Latitude' => '31.7860969', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'CityID' => 10, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הר מצדה 22 אשדוד', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.6285069', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'הר מצדה 22', 'Name' => 'הלן הול אשדוד' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '' }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'הלן הול אשדוד', 'ID' => 1255 }, { 'ID' => 876, 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 775, 'RowsAmount' => 27, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 775, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Ашдод', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех а-Арец 1', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами). Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • После закрытия входов в зал опоздавших не впускают.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 931, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.79299', 'ID' => 876, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע בלבד על בסיס מקום פנוי. אם יש הפסקה הם יוכלו להיכנס למקומות שרכשו.
 • לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.
 • למופעי מבוגרים ילדים עד גיל 6 לא רשאים להיכנס למופע.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה.
 • הכניסה להצגות מגיל שנתיים ומעלה.
 • אין להכניס הגלות ילדים/סל קל לאולם ואין להכניס אוכל.', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך ארץ 1' }, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0070x%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3x%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D0%u05E8%u05E5x%2C&UserEarthX=115569&UserEarthY=1133424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.636347', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 10, 'GoogleMapAddress' => '31.792990, 34.636347', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה אשדוד' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '31.791429', 'ID' => 1537, 'SeatsAmount' => 100, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Квартирник на 17-ом Ашдод', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Узи Хитман 2, кв.66, этаж 17', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.634764', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791429, 34.634764', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 10 }, 'Name' => 'הקומה ה-17 אשדוד', 'ID' => 1537 }, { 'ID' => 133, 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05D5%u05D6%u05D9%u05D0%u05D5%u05DF%20%u05D5%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05D3%u05D5%u05D3%5Dxx115739x1133363%2C&UserEarthX=115453&UserEarthY=1133397&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מונארט לאמנויות אשדוד', 'Address' => 'רח' דרך ארץ 8', 'Guide' => '', 'Info' => 'בשורה 9 כסאות רגילים.' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.637185', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.791868, 34.637185', 'CityID' => 10, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 2, 'ID' => 133, 'Latitude' => '31.791868', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 150, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Дерех арец 8', 'Info' => '9-ый ряд состоит из приставных стульев.', 'Name' => 'Культурный центр Монарт Ашдод' }, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 1 } }, { 'Hall' => { 'Longitude' => '34.649463', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 1, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.778190, 34.649463', 'CityID' => 10, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קק"ל 90', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'ID' => 438, 'Latitude' => '31.77819', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 399, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Керен Кайемет ле-Исраэль, 90', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Дюна-Юд Ашдод' }, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 600, 'RowsAmount' => 15, 'Image2Height' => 600 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מתנ''ס דיונה אשדוד', 'ID' => 438 } ], 'ID' => 10 }, { 'ID' => 33, 'Name' => 'אשקלון', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 33, 'GoogleMapAddress' => '31.664977, 34.571887', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.571887', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 197, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.664977', 'ID' => 1886, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ицхак Бен Цви, 2', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Ашкелон' }, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'אשכול הפיס אשקלון', 'ID' => 1886 }, { 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 33, 'GoogleMapAddress' => '31.664702, 34.562052', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.562052', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 82', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הפנויים ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה - במידה ויש.
 • למופעי מבוגרים, ילדים מתחת לגיל 6 לא רשאים להיכנס.
 • כניסה להצגות ילדים מגיל שנתיים ומעלה. אין להכניס עגלות ילדים/סלקל לאולם', 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון' }, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05D0%u05E9%u05E7%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx108533x1119345%2C&UserEarthX=108284&UserEarthY=1119346&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Ашкелон', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Наси, 82', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только в антракте, если он есть.
 • На мероприятия для взрослых дети до 6 лет не допускаются.
 • На детские мероприятия вход с 2 лет. Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 847, 'ID' => 92, 'Latitude' => '31.664702', 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 839, 'ImageHeight' => 839, 'RowsAmount' => 26, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל התרבות אשקלון', 'ID' => 92 }, { 'ID' => 1666, 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр Конгрессов Ашкелон' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1666, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 33, 'GoogleMapAddress' => ', אשקלון', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון' }, { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 33, 'GoogleMapAddress' => '31.661240, 34.564957', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.564957', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס וולדנברג אשקלון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => '31.66124', 'ID' => 1665, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Вольденберг Ашкелон' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1665 } ] }, { 'ID' => 34, 'Name' => 'באר שבע', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, באר שבע, ישראל', 'CityID' => 34, 'Longitude' => '34.7986504', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05D1%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130801x1073212%2C&UserEarthX=130763&UserEarthY=1073219&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' יצחק רגר, ליד הכיכר', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'ID' => 84, 'Latitude' => '31.2498588', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 183, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Рагев, рядом с площадью', 'Info' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Беэр-Шева' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 8 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים באר שבע', 'ID' => 84 }, { 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 300, 'ID' => 1506, 'Latitude' => '31.238005', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Халуц, 33, старый город', 'Name' => 'Хацер а-тарбут а-Халуц 33 Беэр-Шева' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 34, 'GoogleMapAddress' => '31.238005, 34.788168', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.788168', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החלוץ 33, העיר העתיקה', 'Name' => 'חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע' } }, 'ID' => 1506 }, { 'ID' => 85, 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע', 'Hall' => { 'ImageHeight' => 520, 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 520, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Дворец Молодежи Беэр-Шева', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 12, старый город', 'Info' => '' }, 'ID' => 85, 'Latitude' => '31.238539', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 408, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז צעירים באר שבע' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E6%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx129727x1071970%2C&UserEarthX=129714&UserEarthY=1071702&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.78716', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.238539, 34.787160', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 34, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 4 }, { 'ShowsQty' => 35, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'CityID' => 34, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1668, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Беэр-Шева' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'משכן אמנויות הבמה באר שבע', 'ID' => 1668 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי באר שבע' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', באר שבע', 'CityID' => 34, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Беэр-Шева', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1747, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 9, 'ID' => 1747 }, { 'ID' => 83, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.796521', 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 1, 'CityID' => 34, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.251846,34.796609', 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D5%u05E0%u05E1%u05E8%u05D1%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D1%u05D0%u05E8%20%u05E9%u05D1%u05E2%5Dxx130605x1073429%2C&UserEarthX=130471&UserEarthY=1073440&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך המשחררים 10', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'SeatsAmount' => 394, 'Pit' => 1, 'ID' => 83, 'Latitude' => '31.251339', 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'дерех Мешахрерим, 10', 'Info' => '', 'Name' => 'Консерватория Беэр-Шева' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 2, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 395, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 395 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'קונסרבטוריון באר שבע' } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 618, 'Name' => 'הקימרון בית שאן', 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32° 29.655', 35° 30.730'', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 41, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.5127806', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/mXrab', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה אזורית עמק המעיינות', 'Info' => '', 'Name' => 'הקימרון בית שאן' }, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.4938659', 'ID' => 618, 'SeatsAmount' => 941, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'а-Кимарон Бейт-Шеан', 'Guide' => '', 'Address' => 'Районный совет Эмек а-Майанот', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 22, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 6 } ], 'Name' => 'בית שאן', 'ID' => 41 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Пайс ле-Тарбут Бейт-Шемеш', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мордей а-Гитаот 13', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • На мероприятия дети до 2 лет не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль.' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1880, 'Latitude' => '31.748436', 'SeatsAmount' => 537, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לשורות העליונות באולם, ולא ישבו במקומות שנבחרו מראש.
 • אין כניסת להיכל עם פעוטות מתחת לגיל שנתיים.
 • אין כניסת להיכל עם עגלות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מורדי הגיטאות 13', 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.993385', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.748436, 34.993385', 'CityID' => 64, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל הפיס לתרבות בית שמש', 'ID' => 1880 } ], 'Name' => 'בית שמש', 'ID' => 64 }, { 'ID' => 11, 'Name' => 'בת ים', 'Halls' => [ { 'ID' => 56, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 11, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'Stairs' => 1, 'SeatsAmount' => 176, 'Pit' => 1, 'ID' => 56, 'Latitude' => '32.01862', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шауль Адади, 6, за Гехаль а-Тарбут', 'Name' => 'Аудиториум Бат-Ям' }, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C+%D7%94%D7%93%D7%93%D7%99+6%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7561143!3d32.0188647!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b36a74cacbf7%3A0xc020b5c80af8e1f8!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0188644!4d34.7561051', 'He' => { 'Name' => 'האודיטוריום בת ים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שאול הדדי 6', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 11, 'GoogleMapAddress' => '32.018620, 34.755525', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.755525', 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'האודיטוריום בת ים' }, { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'ID' => 53, 'Latitude' => '32.0206112', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 575, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Симтат Офир, 3', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала после закрытия дверей, опоздавших впускают на незанятые места только на 13-18 ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Бат-Ям' }, 'Image2Height' => 622, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 622, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'אופיר 3, בת-ים', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 11, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.7572707', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%A8+3%2C+%D7%91%D7%AA-%D7%99%D7%9D&data=!1m4!1m3!1d4356!2d34.7572645!3d32.0206169!4m15!2m14!1m13!1s0x1502b34186982a1b%3A0x352aa4d2d2d80edd!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.0206112!4d34.7572707', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בת ים', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר סגירת הדלתות המאחרים יופנו לשורות 13-18.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף' } }, 'ID' => 53 } ] }, { 'Name' => 'גבעתיים', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'ID' => 1659, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Гиватаим' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גבעתיים', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 12, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גבעתיים', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1659 } ], 'ID' => 12 }, { 'Name' => 'גן יבנה', 'Halls' => [ { 'ID' => 604, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 124, 'GoogleMapAddress' => '31.785753, 34.707179', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.707179', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0166x%u05D2%u05DF%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DCx46%2C&UserEarthX=122456&UserEarthY=1132695&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הרצל 40', 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 318, 'Latitude' => '31.785753', 'ID' => 604, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Герцль, 40', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Ган-Явне' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 452, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 452 }, 'Name' => 'מתנ''ס גן יבנה' } ], 'ID' => 124 }, { 'ID' => 13, 'Name' => 'גני תקווה', 'Halls' => [ { 'ID' => 1669, 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 13, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', גני תקווה', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1669, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мерказ а-Бама Ганей Тиква' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 19, 'Name' => 'מרכז הבמה גני תקווה' } ] }, { 'Name' => 'הוד השרון', 'Halls' => [ { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 78, 'GoogleMapAddress' => '32.132891, 34.889934', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.889934', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך הים', 'Info' => 'הופעות חיות מתחת לכיפת השמיים, במקרה של מזג אוויר גשום המופע יידחה למועד אחר.
 • הבילוי משלב מופעי מוסיקה איכותיים, בר מושקע ודוכני מזון של אוכל רחוב מתחלפים.
 • חניה חינם צמודה למתחם.' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Живые выступления под открытым небом, в случае дождливой погоды шоу будет перенесено на другую дату.
 • В парке есть бар и буфеты с фастфудом.
 • Бесплатная парковка рядом с площадкой.', 'Address' => 'Дерех а-Ям', 'Guide' => '', 'Name' => 'Экологический парк А-Дов а-ярок' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 500, 'Pit' => 0, 'ID' => 2044, 'Latitude' => '32.132891', 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 10, 'ID' => 2044 } ], 'ID' => 78 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 31, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 5, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', הרצליה', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр сценических искусств Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1670 }, 'Name' => 'היכל אמנויות הבמה הרצליה', 'ID' => 1670 }, { 'ID' => 563, 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'היכל בעיר הרצליה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, המאחרים יורשו להיכנס בהתאם להוראות הסדרן. אין התחייבות למקום המסומן למאחרים.
 • לא ניתן להכניס עגלת תינוקות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 5' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.842952', 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 5, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.166208, 34.842952', 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 845, 'RowsAmount' => 19, 'Image2Height' => 845, 'SeatsAmount' => 280, 'Pit' => 1, 'ID' => 563, 'Latitude' => '32.166208', 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Гурион, 5', 'Info' => 'Обратите внимание, опоздавшим будет разрешено войти в соответствии с указаниями садрана, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Name' => 'Гехал ба-Ир Герцлия' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 5 }, 'ShowsQty' => 32 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.1663165', 'ID' => 298, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 430, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мединат а-Еудим, 85, Бизнес парк, Герцлия Питуах', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Заппа Герцлия' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6400x%u05D4%u05E8%u05E6%u05DC%u05D9%u05D4x%u05DE%u05D3%u05D9%u05E0%u05EA%20%u05D4%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%u05D9%u05DDx85%2C&UserEarthX=132224&UserEarthY=1174840&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'מדינת היהודים 85, הרצליה', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 5, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.8098869', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'מועדון זאפה הרצליה', 'ID' => 298 }, { 'ID' => 1484, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה', 'Address' => 'רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.163649, 34.797003', 'CityID' => 5, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.797003', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Территория торгового центра Арена Герцлия', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шонит, 2, торговый центр Арена Герцлия' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.163649', 'ID' => 1484, 'SeatsAmount' => 700, 'Pit' => 0 }, 'Name' => 'מתחם ארנה הרצליה' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.174431, 34.852950', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 5, 'Longitude' => '34.85295', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'Address' => 'רח' רביבים 14', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.174431', 'ID' => 1872, 'SeatsAmount' => 200, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Яд а-Тейша — Герцлия', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Равивим 14', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 10 }, 'Name' => 'מתנ"ס יד התשעה - הרצליה', 'ID' => 1872 }, { 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1389, 'Latitude' => '32.171769', 'SeatsAmount' => 208, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Лев Даниэль Герцлия — Зал 1', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамат-Ям 60, Герцлия-Питуах', 'Guide' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.171769, 34.800832', 'CityID' => 5, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.800832', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1', 'Address' => 'רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1389 } ], 'Name' => 'הרצליה', 'ID' => 5 }, { 'Name' => 'זכרון יעקב', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Отель Elma Зихрон-Яков' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1671, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 42, 'GoogleMapAddress' => ', זכרון יעקב', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'ID' => 1671 } ], 'ID' => 42 }, { 'Name' => 'חדרה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'CityID' => 43, 'GoogleMapAddress' => 'רוטשילד 27, חדרה', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9218965', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Friends חדרה', 'Info' => '', 'Address' => 'שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x6500x%u05D7%u05D3%u05E8%u05D4x%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx47%2C&UserEarthX=142735&UserEarthY=1205141&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд 27 угол А-Наси 47, в здании профсоюза «Гистадрут»', 'Guide' => '', 'Name' => 'Friends Хадера' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 182, 'Latitude' => '32.4398601', 'ID' => 142, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 10, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'Friends חדרה', 'ID' => 142 }, { 'ID' => 143, 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.914142', 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.439355, 34.914142', 'CityID' => 43, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רמב"ם 39', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Хадера — Зал «Рене Шени»', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Рамбам, 39', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.439355', 'ID' => 143, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 360, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 606, 'RowsAmount' => 12, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 606 } }, { 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 43, 'GoogleMapAddress' => '32.441460, 34.931134', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.931134', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס', 'Info' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי חדרה - אולם 10' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. ЦАХАЛ, 35, торговый центр Микс', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Хадера — Зал 10' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 83, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.44146', 'ID' => 2006, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2006 } ], 'ID' => 43 }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מדיטק חולון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 15, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1727, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Медиатек Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'ID' => 1727 }, { 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'CityID' => 15, 'GoogleMapAddress' => '32.006880, 34.791006', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.791006', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'Info' => '', 'Address' => 'גבעת התחמושת 21, קרית שרת', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05DE%u05E9%u05DB%u05DF%20%u05DC%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D5%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05EA%20%u05E9%u05D8%u05D9%u05D9%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2%26psik%3B%20%u05D7%u05D5%u05DC%u05D5%u05DF%5Dxx130397x1157166%2C&UserEarthX=130218&UserEarthY=1157171&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Штейнберг Холон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиват а-Тахмошет, 21, район Кирьят-Шарет' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 570, 'Pit' => 1, 'ID' => 59, 'Latitude' => '32.00688', 'Image2Height' => 702, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 702, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'מרכז שטיינברג חולון', 'ID' => 59 }, { 'ID' => 1941, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Pit' => 0, 'ID' => 1941, 'Latitude' => '32.002645', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66', 'Info' => '', 'Name' => 'Территория The Cube — Холон' }, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66' }, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 15, 'GoogleMapAddress' => '32.002645, 34.794325', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.794325', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתחם The Cube - חולון' }, { 'ShowsQty' => 25, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון חולון', 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Холон', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1728, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 15, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חולון', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון חולון', 'ID' => 1728 } ], 'Name' => 'חולון', 'ID' => 15 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 1258, 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Hall' => { 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHistadrut+Ave+60,+Haifa/@32.7919364,35.0363583,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x151dba78e36cce77:0x127074219899d8f8?hl=ru', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'Malina night club חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ', 'Info' => '' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.038082', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.792598, 35.038082', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.792598', 'ID' => 1258, 'SeatsAmount' => 1000, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Шдерот а-Гистадрут, 60. Напротив каньона Лев а-Мифрац', 'Info' => '', 'Name' => 'Ночной клуб Малина Хайфа' }, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות Malina night club חיפה', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 215, 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'ShowsQty' => 38, 'Hall' => { 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D0%u05D1%u05D0%20%u05D4%u05DC%u05DC%20%u05E1%u05D9%u05DC%u05D1%u05E8x71%2C&UserEarthX=151270&UserEarthY=1244096&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'He' => { 'Name' => 'בית אבא חושי חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבא הלל סילבר, 71', 'Info' => '4 שורות הראשונות באולם באותו המפלס.' }, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.790971, 35.010532', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.010532', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Image2Height' => 867, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 867, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 6, 'Stairs' => 2, 'ID' => 215, 'Latitude' => '32.790971', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 501, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Аба Элель Сильвер, 71', 'Guide' => '', 'Info' => 'Четыре первых ряда зала находятся на одном уровне.', 'Name' => 'Бейт Аба Хуши Хайфа' } } }, { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.819130, 35.066528', 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.066528', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18208x%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05E0%u05D2%u05DC%u05E8%26psik%3B%20%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D1%u05D9%2014%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=156283&UserEarthY=1247413&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Address' => 'שד' בן צבי 14 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית נגלר חיפה' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות בית נגלר חיפה', 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'ID' => 163, 'Latitude' => '32.81913', 'SeatsAmount' => 505, 'Pit' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт-Наглер Хайфа', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Бен Цви, 14' }, 'Image2Height' => 935, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 935 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'בית נגלר חיפה', 'ID' => 163 }, { 'ID' => 290, 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה', 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' חורי 32, ואדי ניסנאס', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'כנסיית יוחנן הקדוש חיפה' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05D7%27%u05D5%u05E8%u05D9x32%2C&UserEarthX=149766&UserEarthY=1247007&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.9942105', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חורי 32, ואדי ניסנאס, חיפה', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Церковь Святого Иоанна Хайфа', 'Address' => 'ул. Хури, 32, Вади Ниснас', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.817595', 'ID' => 290, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 7 }, { 'ID' => 814, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Address' => 'שד' הנשיא 89', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?textsearch=%ee%e5%e6%e9%e0%e5%ef+%e8%e9%f7%e5%e8%e9%ef+%ec%e0%ee%f0%e5%fa+%e9%f4%f0%e9%fa&first=1&minx=108395.890625&miny=1147989.140625&maxx=149470.109375&maxy=1182500.859375&mapearthx=128933&mapearthy=1165245&mapzoom=15000&currheadertab=&geosearchradius=¢erx=¢ery=&geopoiname=&sourcex=&sourcey=&sourcepoint=&sourceaddinfo=&rsf_viewstate=&filter=&filterpath=&subjectid=&textsearchwhere=%5b%e1%eb%ec+%e4%e0%f8%f5%5d&resultstargetonmap=on&UserEarthX=148423&UserEarthY=1247395.8125&UserMapZoom=2000&LoadUserPosition=1&MapType=map&ImagesOption=&CurrMapTab=1&LoadPOIFromSession=&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9852455', 'Image2Height' => 430, 'ImageHeight' => 430, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси,89', 'Name' => 'Музей Тикотин Хайфа — Аудиториум «Рафель»' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 198, 'ID' => 814, 'Latitude' => '32.8030477', 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל' }, { 'ID' => 419, 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/maps?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20124%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4xx149134x1245545%2C&UserEarthX=149134&UserEarthY=1245545&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'מועדון Beat חיפה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הנשיא 124', 'Info' => '' }, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.987376', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 124, חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Pit' => 0, 'ID' => 419, 'Latitude' => '32.8043374', 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Beat Хайфа', 'Address' => 'ул. а-Наси, 124', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0 } }, { 'ID' => 2047, 'Name' => 'מועדון סירופ', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.817134', 'ID' => 2047, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Паль-ям 2', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Клуб Syrup' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פלי"ם 2', 'Info' => 'פתיחת הדלתות חצי שעה לפני המופע', 'Name' => 'מועדון סירופ' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.999861', 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => '32.817134, 34.999861', 'Kasher' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 99, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 9, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Существует ограниченная видимость с мест: ряд 2 места 4-12, 45-53, ряд 3 места 2-12, 45-55, ряд 4 места 1-12, 45-56, ряд 5 места 1-10, 47-56, ряд 6 места 1-8, 49-56, ряд 7 места 1-6, 51-56, ряд 8 места 1-4, 53-56, ряд 9 места 1-2, 55-56, ряд 25, 26 - места 27-34.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кдушей Яси, напротив Каньон Хайфа', 'Name' => 'Центр Конгрессов Хайфа — Зал Орен' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 2105, 'Pit' => 1, 'ID' => 99, 'Latitude' => '32.791338', 'Image2Height' => 732, 'RowsAmount' => 40, 'ImageHeight' => 732, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.791338, 34.965069', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.965069', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קדושי יאסי, מול קניון חיפה', 'Info' => 'קיימת ראייה מוגבלת במקומות: שורה 2 כסאות 4-12, 45-53, שורה 3 כסאות 2-12, 45-55, שורה 4 כסאות 1-12, 45-56, שורה 5 כסאות 1-10, 47-56, שורה 6 כסאות 1-8, 49-56, שורה 7 כסאות 1-6, 51-56, שורה 8 כסאות 1-4, 53-56, שורה 9 כסאות 1-2, 55-56, שורה 25 כסאות 27-34, שורה 26 כסאות 27-34.', 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, 'Gangways' => 6, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D4%u05E7%u05D5%u05E0%u05D2%u05E8%u05E1%u05D9%u05DD%20%u05D1%u05D9%u05E0%u05DC%u05D0%u05D5%u05DE%u05D9%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147067x1244102%2C&UserEarthX=146816&UserEarthY=1244087&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=' }, 'Name' => 'מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן' }, { 'ID' => 209, 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה', 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 615, 'Image2Height' => 615, 'Stairs' => 2, 'ID' => 209, 'Latitude' => '32.8203168', 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 497, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Элияу Хаким, 6, французский Кармель', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Центр сценических искусств Кригер Хайфа' }, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E6%u05E8%u05E4%u05EA%u05D9%20%u05D2%u05E1%u05D8%u05D5%u05DF%20%u05D3%u05E4%u05E8%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%5Dxx147727x1247301%2C&UserEarthX=148106&UserEarthY=1247347&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Address' => 'רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9728262', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.820244,34.972492', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 7, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 10 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Хайфа', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 1222, 'ID' => 106, 'Latitude' => '32.803197', 'Image2Height' => 528, 'RowsAmount' => 26, 'ImageHeight' => 528, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.803197, 34.985592', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.985592', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138', 'Info' => '', 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה' }, 'Gangways' => 8, 'MapaLink' => '' }, 'Name' => 'מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה', 'ID' => 106 }, { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'ShowsQty' => 9, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.9852455', 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 138, חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'מרכז הכרמל שד' הנשיא 138' }, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x138%2C&UserEarthX=148941&UserEarthY=1245387&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Раппопорт Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 138', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 473, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.8030477', 'ID' => 102, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 687, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Image2Height' => 687 }, 'ID' => 102 }, { 'Hall' => { 'CityID' => 7, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Адар Хайфа — Зал Бейтену', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1724, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 0, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו', 'ID' => 1724 }, { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Hall' => { 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.9846462', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'סינמטק חיפה חיפה ישראל', 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=3x18091x%u05E1%u05D9%u05E0%u05DE%u05D8%u05E7%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%26psik%3B%20%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0%20142%26psik%3B%20%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4%2C&UserEarthX=148921&UserEarthY=1245455&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'סינמטק חיפה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Latitude' => '32.80327', 'ID' => 237, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 159, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Синематека Хайфа', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 3, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 500, 'RowsAmount' => 9, 'Image2Height' => 500 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 237 }, { 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.985007', 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => 'הנשיא 142, חיפה', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05E9%u05D3%u05E8%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E0%u05E9%u05D9%u05D0x142%2C&UserEarthX=148841&UserEarthY=1245424&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' הנשיא 142, כרמל', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון הסטודיו חיפה' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 302, 'Pit' => 1, 'ID' => 249, 'Latitude' => '32.803055', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. а-Наси, 142, Кармель', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Студио Хайфа' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ImageHeight' => 577, 'Image2Height' => 577 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 249 }, { 'Hall' => { 'Latitude' => '32.82173', 'ID' => 162, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 1099, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Кирьят-Хаим, ул. Белинсон, 41', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшие будут направлены в холл и займут свои места только во время антракта, а не в соответствии с приобретенными билетами. После закрытия дверей в зал опоздавших не впускают.', 'Name' => 'Театр а-Цафон Хайфа' }, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 6, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 772, 'RowsAmount' => 29, 'Image2Height' => 772, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.074321', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.821730, 35.074321', 'CityID' => 7, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x4000x%u05D7%u05D9%u05E4%u05D4x%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05D1%u05D9%u05D9%u05DC%u05D9%u05E0%u05E1%u05D5%u05DFx41%2C&UserEarthX=157250&UserEarthY=1247496&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Address' => 'רח' ביילינסון 41 קריית חיים', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לטרקלין וייתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה. לא תתאפשר כניסה לאולם לאחר סגירת הדלתות.', 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'תיאטרון הצפון חיפה', 'ID' => 162 }, { 'ShowsQty' => 19, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 7, 'GoogleMapAddress' => ', חיפה', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1725, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Хайфы' }, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'תיאטרון חיפה', 'ID' => 1725 } ], 'Name' => 'חיפה', 'ID' => 7 }, { 'ID' => 96, 'Name' => 'טבריה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Hall' => { 'Image2Height' => 900, 'ImageHeight' => 900, 'RowsAmount' => 27, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Яд Шитрит Тверия', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. Бялик, 13', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 747, 'Latitude' => '32.796007', 'ID' => 409, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יד שטרית טבריה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לאחר תחילת ההופעה הרוכש יופנה לשבת במקומות הפנויים בלבד!', 'Address' => 'רח' ביאליק 13', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 96, 'GoogleMapAddress' => '32.796007, 35.529639', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.529639' }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 409 } ] }, { 'Name' => 'יבנה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'CityID' => 16, 'GoogleMapAddress' => '31.874438, 34.734810', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.73481', 'ImageWidth' => 600, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D1%u05E0%u05D9%u05D9%u05D4%26psik%3B%20%u05D9%u05D1%u05E0%u05D4%5Dxx125031x1142490%2C&UserEarthX=125201&UserEarthY=1142453&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим не гарантируется ни вход, ни места.', 'Address' => 'пр. Дуани, угол пр. Жаботински', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Явне' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 509, 'Pit' => 1, 'ID' => 658, 'Latitude' => '31.874438', 'Image2Height' => 496, 'RowsAmount' => 18, 'ImageHeight' => 496, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'ShowsQty' => 20, 'Name' => 'היכל התרבות יבנה', 'ID' => 658 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. а-Насиим, 17', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Матнас Шазар Явне' }, 'Latitude' => '31.871587', 'ID' => 1910, 'SeatsAmount' => 264, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.751374', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.871587, 34.751374', 'CityID' => 16, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מתנ"ס שז"ר יבנה', 'Address' => 'רח' הנשיאים 17', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3 }, 'Name' => 'מתנ"ס שז"ר יבנה', 'ID' => 1910 } ], 'ID' => 16 }, { 'ID' => 17, 'Name' => 'יהוד', 'Halls' => [ { 'ID' => 308, 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsAmount' => 386, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.030568', 'ID' => 308, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Саадия Хатука, 25', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Иегуд' }, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05EA%26psik%3B%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05D3%5Dxx139585x1159750%2C&UserEarthX=139590&UserEarthY=1159757&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' סעדיה חתוכה 25', 'Info' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 17, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.030568, 34.888107', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.888107', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מופת יהוד' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 17, 'GoogleMapAddress' => 'החרושת 2, יהוד', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.899322', 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/HaHaroshet+2/@32.0313578,34.8949124,15z/data=!4m2!3m1!1s0x151d3506a05b5af9:0x56dcb98e81560dbd?hl=ru', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' החרושת 2', 'Name' => 'מועדון Gray יהוד' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 330, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.029093', 'ID' => 1165, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Харошет 2', 'Name' => 'Бар Gray Иегуд' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'Name' => 'מועדון Gray יהוד', 'ID' => 1165 } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב עומר', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 143, 'GoogleMapAddress' => '31.263232, 34.847621', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.847621', 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 308, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '31.263232', 'ID' => 1395, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Тамар, угол ул. Адар, Бейт а-тарбут Омер', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Омер' }, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1395 } ], 'Name' => 'יישוב עומר ', 'ID' => 143 }, { 'ID' => 222, 'Halls' => [ { 'ID' => 1741, 'Name' => 'אולם עשרת', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.825879, 34.746866', 'CityID' => 222, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.746866', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Address' => 'רח' הרימון 8', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם עשרת' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Римон, 8', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал Асерет' }, 'Latitude' => '31.825879', 'ID' => 1741, 'SeatsAmount' => 293, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 } } ], 'Name' => 'יישוב עשרת' }, { 'ID' => 45, 'Name' => 'יקנעם', 'Halls' => [ { 'Name' => 'תיאטרון יקנעם', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.652854', 'ID' => 184, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 484, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Йокнеама', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алоним, 11' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '35.103548', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.652854, 35.103548', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 45, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%27%27%u05E1%20%u05DE%u05E7%u05D9%u05E3%20%u05D0%u05D5%u05E8%u05D8%20%u05D0%u05DC%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05D9%u05D5%u05E7%u05E0%u05E2%u05DD%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EA%5Dxx160112x1228797%2C&UserEarthX=159965&UserEarthY=1228692&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' האלונים 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון יקנעם' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 184 } ] }, { 'Name' => 'ירושלים', 'Halls' => [ { 'ID' => 485, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בר פוטין, ירושלים, ישראל', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.21371', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D9%u05E4%u05D5x19%2C&UserEarthX=171270&UserEarthY=1131902&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'Generation Pub', 'Address' => 'רח' יפו 19', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Pit' => 0, 'ID' => 485, 'Latitude' => '31.768319', 'Ru' => { 'Name' => 'Generation Pub', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яффо, 19', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'Generation Pub' }, { 'Hall' => { 'CityID' => 30, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.781108, 35.215613', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.215613', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'Address' => 'בן יהודה 34', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бар Бесарабия Иерусалим', 'Info' => '', 'Address' => 'Бен Иегуда, 34', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 50, 'ID' => 1328, 'Latitude' => '31.781108', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בר בסרביה ירושלים', 'ID' => 1328 }, { 'ID' => 1674, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 30, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'ימק"א' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'ИМКА' }, 'ID' => 1674, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'ימק"א' }, { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'לב סמדר ירושלים', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '35.221921', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.765140, 35.221921', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 30, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Лев Смадар Иерусалим', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Лойд Джордж, 4, Мошева Германит' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1346, 'Latitude' => '31.76514', 'SeatsAmount' => 261, 'Pit' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ID' => 1346 }, { 'ID' => 260, 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'ShowsQty' => 5, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 96, 'Pit' => 0, 'ID' => 260, 'Latitude' => '31.780065', 'Ru' => { 'Name' => 'Культурный центр Иерусалим — зал «Гармония»', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Кореш 1' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x3000x%u05D9%u05E8%u05D5%u05E9%u05DC%u05D9%u05DDx%u05D4%u05DC%u05DCx27%2C&UserEarthX=170841&UserEarthY=1131923&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' כורש 1', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.222269', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 30, 'GoogleMapAddress' => '31.780065, 35.222269', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0 } }, { 'ShowsQty' => 45, 'Hall' => { 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Иерушалаим', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1679, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'Спектакли Театр Иерушалаим', 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ירושלים', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 30, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה', 'ID' => 1679 } ], 'ID' => 30 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 440, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Ам Кфар-Блюм', 'Guide' => '', 'Address' => 'Рядом с больничной кассой Клалит', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 640, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '33.172221', 'ID' => 440, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 572, 'RowsAmount' => 22, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 572, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.61152', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 70, 'GoogleMapAddress' => '33.172221, 35.611520', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית העם כפר בלום', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרוב לקופת חולים כללית' }, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05DD%26psik%3B%20%u05DB%u05E4%u05E8%20%u05D1%u05DC%u05D5%u05DD%5Dxx207449x1286250%2C&UserEarthX=207489&UserEarthY=1286475&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0 }, 'Name' => 'בית העם כפר בלום' } ], 'Name' => 'כפר בלום', 'ID' => 70 }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Хот-Синема Кфар-Саба — Зал 18', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Атир Йеда, 4, территоря Oshiland', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1767, 'Latitude' => '32.165294', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 450, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.165294, 34.927775', 'CityID' => 18, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.927775', 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד', 'Info' => '', 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18', 'ID' => 1767 }, { 'ID' => 1648, 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא', 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'רח' ירושלים 33', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות כפר סבא' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'CityID' => 18, 'GoogleMapAddress' => 'ירושלים 33, כפר סבא', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кфар-Саба', 'Address' => 'ул. Иерушалаим, 33', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1648, 'Latitude' => undef, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0 }, 'ShowsQty' => 27 }, { 'ID' => 1354, 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Синема-Сити Кфар-Саба — Зал 1', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман 207, территория G, над магазином Шуперсаль', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 332, 'ID' => 1354, 'Latitude' => '32.17279', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 18, 'GoogleMapAddress' => '32.172790, 34.929335', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.929335' } } ], 'Name' => 'כפר סבא', 'ID' => 18 }, { 'ID' => 46, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.914962', 'ID' => 1885, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Дайнер Кармиэль', 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль 33', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' נשיאי ישראל 33', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם דיינר כרמיאל' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 46, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2 }, 'ID' => 1885 }, { 'ID' => 128, 'ShowsQty' => 28, 'Hall' => { 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.914962', 'ID' => 128, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 780, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Насией Исраэль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавшим вход и места в соответствии с приобретенными билетами не гарантируются.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Запрещается вносить в зал детские коляски и саль каль', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кармиэль' }, 'Image2Height' => 629, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 629, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.914962, 35.302903', 'CityID' => 46, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.302903', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178382x1257282%2C0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05DB%u05E8%u05DE%u05D9%u05D0%u05DC%5Dxx178699x1257810&UserEarthX=178256&UserEarthY=1257302&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Address' => 'נשיאי ישראל', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה, ולא מובטחת ישיבה במקומות המסומנים.
 • אין החזר כספי בגין איחור הגעה למופע
 • לא תותר כניסה עם עגלות מכל סוג שהוא לאולם.', 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } }, 'Name' => 'היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל' } ], 'Name' => 'כרמיאל' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05E2%u05D9%u05E8%u05D5%u05E0%u05D9%20%u05DC%u05D5%u05D3%26psik%3B%20%u05DC%u05D5%u05D3%5Dxx139402x1150057%2C&UserEarthX=139232&UserEarthY=1150074&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.886925', 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 19, 'GoogleMapAddress' => '31.943113, 34.886925', 'Kasher' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 791, 'RowsAmount' => 21, 'Image2Height' => 791, 'SeatsAmount' => 514, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '31.943113', 'ID' => 218, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Каплан, 2, угол ул. Гистадрут', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Лод' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 6 }, 'Name' => 'היכל התרבות לוֹד', 'ID' => 218 } ], 'Name' => 'לוד', 'ID' => 19 }, { 'ID' => 126, 'Name' => 'לטרון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1686, 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'ShowsQty' => 10, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Яд ле-Ширьон Латрун', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1686, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון יד לשריון לטרון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', לטרון', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 126, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות', 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' עמק דותן 49', 'Name' => 'היכל התרבות מודיעין מכבים רעות' }, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.899119, 35.014734', 'CityID' => 20, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '35.014734', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.899119', 'ID' => 1660, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Модеин Маккабим Реут', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Эмек Дотан, 49' } }, 'ID' => 1660 } ], 'Name' => 'מודיעין', 'ID' => 20 }, { 'ID' => 127, 'Name' => 'מועצה האזורית חוף הכרמל', 'Halls' => [ { 'ID' => 644, 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה', 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => 'מרכז קהילתי חוף הכרמל, מרכז מיר"ב, ישראל', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 127, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.965035', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל', 'Name' => 'היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E7%u05D4%u05D9%u05DC%u05EA%u05D9%20%u05D7%u05D5%u05E3%20%u05D4%u05DB%u05E8%u05DE%u05DC%5Dxx146999x1228052%2C&UserEarthX=146664&UserEarthY=1227855&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль тарбут Хоф а-Кармель — Зал Муза', 'Address' => 'Неподалеку от районного совета Хоф а-Кармель, первый поворот после Керем Мархаль', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 644, 'Latitude' => '32.6466026', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 520, 'Image2Height' => 630, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 630, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 2 } ] }, { 'ID' => 248, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Hall' => { 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133343, 34.913311', 'CityID' => 248, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.913311', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'אולם דיוואן D-one', 'Address' => 'כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Шоссе 40/5 восточнее перекрестка Яркон', 'Guide' => '', 'Name' => 'Зал D-one' }, 'Latitude' => '32.133343', 'ID' => 2059, 'SeatsAmount' => 770, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2059 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון' }, { 'ID' => 86, 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 305, 'Latitude' => '32.13302', 'SeatsAmount' => 390, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Дром а-Шарон', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'районный совет Дром а-Шарон рядом с поселком Неве Ярок, между Кфар-Сабой и Ход-Ашароном' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 12, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.133020, 34.911249', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 86, 'Longitude' => '34.911249', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx141772x1171093%2C&UserEarthX=141680&UserEarthY=1171162&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון', 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון' } }, 'Name' => 'היכל התרבות דרום השרון', 'ID' => 305 } ], 'Name' => 'מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2062, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 249, 'GoogleMapAddress' => '32.011167, 34.819359', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.819359', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'בית ארז - אולם תחרויות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' מנחם אבטיחי 108' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Эрез — Выставочный зал', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Аватихи 108', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 500, 'Latitude' => '32.011167', 'ID' => 2062, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית ארז - אולם תחרויות' } ], 'Name' => 'מושב משמר השבעה', 'ID' => 249 }, { 'Name' => 'מושב שבי ציון', 'Halls' => [ { 'ID' => 1455, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Address' => 'בצד שמאל של רח' דרך הים', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 206, 'GoogleMapAddress' => '32.981472, 35.084820', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.08482', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Bar Para Шавей-Цион', 'Address' => 'с лева от ул. Дерех а-Ям', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 250, 'Pit' => 1, 'ID' => 1455, 'Latitude' => '32.981472', 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פאב הפרה שבי ציון' } ], 'ID' => 206 }, { 'ID' => 108, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Halls' => [ { 'ID' => 502, 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Монастырь Бейт-Джемал', 'Guide' => '', 'Address' => 'Неподалеку от Бейт-Шемеша', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 1, 'ID' => 502, 'Latitude' => '31.724542', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 200, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מנזר בית ג'מל', 'Info' => '', 'Address' => 'סמוך לבית שמש', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E0%u05E7%u05D5%u05D3%u05D4%20%u05D1%u05DE%u05E4%u05D4%5Dxx147919x1125822%2C&UserEarthX=147733&UserEarthY=1126062&UserMapZoom=1000&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית ג'מאל', 'CityID' => 108, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.976521', 'Shelter' => 0 } } ] }, { 'Name' => 'מעלה אדומים', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'דרך מדבר יהודה 8' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.297363', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 73, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.772918, 35.297363', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 24, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 560, 'ID' => 1273, 'Latitude' => '31.772918', 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Мидбар-Иеуда, 8', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Маале-Адумим' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 10, 'Name' => 'היכל התרבות מעלה אדומים', 'ID' => 1273 } ], 'ID' => 73 }, { 'ID' => 49, 'Name' => 'מעלות', 'Halls' => [ { 'ID' => 713, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '33.023184, 35.271450', 'CityID' => 49, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.27145', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים ישבו על בסיס מקום פנוי.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קהילת יהדות צרפת 1', 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' }, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'ID' => 713, 'Latitude' => '33.023184', 'SeatsAmount' => 490, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Address' => 'Каилат Яадут Царфат 1', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Маалот Таршиха' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 19 }, 'ShowsQty' => 4, 'Name' => 'היכל התרבות מעלות תרשיחא' } ] }, { 'ID' => 50, 'Halls' => [ { 'ID' => 91, 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Hall' => { 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E0%u05D4%u05E8%u05D9%u05D4xx159735x1268365%2C&UserEarthX=159711&UserEarthY=1268237&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נהריה', 'Info' => '', 'Address' => 'דרך העצמאות 7', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.100347', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 50, 'GoogleMapAddress' => '33.010260, 35.100347', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 712, 'Image2Height' => 712, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 585, 'Latitude' => '33.01026', 'ID' => 91, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'Дерех а-Ацмаут, 7', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Наария' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 8 } ], 'Name' => 'נהריה' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 333, 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'GoogleMapAddress' => '32.699510, 35.313034', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 51, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '35.313034', 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'He' => { 'Address' => 'דרך החטיבות 4', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, קיימת הגבלת ראיה בשורות 1, 2.', 'Name' => 'מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x1061x%u05E0%u05E6%u05E8%u05EA%20%u05E2%u05D9%u05DC%u05D9%u05EAx%u05D3%u05E8%u05DA%20%u05D4%u05D7%u05D8%u05D9%u05D1%u05D5%u05EAx4%2C&UserEarthX=179638&UserEarthY=1233799&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'К вашему сведению, существует ограниченная видимость с первого и второго рядов.', 'Address' => 'дерех а-Хативот, 4', 'Guide' => '', 'Name' => 'Культурный центр Беркович Нацерет-Илит' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.69951', 'ID' => 333, 'SeatsAmount' => 650, 'Pit' => 0, 'Image2Height' => 442, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 442, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 } }, { 'ID' => 2050, 'Hall' => { 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'Latitude' => '32.699456', 'ID' => 2050, 'Ru' => { 'Name' => 'Матнас Беркович Нацерет-Илит — Малый зал', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Маале Ицхак, 4, большое здание на площади у старого каньона', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 51, 'GoogleMapAddress' => '32.699456, 35.313014', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.313014', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן', 'Address' => 'שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן' } ], 'Name' => 'נוף הגליל (נצרת עילית)', 'ID' => 51 }, { 'ID' => 21, 'Name' => 'נס ציונה', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 479, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 479, 'RowsAmount' => 29, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות נס ציונה', 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 748, 'ID' => 177, 'Latitude' => '31.930777', 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим
 • Есть возможность также припарковаться на бесплатной парковке Эфер рядом с Гехалем.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ширьон, 1', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нес-Циона' }, 'MainHallID' => undef, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x7200x%u05E0%u05E1%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05E0%u05D4x%u05D4%u05E9%u05E8%u05D9%u05D5%u05DFx1%2C&UserEarthX=130672&UserEarthY=1148872&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'Info' => 'המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד!
 • לא תינתן שום אפשרות לזיכוי בגין אי שביעות רצון מהמיקום.
 • למקרה הצורך יש חניון עפר גדול וחינמי קרוב להיכל', 'Address' => 'רח' השיריון 1', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 21, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.930777, 34.796215', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.796215', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2 }, 'ShowsQty' => 22, 'Name' => 'היכל התרבות נס ציונה', 'ID' => 177 }, { 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 16, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Мишкан а-Пайс Нес-Циона', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Маленькие дети в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Исраэль Шамид, 26' }, 'ID' => 1469, 'Latitude' => '31.92931', 'SeatsAmount' => 381, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'He' => { 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' ישראל שמיד 26', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחר יופנה לשבת ביציע או במידת האפשר במקומות הפנויים בלבד.
 • לא תתאפשר כניסת פעוטות.
 • לא תותר כניסה עם עגלות ילדים.' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.813248', 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.929310, 34.813248', 'CityID' => 21, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'משכן הפיס נס ציונה', 'ID' => 1469 } ] }, { 'ID' => 37, 'Halls' => [ { 'ID' => 1564, 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.41598', 'ID' => 1564, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 545, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетивот', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. а-Гефен 1', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 20, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.586268', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.415980, 34.586268', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 37, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות נתיבות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' הגפן 1' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 5 } ], 'Name' => 'נתיבות' }, { 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'CityID' => 22, 'GoogleMapAddress' => '32.278535, 34.845944', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.845944', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'Guide' => '', 'Address' => 'בני ברמן 6', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум им. Арика Айнштейна Нетания', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бени Бирман 6', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 373, 'Latitude' => '32.278535', 'ID' => 1345, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'Name' => 'אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה', 'ID' => 1345 }, { 'ID' => 1430, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Том Лантос, 31', 'Name' => 'Аудиториум Кирьят а-Шарон им. Софи Ривлин Нетания' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 321, 'Latitude' => '32.304928', 'ID' => 1430, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.869838', 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 22, 'GoogleMapAddress' => '32.304928, 34.869838', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה', 'Address' => 'רח' טום לנטוס 31', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'Name' => 'אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שדרות גולדה מאיר, 101' }, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/@32.2777692,34.8527234,18z', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.853704', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.278005, 34.853704', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 22, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'пр. Гольда Меир, 101', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Нетания' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 119, 'Latitude' => '32.278005', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 201, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'אשכול הפיס נתניה', 'ID' => 119 }, { 'ID' => 1687, 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', נתניה', 'CityID' => 22, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ID' => 1687, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Нетания' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני נתניה' } ], 'Name' => 'נתניה', 'ID' => 22 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'ID' => 639, 'Latitude' => '32.928829', 'SeatsAmount' => 610, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Гиборей Синай, 24', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Зал не дает компенсации опоздавшим.', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-хадаш Акко' }, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.07558', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.928829, 35.075580', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 53, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05D3%u05D9%u05D8%u05D5%u05E8%u05D9%u05D5%u05DD%20%u05D0%u05D9%u05D3%u05D9%u05EA%20%u05D5%u05D5%u05DC%u05E4%u05E1%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05E2%u05DB%u05D5%5Dxx157400x1259349%2C&UserEarthX=157424&UserEarthY=1259310&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' גיבורי סיני 24', 'Info' => 'תשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, הדלתות האולם ייסגרו עם תחילת האירוע והמאחרים יופנו לשורות האחרונות על פי הנחיות הסדרן ועל בסיס מקום פנוי בלבד.
 • לא יינתן פיצוי בגין איחור לאירוע.', 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'היכל התרבות החדש עכו', 'ID' => 639 } ], 'Name' => 'עכו', 'ID' => 53 }, { 'ID' => 54, 'Name' => 'עפולה', 'Halls' => [ { 'ID' => 457, 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Афула', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хатива Тейша, 15', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на дальние ряды (24-26), а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Опоздавших на 25 минут и более не пустят в зал.' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 643, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.613534', 'ID' => 457, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 24, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'CityID' => 54, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.613534, 35.288414', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.288414', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות עפולה', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, מאחרים יופנו ליציע עליון (שורות: 24-26), ללא אפשרות הושבה בלמקומות שרכשו.
 • איחור של 25 דקות ומעלה לא יאפשר כניסה לאולם.', 'Address' => 'רח' חטיבה תשע 15', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.com/maps/preview#!q=%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%94+%D7%AA%D7%A9%D7%A2+15%2C+%D7%A2%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%2C+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&data=!1m4!1m3!1d4328!2d35.2886096!3d32.6134169!4m15!2m14!1m13!1s0x151c53c5af26e2db%3A0xa8abdb4ab669e59d!3m8!1m3!1d26081603!2d-95.677068!3d37.0625!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m2!3d32.6134195!4d35.2886009' }, 'ShowsQty' => 10 } ] }, { 'ID' => 55, 'Name' => 'פרדס חנה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה', 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' הבוטנים 54', 'Guide' => '', 'Name' => 'מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה' }, 'Gangways' => 1, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05DE%u05E9%u05D4%20%u05DE%u05D0%u05D9%u05E8%26psik%3B%20%u05E4%u05E8%u05D3%u05E1%20%u05D7%u05E0%u05D4%20%u05DB%u05E8%u05DB%u05D5%u05E8%5Dxx147409x1208747%2C&UserEarthX=147502&UserEarthY=1208545&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.970051', 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 55, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.472264, 34.970051', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ботним 54', 'Name' => 'Центр сценических искусств Пардес-Хана' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 411, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.472264', 'ID' => 588, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 588 } ] }, { 'Name' => 'פתח תקווה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה', 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Зал Гольда Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Арие Браун, 3, на территории тихона Гольда', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 400, 'Pit' => 0, 'Latitude' => '32.103528', 'ID' => 1749, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.877104', 'CityID' => 8, 'GoogleMapAddress' => '32.103528, 34.877104', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה', 'Guide' => '', 'Name' => 'אולם גולדה פתח תקוה' }, 'Gangways' => 1, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 11, 'ID' => 1749 }, { 'ID' => 1791, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1791, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', פתח תקווה', 'CityID' => 8, 'Mazgan' => 0 }, 'ShowsQty' => 31, 'Name' => 'היכל התרבות פתח תקווה' }, { 'ID' => 1961, 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה', 'Hall' => { 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון', 'Name' => 'מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.869978', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 8, 'GoogleMapAddress' => '32.079956, 34.869978', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 15, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 353, 'ID' => 1961, 'Latitude' => '32.079956', 'Ru' => { 'Name' => 'Мерказ тарбут им. Офры Хаза — Петах-Тиква', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Бен-Гурион, 22, на территории школы старших классов', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 79, 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Hall' => { 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Алия а-Шния 1 (в здании муниципалитета)', 'Name' => 'Шарет Петах-Тиква' }, 'ID' => 79, 'Latitude' => '32.087587', 'SeatsAmount' => 364, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'ImageHeight' => 714, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 714, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Longitude' => '34.888287', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.087587, 34.888287', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 8, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'שרת פתח תקווה', 'Info' => '', 'Address' => 'העלייה השנייה 1 (בניין העירייה)', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E2%u05D9%u05E8%u05D9%u05D9%u05EA%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%26psik%3B%20%u05E4%u05EA%u05D7%20%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4%5Dxx139609x1166077%2C&UserEarthX=139384&UserEarthY=1166089&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 4 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 2048, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Latitude' => '32.096741', 'ID' => 2048, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 313, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ахим Бахар, 3', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр а-Месиля -Петах-Тиква' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' האחים בכר 3', 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.096741, 34.880191', 'CityID' => 8, 'Longitude' => '34.880191', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון המסילה - פתח תקווה' } ], 'ID' => 8 }, { 'Name' => 'קדימה', 'Halls' => [ { 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 398, 'ID' => 374, 'Latitude' => '32.275292', 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Ицхак Бен Цви 61', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Матнас Кадима' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 15, 'ImageHeight' => 449, 'Image2Height' => 449, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.911003', 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 23, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.275292, 34.911003', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05E7%u05D3%u05D9%u05DE%u05D4%5Dxx141829x1186892%2C&UserEarthX=141851&UserEarthY=1186815&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' יצחק בן צבי 61' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎', 'ID' => 374 } ], 'ID' => 23 }, { 'Name' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר', 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 66, 'GoogleMapAddress' => '31.867439, 34.801411', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.801411', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'קיבוץ גבעת ברנר', 'Info' => '', 'Name' => 'אולם המופעים גבעת ברנר' }, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'https://www.google.co.il/maps/place/%D7%94%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%94+%D7%91%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%E2%80%AD/@31.8708953,34.801949,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x1502b764f6bd7259:0x2dd9e273d003509d!8m2!3d31.8708953!4d34.8041377', 'DoorsAmount' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Гиват-Бренер', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'киббуц Гиват-Бренер' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 664, 'ID' => 175, 'Latitude' => '31.867439', 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 542, 'ImageHeight' => 542, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'ShowsQty' => 18, 'ID' => 175 } ], 'ID' => 66 }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 312, 'ShowsQty' => 22, 'Hall' => { 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 333, 'RowsAmount' => 28, 'Image2Height' => 333, 'ID' => 312, 'Latitude' => '32.452967', 'SeatsAmount' => 842, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'Д.Н. Хэфер', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места в зале, а не в соответствии с приобретенными билетами', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Минаше в Ган-Шмуэль' }, 'CombinedName' => 'הופעות היכל התרבות מנשה בגן שמואל', 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05DE%u05D5%u05E4%u05E2%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D2%u05DF%20%u05E9%u05DE%u05D5%u05D0%u05DC%5Dxx145737x1206570%2C&UserEarthX=145638&UserEarthY=1206485&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'He' => { 'Address' => 'ד.נ. חפר', 'Guide' => '', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו למקומות הישיבה הפנויים בהיכל.', 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.952124', 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.452967, 34.952124', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 87 }, 'Name' => 'היכל התרבות מנשה בגן שמואל' } ], 'Name' => 'קיבוץ גן שמואל', 'ID' => 87 }, { 'ID' => 72, 'Name' => 'קיבוץ יגור', 'Halls' => [ { 'ID' => 203, 'ShowsQty' => 18, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'He' => { 'Name' => 'יד למגינים יגור', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות הפנויים בצדדים ואין להקים את היושבים בכדי להגיע למקומם במהלך המופע.', 'Address' => 'קיבוץ יגור', 'Guide' => '' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D9%u05D3%20%u05DC%u05DE%u05D2%u05D9%u05E0%u05D9%u05DD%26psik%3B%20%u05D9%u05D2%u05D5%u05E8%5Dxx157217x1238699%2C&UserEarthX=157053&UserEarthY=1238747&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.742992, 35.074040', 'CityID' => 72, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '35.07404', 'Shelter' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Яд ле-Магиним Ягур', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на крайние незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'Киббуц Ягур', 'Guide' => '' }, 'Latitude' => '32.742992', 'ID' => 203, 'SeatsAmount' => 1016, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 1 }, 'Name' => 'יד למגינים יגור' } ] }, { 'ID' => 118, 'Halls' => [ { 'Name' => 'אולם המופעים יפעת', 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 515, 'Image2Height' => 515, 'Stairs' => 0, 'ID' => 550, 'Latitude' => '32.675299', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 696, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Концертный зал Ифат', 'Info' => '', 'Address' => 'Израэльская долина, Киббуц Ифат', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x0134x%u05D9%u05E4%u05E2%u05EAxx%2C&UserEarthX=171197&UserEarthY=1231400&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת', 'Name' => 'אולם המופעים יפעת' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '35.223953', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.675299, 35.223953', 'CityID' => 118, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ID' => 550 } ], 'Name' => 'קיבוץ יפעת' }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 142, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אולם בן ציון - קיבוץ כנרת, כנרת, ישראל', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.565242', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05D1%u05D9%u05EA%20%u05D1%u05DF%20%u05E6%u05D9%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05DB%u05D9%u05E0%u05E8%u05EA%20%u05E7%u05D1%u05D5%u05E6%u05D4%5Dxx203131x1235479%2C&UserEarthX=203050&UserEarthY=1235577&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'Address' => 'קיבוץ כינרת', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 791, 'Pit' => 0, 'ID' => 739, 'Latitude' => '32.723787', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'Киббуц Кинерет', 'Name' => 'Бен-Цион Кинерет' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 645, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 645, 'RowsAmount' => 26 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בן-ציון כינרת', 'ID' => 739 } ], 'Name' => 'קיבוץ כינרת', 'ID' => 142 }, { 'Name' => 'קרית אונו', 'Halls' => [ { 'ID' => 1092, 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.0563564', 'ID' => 1092, 'SeatsAmount' => 120, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская библиотека Кирьят Оно', 'Info' => '', 'Address' => 'Ул. а-Меясдим 5', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.8579287', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'המייסדים 5, קרית אונו', 'CityID' => 69, 'MapaLink' => 'http://goo.gl/maps/xR02w', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' המייסדים 5', 'Guide' => '', 'Name' => 'הספריה העירונית קריית אונו' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ID' => 1546, 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שלומו המלך 38', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.054894, 34.862965', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 69, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => '34.862965', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Шломо а-Мелех, 38', 'Guide' => '', 'Name' => 'Арт-подвал Кирьят-Оно' }, 'ID' => 1546, 'Latitude' => '32.054894', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 28, 'Stairs' => 2 }, 'Name' => 'מרתף אמנותי קרית אונו' } ], 'ID' => 69 }, { 'ID' => 39, 'Name' => 'קרית גת', 'Halls' => [ { 'ID' => 655, 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 628, 'Latitude' => '31.609598', 'ID' => 655, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Кирьят-Гат', 'Address' => 'пр. а-Ацмаут 1', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 21, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.775479', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 39, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.609598, 34.775479', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x2630x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D2%u05EAx%u05E9%u05D1%u05D8%u05D9%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx%2C&UserEarthX=128328&UserEarthY=1113867&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות קרית גת', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' העצמאות 1', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 } } ] }, { 'ID' => 59, 'Halls' => [ { 'ID' => 849, 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '35.083536', 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 59, 'GoogleMapAddress' => '32.841732, 35.083536', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'אשכול הפיס קריית מוצקין', 'Address' => 'רח' דקר 11', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8200x%u05E7%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05DE%u05D5%u05E6%u05E7%u05D9%u05DFx%u05D3%u05E7%u05E8x11%2C&UserEarthX=158158&UserEarthY=1249645&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Дакар 11', 'Guide' => '', 'Name' => 'Эшколь а-Пайс Кирьят-Моцкин' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 196, 'Latitude' => '32.841732', 'ID' => 849, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'RowsAmount' => 9, 'ImageHeight' => 403, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 403 } }, { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'היכל התיאטרון קריית מוצקין', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', קרית מוצקין', 'CityID' => 59, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Театрон Кирьят-Моцкин' }, 'ID' => 1683, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 1683 } ], 'Name' => 'קרית מוצקין' }, { 'Name' => 'ראש העין', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו לכניסת מאחרים, הישיבה על בסיס מקום פנוי.
 • לילדים מתחת לגיל שנתיים לא תותר כניסה למופעים.
 • לא תתאפשר כניסה לעגלות.', 'Address' => 'רח' מרבד הקסמים 10', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 24, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.097760, 34.946771', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.946771', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 19, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут а-ирони Рош а-Айн', 'Address' => 'ул. Мербад а-ксамим 10', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места, а не в соответствии с приобретенными билетами
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 608, 'Latitude' => '32.09776', 'ID' => 1854, 'Stairs' => 0 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'היכל התרבות העירוני ראש-העין', 'ID' => 1854 }, { 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1975, 'Latitude' => '32.097891', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 207, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Захария Моше 9', 'Name' => 'Консерватория Рош а-Айн — Зал Симфония' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' זכריה משה 9', 'Guide' => '' }, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.097891, 34.944200', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 24, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => '34.9442', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה', 'ID' => 1975 } ], 'ID' => 24 }, { 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Image2Height' => 445, 'ImageHeight' => 445, 'RowsAmount' => 8, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ахад а-Ам, 20', 'Guide' => '', 'Name' => 'Яд ле-Баним Ришон ле-Цион' }, 'Latitude' => '31.9618807', 'ID' => 71, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 249, 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחד העם 20', 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05D0%u05D7%u05D3%20%u05D4%u05E2%u05DDx20%2C&UserEarthX=131936&UserEarthY=1152179&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 2, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'בית יד לבנים, ראשון לציון, ישראל', 'CityID' => 4, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.8073574', 'Shelter' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'בית יד לבנים ראשון לציון', 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1700, 'Hall' => { 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'CityID' => 4, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1700, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехаль Меир ле-Тарбут Ришон ле-Цион' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 56, 'Name' => 'היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון' }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי' }, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8300x%u05E8%u05D0%u05E9%u05D5%u05DF%20%u05DC%u05E6%u05D9%u05D5%u05DFx%u05E8%u05D5%u05D8%u05E9%u05D9%u05DC%u05D3x60%2C&UserEarthX=131190&UserEarthY=1152386&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.799322', 'CityID' => 4, 'GoogleMapAddress' => '31.964426, 34.799322', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 598, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 598, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Ротшильд, 60, угол ул. Жаботински', 'Guide' => '', 'Name' => 'Мофет Ришон ле-Цион' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 362, 'Latitude' => '31.964426', 'ID' => 68, 'DoorsAmount' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 6, 'Name' => 'מופ''ת ראשון לציון', 'ID' => 68 }, { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 4, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', ראשון לציון', 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'סינמה סיטי ראשון לציון', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1702, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема-Сити Ришон ле-Цион' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 2, 'ID' => 1702 } ], 'Name' => 'ראשון לציון', 'ID' => 4 }, { 'Name' => 'רחובות', 'Halls' => [ { 'ID' => 1499, 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל', 'ShowsQty' => 3, 'Hall' => { 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '31.887033', 'ID' => 1499, 'SeatsAmount' => 248, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Абарбанель, 7', 'Info' => '', 'Name' => 'Аудиториум центра еврейского наследия Йемена и общин Израиля' }, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 8, 'ImageHeight' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '31.887033, 34.816013', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 25, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.816013', 'Shelter' => 2, 'Cafeteria' => 1, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אברבנאל 7', 'Name' => 'אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' } } }, { 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт Дундиков Реховот', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 32, угол ул. Дундиков' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 726, 'Latitude' => '31.896233', 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.813076', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 25, 'GoogleMapAddress' => 'יעקב 32, פינת דונדיקוב, רחובות', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב', 'Info' => '', 'Name' => 'בית דונדיקוב רחובות' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8400x%u05E8%u05D7%u05D5%u05D1%u05D5%u05EAx%u05D9%u05E2%u05E7%u05D1x32%2C&UserEarthX=132499&UserEarthY=1144890&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1 }, 'ID' => 726 }, { 'ShowsQty' => 21, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 23, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Яаков 48', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.
 • Если есть антракт, во время него можно пересесть на приобретенные места.
 • Дети младше 2-х лет в зал не допускаются.
 • Запрещается вносить в зал детские коляски.' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 781, 'Pit' => 0, 'ID' => 2024, 'Latitude' => '31.896544', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי ויתפסו את מקומותיהם רק בהפסקה, במידה ויש.
 • הכניסה להיכל היא מגיל שנתיים ומעלה בלבד!
 • לא ניתן להכניס עגלות.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יעקוב 48' }, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 25, 'GoogleMapAddress' => '31.896544, 34.816659', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.816659' }, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'ID' => 2024 }, { 'ID' => 1696, 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1696, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-ам — Гехаль а-Тарбут Реховот', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות' }, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 25, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'ShowsQty' => 2 }, { 'ID' => 1698, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1698, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Исследовательский центр Вайцман Реховот', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 25, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' } }, 'Name' => 'מכון ויצמן למדע רחובות' }, { 'ID' => 1697, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1697, 'Ru' => { 'Name' => 'Городская Консерватория Реховота', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 25, 'GoogleMapAddress' => ', רחובות', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0 }, 'Name' => 'קונסרבטוריון עירוני רחובות' } ], 'ID' => 25 }, { 'ID' => 26, 'Name' => 'רמלה', 'Halls' => [ { 'Name' => 'היכל התרבות רמלה', 'Hall' => { 'RowsAmount' => 19, 'ImageHeight' => 470, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 470, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Рамле', 'Info' => '', 'Address' => 'Пр. Вайцман, 9', 'Guide' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 625, 'ID' => 582, 'Latitude' => '31.9300851', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' חיים ויצמן 9', 'Guide' => '', 'Name' => 'היכל התרבות רמלה' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D4%u05D9%u05DB%u05DC%20%u05D4%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05DC%u05D4%5Dxx137414x1148472%2C&UserEarthX=137487&UserEarthY=1148619&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.8663685', 'CityID' => 26, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'חיים ויצמן 9, רמלה', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2 }, 'ShowsQty' => 3, 'ID' => 582 } ] }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 2051, 'Name' => 'Salon De Tango', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Name' => 'Salon De Tango', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Жаботински, 43', 'Info' => 'есть платная городская парковка' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 80, 'Pit' => 1, 'ID' => 2051, 'Latitude' => '32.084349', 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.808456', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 27, 'GoogleMapAddress' => '32.084349, 34.808456', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => 'חנייה עירונית בתשלום', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' זאב ז'בוטינסקי 43', 'Name' => 'Salon De Tango' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1 } }, { 'ID' => 1479, 'Name' => 'אוהל הקרקס', 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1479, 'Latitude' => '32.100643', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 954, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Цирковой шатер', 'Guide' => '', 'Address' => 'Стадион Рамат-Ган, рядом с торговым центром Аялон', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.100643, 34.825434', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 27, 'Longitude' => '34.825434', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'אצטדיון רמת גן, סמוך לקניון איילון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'אוהל הקרקס' } }, 'ShowsQty' => 1 }, { 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו למקומות פנויים, לא יישמרו מקומות לאחר תחילת המופע.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' היצירה 3' }, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&hl=iw&ie=UTF8&ll=32.084111,34.804419&spn=0.007654,0.014259&sll=31.769012,35.215706&sspn=0.00768,0.014259&oq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D&hq=%D7%AA%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%9F+%D7%94%D7%99%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%9D,+%D7%A8%D7%9E%D7%AA+%D7%92%D7%9F&t=m&z=17', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.802498', 'ImageWidth' => 600, 'CityID' => 27, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.084880, 34.802498', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 536, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 536, 'Ru' => { 'Address' => 'район Биржи, ул. Ецира, 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места. Места в соответствии с приобретенными билетами за опоздавшими не сохраняются.', 'Name' => 'Театр а-Яалом Рамат-Ган' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 550, 'Latitude' => '32.08488', 'ID' => 186, 'DoorsAmount' => 6, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1 }, 'Name' => 'תיאטרון היהלום רמת גן', 'ID' => 186 }, { 'ID' => 247, 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון ראסל רמת גן', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מתתיהו מנדל 11', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05EA%u05E8%u05D1%u05D5%u05EA%20%u05E8%u05D0%u05E1%u05DC%26psik%3B%20%u05E8%u05DE%u05EA%20%u05D2%u05DF%5Dxx134507x1163996%2C&UserEarthX=134291&UserEarthY=1164024&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.824785', 'CityID' => 27, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'תיאטרון ראסל, רמת גן', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 14, 'ImageHeight' => 586, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 586, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Расель Рамат-Ган', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Мититьягу, 11', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 419, 'Latitude' => '32.068424', 'ID' => 247, 'DoorsAmount' => 4, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'תיאטרון ראסל רמת גן' }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'CombinedName' => 'הצגות תיאטרון רמת ג', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1695, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Рамат-Ган' }, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'תיאטרון רמת ג' }, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 27, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רמת גן', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון רמת ג', 'ID' => 1695 } ], 'Name' => 'רמת גן', 'ID' => 27 }, { 'Name' => 'רמת השרון', 'Halls' => [ { 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1692, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Синема Сити Глилот Рамат а-Шарон' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 28, 'GoogleMapAddress' => ', רמת השרון', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון' } }, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'סינמה סיטי גלילות רמת השרון', 'ID' => 1692 } ], 'ID' => 28 }, { 'ID' => 29, 'Halls' => [ { 'ID' => 2057, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בית של ינשוב השחור', 'Address' => 'רח' זרחין 3', 'Guide' => '', 'Info' => 'אין שירותים נגישים.' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'CityID' => 29, 'GoogleMapAddress' => '32.195281, 34.882408', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.882408', 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Зархин, 3', 'Info' => 'Нет доступного туалета для людей с ограниченными возможностями.', 'Name' => 'Дом чёрной совы' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 56, 'Latitude' => '32.195281', 'ID' => 2057 }, 'Name' => 'בית של ינשוב השחור' }, { 'ID' => 180, 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Hall' => { 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'CityID' => 29, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אחוזה 147, רעננה', 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x8700x%u05E8%u05E2%u05E0%u05E0%u05D4x%u05D0%u05D7%u05D5%u05D6%u05D4x147%2C&UserEarthX=138055&UserEarthY=1176458&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות בית יד לבנים רעננה', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אחוזה 147', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 1, 'SeatsAmount' => 310, 'Pit' => 0, 'ID' => 180, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ахуза, 147', 'Info' => '', 'Name' => 'Гехал а-Тарбут Бейт яд ле-Баним Раанана' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 11 }, { 'ID' => 1689, 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'CityID' => 29, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', רעננה', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'קולנוע לב רעננה', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Раанана' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1689, 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0 }, 'Name' => 'קולנוע לב רעננה' } ], 'Name' => 'רעננה' }, { 'Halls' => [ { 'Name' => 'אודיטוריום שהם', 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 511, 'Pit' => 0, 'ID' => 491, 'Latitude' => '31.99984', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Аудиториум Шоам', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Эмек Аялон 47, угол ул. а-Хошен' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 697, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 697, 'RowsAmount' => 21, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 71, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '31.999840, 34.945533', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.945533', 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05D0%u05D5%u05DE%u05E0%u05D5%u05D9%u05D5%u05EA%20%u05D4%u05D1%u05DE%u05D4%20%u05E2%27%27%u05E9%20%u05E1%u05D9%u05DE%u05D9%20%u05D5%u05D9%u05E6%u05D7%u05E7%20%u05D1%u05DF%20%u05D8%u05D0%u05D8%u05D0%26psik%3B%20%u05E9%u05D5%u05D4%u05DD%5Dxx144993x1156324%2C&UserEarthX=145024&UserEarthY=1156302&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'שד' עמק איילון 47, פינת רח' החושן', 'Guide' => '', 'Name' => 'אודיטוריום שהם' } }, 'ID' => 491 } ], 'Name' => 'שוהם', 'ID' => 71 }, { 'ID' => 1, 'Halls' => [ { 'ID' => 40, 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' פעמונית 9, יפו', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם המאחרים יופנו ליציע על בסיס מקום פנוי.', 'Name' => 'אודיטוריום אניס יפו' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%u05E4%u05E2%u05DE%u05D5%u05E0%u05D9%u05EA%209%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5xx126936x1160039%2C&UserEarthX=126936&UserEarthY=1160039&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.753927', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.032484, 34.753927', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 16, 'ImageHeight' => 612, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 612, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места на балконе, а не в соответствии с приобретенными билетами.', 'Address' => 'ул. а-Паамонит, 9, Яффо-Далет', 'Guide' => '', 'Name' => 'Аудиториум Анис Яффо' }, 'Stairs' => 1, 'Latitude' => '32.032484', 'ID' => 40, 'SeatsAmount' => 447, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 2, 'Lift' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2 } }, { 'ID' => 471, 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => 'ד"ר ג'ורג' וייז', 'Guide' => '', 'Info' => 'בכניסה למתחם אוניברסיטת תל אביב חובה להציג תעודה מזהה.', 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D0%u05D5%u05DC%u05DD%20%u05E1%u05DE%u05D5%u05DC%u05E8%u05E9%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx131693x1168635%2C&UserEarthX=131630&UserEarthY=1168600&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Longitude' => '34.803364', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.110620, 34.803364', 'CityID' => 1, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 29, 'ImageHeight' => 888, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 888, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Тель-Авивский университет — Аудиториум «Смоларш»', 'Info' => 'При входе на территорию Тель-Авивского университета необходимо показать документ, удостоверяющий личность.', 'Address' => 'ул. д-р Джордж Вайс, ворота 4', 'Guide' => '' }, 'Stairs' => 2, 'Latitude' => '32.11062', 'ID' => 471, 'SeatsAmount' => 1161, 'Pit' => 1, 'DoorsAmount' => 4, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'אוניברסיטת תל-אביב - אודיטוריום ע''ש סמולרש' }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05DE%u05E8%u05DB%u05D6%20%u05E2%u05D6%u05E8%u05D9%u05D0%u05DC%u05D9%20%u05D4%u05E9%u05DC%u05D5%u05DD%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx130469x1164589%2C&UserEarthX=130339&UserEarthY=1164558&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'פינת גבעת התחמושת ודרך מנחם בגין (דרך פתח תקוה)', 'Info' => '', 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב' }, 'Mazgan' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.074643, 34.791870', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.79187', 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Height' => 495, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 495, 'RowsAmount' => 13, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 3, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 404, 'Latitude' => '32.074643', 'ID' => 51, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Name' => 'Амфитеатр Мерказ Азриэли Тель-Авив', 'Address' => 'Угол дерех Менахем Бегин (Дерех Петах-Тиква) и Гиват а-Тахмошет, торговый центр Азриели', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef }, 'Name' => 'אמפיתאטרון עזריאלי תל אביב', 'ID' => 51 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Longitude' => '34.788062', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.069364, 34.788062', 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' מנחם בגין 98', 'Guide' => '', 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב' }, 'Parking' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.069364', 'ID' => 1608, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 49, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Менахем Бегин, 98', 'Info' => '', 'Name' => 'Школа актерского мастерства Анат Бразилай Тель-Авив' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'ביה"ס למשחק של ענת ברזילאי תל אביב', 'ID' => 1608 }, { 'Hall' => { 'Gangways' => 3, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D5%u05D9%u05D9%u05E6%u05DE%u05DFx60%2C&UserEarthX=130381&UserEarthY=1166370&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'Address' => 'רח' ויצמן 60', 'Guide' => '', 'Info' => 'יש לקחת בחשבון שבמקום קיימת בעית החניה, נא להגיע הרבה יותר מוקדם לפני המופע.
 • אין כניסת מאחרים עד הפסקה במידה וקיימת.' }, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.79083', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.090399, 34.790830', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 25, 'ImageHeight' => 670, 'Image2Height' => 670, 'Stairs' => 2, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 896, 'ID' => 5, 'Latitude' => '32.090399', 'Ru' => { 'Info' => 'Примите во внимание, что на месте существует проблема с парковкой и необходимо прибыть задолго до мероприятия.
 • Опоздавшие в зал не допускаются до антракта, если он есть.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Вайцман, 60', 'Name' => 'Бейт а-Хаяль Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Distance' => 2, 'PlanInFlash' => 1, 'DoorsAmount' => 4 }, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'בית החייל תל אביב', 'ID' => 5 }, { 'ID' => 1706, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Бейт-Ционей Америка Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1706, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0 }, 'ShowsQty' => 33, 'Name' => 'בית ציוני אמריקה תל אביב' }, { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.749189', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.046187, 34.749189', 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'בניין מגורים', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' אבן סינא 52', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Сина 52', 'Name' => 'Жилое здание' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 20, 'Pit' => 0, 'ID' => 2063, 'Latitude' => '32.046187', 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2063 }, { 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1707, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Ганей Тааруха Тель-Авив' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'Name' => 'גני התערוכה תל אביב', 'ID' => 1707 }, { 'ID' => 227, 'Hall' => { 'ImageHeight' => 370, 'RowsAmount' => 14, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 370, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей Иеошуа, вход со стороны пр. Роках, напротив Мерказ а-Яридим', 'Guide' => '', 'Name' => 'Амфитеатр Воаль Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 941, 'ID' => 227, 'Latitude' => '32.099004', 'Stairs' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Distance' => 4, 'PlanInFlash' => 1, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'He' => { 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב', 'Address' => 'שד' רוקח ,גני יהושע, כניסה מש' רוקח מול מרכז הירידים', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 4, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05D2%u05E0%u05D9%20%u05D9%u05D4%u05D5%u05E9%u05E2%20%u05E4%u05D0%u05E8%u05E7%20%u05D4%u05D9%u05E8%u05E7%u05D5%u05DF%26psik%3B%20%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx132068x1167389%2C&UserEarthX=131917&UserEarthY=1167493&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.808187', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.099004, 34.808187', 'Mazgan' => 1 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'גני יהושע - אמפיתאטרון וואהל תל אביב' }, { 'ID' => 23, 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Намаль Тель-Авив 35', 'Info' => '', 'Name' => 'Ангар 11 Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 2590, 'ID' => 23, 'Latitude' => '32.098361', 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.774334', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.098361, 34.774334', 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רח' נמל תל אביב 35', 'Guide' => '', 'Name' => 'האנגר 11 תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.co.il/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=31.406252,35.081816&sspn=8.723694,16.907959&oq=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+35,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95&t=m&z=17', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4 } }, { 'ShowsQty' => 7, 'Hall' => { 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Mazgan' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1705, 'Stairs' => 0 }, 'Name' => 'היכל התרבות תל אביב', 'ID' => 1705 }, { 'ID' => 2038, 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.061269, 34.791474', 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.791474', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון', 'Info' => '' }, 'Gangways' => 7, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон', 'Info' => '', 'Name' => 'Дворец спорта Менора Мивтахим' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 7637, 'ID' => 2038, 'Latitude' => '32.061269', 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 30, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'Name' => 'היכל ספורט מנורה מבטחים - יד אליהו' }, { 'ID' => 579, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=0x%5B%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5%5Dxx126710x1162501%2C&UserEarthX=126896&UserEarthY=1162423&UserMapZoom=250&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'רציף העלייה השנייה 3', 'Guide' => '', 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.055161,34.751979', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.7519855', 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 160, 'Latitude' => '32.0550516', 'ID' => 579, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Армянский монастырь в порту Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Рациф а-Алия а-Шния, 3', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'המנזר הארמני בנמל יפו' }, { 'ID' => 1704, 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Name' => 'המשכן לאמנויות הבמה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Бейт а-Опера Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1704, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 20 }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Консерватория Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'ID' => 1742, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'Name' => 'הקונסרבטוריון הישראלי למוסיקה תל אביב', 'ID' => 1742 }, { 'ID' => 1711, 'ShowsQty' => 43, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'CombinedName' => 'הופעות מוזיאון ארץ ישראל תל אביב', 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1711, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Музей Эрец-Исраэль Тель-Авив', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0 }, 'Name' => 'מוזיאון ארץ ישראל תל אביב' }, { 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות' }, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'ID' => 1721, 'Latitude' => undef, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Тель-Авивский музей' }, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 66, 'Name' => 'מוזיאון תל-אביב לאמנות', 'ID' => 1721 }, { 'Hall' => { 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта)', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.
 • По поводу мест, доступных для инвалидных колясок, обращайтесь в офисы Grey Club.', 'Name' => 'Бар Gray Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 350, 'Latitude' => '32.075088', 'ID' => 1920, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.
 • למקומות נגישים לכיסאות גלגלים יש ליצור קשר עם המשרדים מועדון Gray.', 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור)' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4 }, 'ShowsQty' => 2, 'Name' => 'מועדון Gray תל אביב', 'ID' => 1920 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'ID' => 2061, 'Latitude' => '32.05142', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 80, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Tassa', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Ясод 4', 'Info' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון Tassa', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' היסוד 4', 'Guide' => '' }, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.766377', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.051420, 34.766377', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון Tassa', 'ID' => 2061 }, { 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רחוב אבן גבירול 30 (מתחם צוותא בלונדון מיניסטור) קומה מינוס 1', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, לא מובטחת הכניסה למאחרים למופע.
 • לא יהא החזר כספי ו/או פיצוי בגין התשלום ששולם עבור הכרטיסים היה ולא תתאפשר כניסה למאחרים.', 'Name' => 'מועדון בר גיורא תל אביב' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D1%u05E8%20%u05D2%u05D9%u05D5%u05E8%u05D0x%2C&UserEarthX=128980&UserEarthY=1164849&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 4, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.782006', 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.075088, 34.782006', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Бар-Гиора Тель-Авив', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала для опоздавших, вход не гарантируется.
 • Возврат средств и/или компенсация оплаты за билеты не производится.', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль 30 (здание Цавта) -1 этаж' }, 'ID' => 771, 'Latitude' => '32.075088', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 150, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ID' => 771 }, { 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1797, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Гагарин Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון גגרין תל אביב-יפו', 'ID' => 1797 }, { 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.074314', 'ID' => 1803, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 120, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Havana music club Тель-Авив-Яффо', 'Info' => '', 'Address' => 'ул. Игаль Алон, 126', 'Guide' => '' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 2, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' יגאל אלון, 126', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו' }, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.795569', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.074314, 34.795569', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'מועדון הוואנה מיוזיק קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 1803 }, { 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Заппа Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'Дерех Менахем Бегин, 144, территория Мидатон', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsAmount' => 550, 'Pit' => 0, 'ID' => 394, 'Latitude' => '32.076892', 'Stairs' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Address' => 'רח' דרך מנחם בגין 144, מתחם מידטאון', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'מועדון זאפה תל אביב-יפו' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E8%u05D0%u05D5%u05DC%20%u05D5%u05DC%u05E0%u05D1%u05E8%u05D2x24%2C&UserEarthX=134961&UserEarthY=1168764&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=1&PNGLayers=', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.076892, 34.792629', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.792629', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 394 }, { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Левонтин 7 Тель-Авив — 220 мест', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Левонтин, 7', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 220, 'ID' => 277, 'Latitude' => '32.0617264', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון לבונטין 7 תל אביב - 220 מקומות', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' לבונטין 7' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05DC%u05D1%u05D5%u05E0%u05D8%u05D9%u05DFx7%2C&UserEarthX=128900&UserEarthY=1163245&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'לבונטין 7, תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7749271', 'ImageWidth' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 277 }, { 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב', 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 5', 'Info' => 'הישיבה במועדון היא סביב שולחנות ועל הבר (אין התחייבות לישיבה בשולחן או בשולחן לבד).
 • סידור הישיבה נקבע על ידי צוות המקום ולפי סדר ההגעה.
 • הכניסה מגיל 18 בהצגת תעודה מזהה (או בליווי הורה מלווה).', 'Name' => 'מועדון סטנדאפ פקטורי תל אביב' }, 'Parking' => 3, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.7724113', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => 'שביל המרץ 5, תל אביב, ישראל', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.0511196', 'ID' => 1217, 'SeatsAmount' => 120, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Швиль а-Мерец 5', 'Guide' => '', 'Info' => 'Места в клубе за столиками и у барной стойки.
 • Рассадка в порядке прибытия на месте в день мероприятия
 • Вход с 18 лет при предъявлении удостоверения личности (или в сопровождении родителя).', 'Name' => 'Клуб Стенд-ап Фактори Тель-Авив' }, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'ShowsQty' => 23, 'ID' => 1217 }, { 'ShowsQty' => 4, 'Hall' => { 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Камель комеди клаб Тель-Авив-Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Аленби, 128', 'Info' => 'Вход только для достигших 18 лет по предъявлению удостоверения личности.' }, 'Latitude' => '32.062348', 'ID' => 920, 'SeatsAmount' => 120, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'Image2Height' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 1, 'Active' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.062348, 34.773243', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.773243', 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אלנבי 128', 'Info' => 'הכניסה מגיל 18 בלבד בהצגת תעודה' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E0%u05D7%u05DC%u05EA%20%u05D1%u05E0%u05D9%u05DE%u05D9%u05DFx52%2C&UserEarthX=128583&UserEarthY=1163428&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0 }, 'Name' => 'מועדון קאמל קומדי קלאב תל אביב-יפו', 'ID' => 920 }, { 'ID' => 1548, 'Hall' => { 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.101798, 34.776046', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.776046', 'ImageWidth' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב', 'Info' => '', 'Address' => 'רח' התערוכה 3, צפון הנמל', 'Guide' => '' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Ридинг 3 Тель-Авив', 'Address' => 'ул. а-Тааруха, 3, северный Тель-авивский порт', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'SeatsAmount' => 324, 'Pit' => 0, 'ID' => 1548, 'Latitude' => '32.101798', 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מועדון רידינג 3 תל אביב' }, { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'ShowsQty' => 26, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?q=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&ie=UTF8&t=m&hnear=%D7%A0%D7%9E%D7%9C+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+46,+%D7%AA%D7%9C+%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91+%D7%99%D7%A4%D7%95,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&z=16', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'מועדון שבלול', 'Info' => 'לתשומת לבכם, לפי הנחיית האולם, למאחרים לא מובטחת כניסה ו/או החזר כספי.', 'Guide' => '', 'Address' => 'קרליבך 23' }, 'Mazgan' => 2, 'GoogleMapAddress' => '32.068313, 34.782994', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.782994', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 1, 'Stairs' => 0, 'ID' => 354, 'Latitude' => '32.068313', 'SeatsAmount' => 120, 'Pit' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Клуб Шаблюль', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала, опоздавшим не гарантируется вход и/или возврат средств.', 'Address' => 'ул. Карлибах, 23', 'Guide' => '' } }, 'ID' => 354 }, { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'ShowsQty' => 8, 'Hall' => { 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.049449, 34.786784', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 2, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'ImageWidth' => 600, 'Longitude' => '34.786784', 'Shelter' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 2, 'He' => { 'Name' => 'מרכז דוהל', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'חניון בית דני. לאחר מכן - מרכז דוהל רח' התקווה 76' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D4%u05EA%u05E7%u05D5%u05D5%u05D4x76%2C&UserEarthX=130271&UserEarthY=1161870&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 3, 'DoorsAmount' => 5, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'Lift' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Зал «Дуль»', 'Info' => '', 'Address' => 'Ханьон Бейт Данай. Далее Мерказ Дуль - ул. а-Тиква, 76', 'Guide' => '' }, 'ID' => 241, 'Latitude' => '32.049449', 'SeatsAmount' => 620, 'Pit' => 1, 'Stairs' => 2, 'Image2Height' => 547, 'ImageHeight' => 547, 'RowsAmount' => 20, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1 }, 'ID' => 241 }, { 'ID' => 272, 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'שארית ישראל 10, תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.7610405', 'ImageWidth' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05E9%u05D0%u05E8%u05D9%u05EA%20%u05D9%u05E9%u05E8%u05D0%u05DCx10%2C&UserEarthX=127575&UserEarthY=1162249&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'מרכז המוסיקה תל-אביב יפו', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שארית ישראל 10' }, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 394, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.052729', 'ID' => 272, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр музыки Тель-Авив Яффо', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Шеарит Исраэль, 10, около стадиона Блюмфилд', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 566, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 13, 'ImageHeight' => 566 } }, { 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Центр Сюзан Даляль Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '' }, 'MainHallID' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1722, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0 }, 'Name' => 'מרכז סוזן דלל תל אביב', 'ID' => 1722 }, { 'Hall' => { 'SeatsAmount' => 314, 'Pit' => 1, 'Latitude' => '32.082174', 'ID' => 205, 'Stairs' => 2, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 71', 'Info' => '', 'Name' => 'Культурный центр Эйнав Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 2, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 2, 'DoorsAmount' => 4, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 539, 'RowsAmount' => 13, 'Image2Height' => 539, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.780477', 'ImageWidth' => 600, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 2, 'Mazgan' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.082174, 34.780477', 'Gangways' => 2, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'He' => { 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 71', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 4, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 3, 'Name' => 'מרכז ענב לתרבות תל אביב', 'ID' => 205 }, { 'ID' => 1916, 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב', 'Hall' => { 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.052239', 'ID' => 1916, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 90, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Швиль а-Мифрац, 2', 'Name' => 'Студия Ант — Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'סטודיו אנט - תל אביב', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' שביל המרץ 2', 'Info' => '' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.77267', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.052239, 34.772670', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1 }, 'ShowsQty' => 3 }, { 'ID' => 2042, 'Hall' => { 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => 'תחת כיפת שמים.', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' רוקח 100', 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, 'Mazgan' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102445, 34.811616', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.811616', 'Shelter' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'RowsAmount' => 35, 'ImageHeight' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.102445', 'ID' => 2042, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 1322, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Псагот Заппа бэ-Парк Ганей Иехошуа — Тель-Авив-Яффо', 'Info' => 'Под открытым небом.', 'Guide' => '', 'Address' => 'Пр. Роках, 100' } }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'פסגות זאפה בפארק גני יהושוע - תל אביב-יפו' }, { 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' 3383', 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 2, 'IsPseudoHall' => 0, 'Longitude' => '34.774593', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.045452, 34.774593', 'CityID' => 1, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Latitude' => '32.045452', 'ID' => 2034, 'SeatsAmount' => 300, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => 'ул. 3383', 'Guide' => '', 'Name' => 'Кантри Горен Голдштейн — Тель-Авив-Яффо' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0 }, 'Name' => 'קאנטרי גורן גולדשטיין - תל אביב יפו', 'ID' => 2034 }, { 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'קולנוע לב תל אביב' }, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1710, 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Кинотеатр Лев Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0 }, 'ID' => 1710 }, { 'Name' => 'רב חן דיזנגוף תל אביב-יפו - אולם 1', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 17, 'ImageHeight' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Stairs' => 1, 'Pit' => 1, 'SeatsAmount' => 496, 'Latitude' => '32.078199', 'ID' => 2060, 'Ru' => { 'Name' => 'Кинотеатр Рав Хен Дизенгоф Тель-Авив — Зал 1', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бен Ами, 16, площадь Дизенгоф' }, 'MainHallID' => undef, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'DoorsAmount' => 6, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Address' => 'בן עמי 16, ככר דיזינגוף', 'Guide' => '', 'Name' => 'רב חן דיזנגוף תל אביב-יפו - אולם 1' }, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => '34.773608', 'ImageWidth' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Mazgan' => 2, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.078199, 34.773608', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 2 }, 'ID' => 2060 }, { 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב', 'ShowsQty' => 6, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1192, 'Latitude' => '32.0655053', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 85, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт Альфа 13', 'Info' => '', 'Name' => 'Театр Альфа Тель-Авив' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 2, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'beit alfa 13, tel aviv', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.7891452', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 3, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' בית אלפא 13', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון אלפא תל אביב' } }, 'ID' => 1192 }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'Mazgan' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Бейт Лесин Тель-Авив — Дизенгоф' }, 'ID' => 1734, 'Latitude' => undef, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0 }, 'ShowsQty' => 14, 'Name' => 'תיאטרון בית ליסין תל אביב - דיזנגוף', 'ID' => 1734 }, { 'ID' => 1610, 'ShowsQty' => 17, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'ID' => 1610, 'Latitude' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '', 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, 'Mazgan' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => undef, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0 }, 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Hall' => { 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון גשר תל אביב - אולם נגה', 'Guide' => '', 'Address' => 'שד' ירושלים 7-9, יפו', 'Info' => 'שימו לב, מאחרים יושבו על בסיס מקום פנוי רק בשורות האחרונות ולא במקומות שרכשו.' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 2, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 2, 'Longitude' => '34.760122', 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => '32.056123, 34.760122', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 2, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 2, 'RowsAmount' => 12, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Гешер Тель-Авив — Зал Нога', 'Address' => 'пр. Иерушалаим, 7, Яффо', 'Guide' => '', 'Info' => 'Обратите внимание, что по правилам зала опоздавших впускают на незанятые места только на дальние ряды, а не в соответствии с приобретенными билетами.' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 2, 'SeatsAmount' => 438, 'Pit' => 1, 'ID' => 1929, 'Latitude' => '32.056123', 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Lift' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 1929 }, { 'ID' => 1717, 'ShowsQty' => 12, 'Hall' => { 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 1717, 'Latitude' => undef, 'SeatsAmount' => 0, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Габима Тель-Авив', 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '' }, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => '' } }, 'Name' => 'תיאטרון הבימה תל אביב' }, { 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב', 'ShowsQty' => 2, 'Hall' => { 'Image2Height' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Тель-Агиборим, 5', 'Name' => 'Театрон а-Ханут — Тель-Авив-Яффо' }, 'Stairs' => 0, 'Latitude' => '32.041362', 'ID' => 1862, 'SeatsAmount' => 80, 'Pit' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 4, 'Plan2InFlash' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' תל גיבורים 5', 'Name' => 'תיאטרון החנות - תל אביב' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.041362, 34.770042', 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.770042', 'Shelter' => 0 }, 'ID' => 1862 }, { 'ID' => 414, 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => 'https://maps.google.com/maps?saddr=%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%A9+%D7%9C%D7%90+%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2&hl=iw&ie=UTF8&sll=32.100835,34.798111&sspn=0.008234,0.016512&geocode=FbbS6QEdwxsTAg&mra=mr&t=m&z=17', 'He' => { 'Address' => 'שד' רוקח, גני יהושע', 'Guide' => '', 'Info' => 'הכניסה והשימוש במתקני המתחם תתאפשר כחצי שעה לפני המועד ועוד כחצי שעה לאחר סיומו.
 • במידה ומזג האויר לא יאפשר לא יפעלו המתקנים.', 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, 'Mazgan' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'CityID' => 1, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.102715, 34.807748', 'Shelter' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.807748', 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 8, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'Pit' => 0, 'ID' => 414, 'Latitude' => '32.102715', 'Stairs' => 0, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр а-Парк — Парк а-Яркон Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'пр. Роках, Ганей-Иеошуа', 'Info' => 'В Театре а-Парк в случае неблагоприятных погодных условий надувные аттракционы не будут работать.
 • В Театре а-Парк вход на атракции возможен за полчаса до спектакля и полчаса после него.' }, 'MainHallID' => undef }, 'ShowsQty' => 8, 'Name' => 'תיאטרון הפארק - פארק הירקון תל אביב' }, { 'ID' => 1609, 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב', 'ShowsQty' => 30, 'Hall' => { 'Latitude' => '32.076754', 'ID' => 1609, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Address' => 'ул. Леонардо Давинчи, 30, угол Шауль а-Мелех', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Камерный театр Тель-Авив' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => '34.784731', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 2, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.076754, 34.784731', 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' ליאונרדו דה וינצ'י 30 פינת שד' שאול המלך 19', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון הקאמרי תל אביב' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 } }, { 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR', 'Hall' => { 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 1, 'IsPseudoHall' => 0, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' בית עובד 8, קומה קרקע', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי - אולם מולטימדיה ו-VR' }, 'Mazgan' => 2, 'RightToLeft' => 1, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064179, 34.787100', 'CityID' => 1, 'Longitude' => '34.7871', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'ID' => 2040, 'Latitude' => '32.064179', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 40, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький — Мультимедийный и VR зал', 'Info' => '', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Бейт-Овед 8, первый этаж' } }, 'ShowsQty' => 1, 'ID' => 2040 }, { 'ID' => 1766, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Longitude' => '34.787011', 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.064230, 34.787011', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 1, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 2, 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' חומה ומגדל 32, קומת קרקע', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Маленький Тель-Авив', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Хома ве-Мигдаль, 32, входной этаж', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 1766, 'Latitude' => '32.06423', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 48, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'RowsAmount' => 5, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 2, 'Image2Height' => 0 }, 'ShowsQty' => 5, 'Name' => 'תיאטרון מלנקי תל אביב' }, { 'ID' => 1720, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב', 'ShowsQty' => 1, 'Hall' => { 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Shelter' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'CityID' => 1, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Mazgan' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב' }, 'Gangways' => 0, 'MapaLink' => '', 'IsPseudoHall' => 1, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Ru' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'Театрон Цавта Тель-Авив' }, 'MainHallID' => undef, 'Stairs' => 0, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Latitude' => undef, 'ID' => 1720, 'DoorsAmount' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Lift' => 0, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 0, 'Image2Height' => 0 } }, { 'Hall' => { 'He' => { 'Guide' => '', 'Address' => 'רח' אבן גבירול 30', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2' }, 'MapaLink' => 'http://www.mapa.co.il/general/searchresult_locked.asp?CurrMapTab=5.1&MapType=map&ImagesOption=&CurrHeaderTab=2&RoutePoints=1x5000x%u05EA%u05DC%20%u05D0%u05D1%u05D9%u05D1%20%u05D9%u05E4%u05D5x%u05D0%u05D1%u05DF%20%u05D2%u05D1%u05D9%u05E8%u05D5%u05DCx30%2C&UserEarthX=129545&UserEarthY=1164740&UserMapZoom=500&LoadUserPosition=1&RouteType=2&PNGLayers=', 'Gangways' => 0, 'IsPseudoHall' => 0, 'Parking' => 0, 'Plan2InFlash' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Image2Width' => 0, 'ImageWidth' => 0, 'Longitude' => '34.7817983', 'Shelter' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => 'אבן גבירול 30, תל אביב-יפו', 'CityID' => 1, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'ImageHeight' => 0, 'Active' => 1, 'Ramp' => 1, 'Image2Height' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Цавта Тель-Авив — Зал Цавта 2', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. Ибн Гвироль, 30', 'Info' => '' }, 'Stairs' => 0, 'ID' => 389, 'Latitude' => '32.0749745', 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 100, 'DoorsAmount' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'Distance' => 0, 'PlanInFlash' => 0 }, 'ShowsQty' => 1, 'Name' => 'תיאטרון צוותא תל אביב - צוותא 2', 'ID' => 389 }, { 'ID' => 1719, 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב', 'Hall' => { 'Latitude' => undef, 'ID' => 1719, 'Pit' => 0, 'SeatsAmount' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Театр Тмуна Тель-Авив', 'Info' => '', 'Address' => '', 'Guide' => '' }, 'PlanInFlash' => 0, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 0, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 0, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 0, 'RowsAmount' => 0, 'Image2Height' => 0, 'Longitude' => undef, 'ImageWidth' => 0, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 0, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'Incline' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'GoogleMapAddress' => ', תל אביב-יפו', 'Kasher' => 0, 'CityID' => 1, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => '', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'תיאטרון תמונע תל אביב' }, 'Plan2InFlash' => 0, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 1 }, 'ShowsQty' => 12 } ], 'Name' => 'תל אביב-יפו' }, { 'Halls' => [ { 'ID' => 451, 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד', 'Hall' => { 'Latitude' => '32.249829', 'ID' => 451, 'SeatsAmount' => 382, 'Pit' => 0, 'Stairs' => 0, 'MainHallID' => undef, 'Ru' => { 'Name' => 'Гехаль а-Тарбут матнас Тель-Монд', 'Guide' => '', 'Address' => 'ул. а-Декель, 30', 'Info' => '' }, 'PlanInFlash' => 1, 'Distance' => 0, 'Lift' => 0, 'SeatsOnMap' => 1, 'DoorsAmount' => 0, 'Ramp' => 2, 'Active' => 1, 'ImageHeight' => 446, 'RowsAmount' => 14, 'Image2Height' => 446, 'Longitude' => '34.917738', 'ImageWidth' => 600, 'Shelter' => 0, 'Image2Width' => 600, 'Cafeteria' => 0, 'Mazgan' => 2, 'Incline' => 0, 'RightToLeft' => 0, 'PseudoHallID' => 0, 'Kasher' => 0, 'GoogleMapAddress' => '32.249829, 34.917738', 'CityID' => 102, 'MapaLink' => '', 'Gangways' => 0, 'He' => { 'Address' => 'רח' הדקל 30', 'Guide' => '', 'Info' => '', 'Name' => 'היכל התרבות מתנ''ס תל מונד' }, 'Plan2InFlash' => 1, 'Parking' => 0, 'IsPseudoHall' => 0 }, 'ShowsQty' => 1 } ], 'Name' => 'תל מונד ', 'ID' => 102 } ] };
 • אולמות תיאטרון ואולמות מופעים

  אור עקיבא
  היכל התרבות ע''ש אלכס מאייר אור עקיבא

  כל האירועים באולם

  איירפורט סיטי
  היכל התרבות איירפורט סיטי

  רח' הגלבוע 4, קרית שדה התעופה, איירפורט סיטי

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אילת
  תיאטראות אילת

  שד' התמרים 1, בקניון הים האדום, אילת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אריאל
  היכל התרבות אריאל

  כל האירועים באולם

  אשדוד
  בית יד לבנים אשדוד

  רובע הסיטי, רח' הבנים, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הלן הול אשדוד

  הר מצדה 22, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  המשכן לאמנויות הבמה אשדוד

  דרך ארץ 1, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הקומה ה-17 אשדוד

  רח' עוזי חיטמן 2, דירה 66, קומה 17, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מונארט לאמנויות אשדוד

  רח' דרך ארץ 8, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס דיונה אשדוד

  רח' קק"ל 90, אשדוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשקלון
  אשכול הפיס אשקלון

  רח' יצחק בן צבי 2, אשקלון, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות אשקלון

  רח' הנשיא 82, אשקלון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז מופעים וכנסים בינלאומי אשקלון

  כל האירועים באולם

  מתנ''ס וולדנברג אשקלון

  כל האירועים באולם

  באר שבע
  בית יד לבנים באר שבע

  שד' יצחק רגר, ליד הכיכר, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חצר התרבות החלוץ 33 באר שבע

  רח' החלוץ 33, העיר העתיקה, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז צעירים באר שבע

  הרצל 12 העיר העתיקה, באר שבע, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן אמנויות הבמה באר שבע

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי באר שבע

  כל האירועים באולם

  קונסרבטוריון באר שבע

  דרך המשחררים 10, באר שבע

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שאן
  הקימרון בית שאן

  מועצה אזורית עמק המעיינות, בית שאן

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית שמש
  היכל הפיס לתרבות בית שמש

  רח' מורדי הגיטאות 13, בית שמש

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בת ים
  האודיטוריום בת ים

  רח' שאול הדדי 6, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות בת ים

  רח' סמטת אופיר 3, רמת יוסף, בת ים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גבעתיים
  תיאטרון גבעתיים

  כל האירועים באולם

  גן יבנה
  מתנ''ס גן יבנה

  רח' הרצל 40, גן יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  גני תקווה
  מרכז הבמה גני תקווה

  כל האירועים באולם

  הוד השרון
  הדוב הירוק - פארק אקולוגי הוד השרון

  דרך הים, הוד השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  הרצליה
  היכל אמנויות הבמה הרצליה

  כל האירועים באולם

  היכל בעיר הרצליה

  רח' בן גוריון 5, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון זאפה הרצליה

  רח' מדינת היהודים 85, בניין ביזנס פארק, בהרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם ארנה הרצליה

  רח' השונית 2, קניון ארנה הרצליה, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס יד התשעה - הרצליה

  רח' רביבים 14, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קולנוע לב דניאל הרצליה - אולם 1

  רח' רמת ים 60, הרצליה פיתוח, הרצליה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  זכרון יעקב
  מרכז אמנויות מלון יוקרה אלמא זכרון יעקוב

  כל האירועים באולם

  חדרה
  Friends חדרה

  שד' רוטשילד 27, בנין ההסתדרות, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות חדרה - אולם רנה שני

  רח' רמב"ם 39, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי חדרה - אולם 10

  רח' צה"ל 35, מרכז מסחרי מיקס, חדרה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  חולון
  מדיטק חולון

  כל האירועים באולם

  מרכז שטיינברג חולון

  גבעת התחמושת 21, קרית שרת, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתחם The Cube - חולון

  פארק פרס, רח' מפרץ שלמה 66, חולון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חולון

  כל האירועים באולם

  חיפה
  Malina night club חיפה

  שד' ההסתדרות 60, מול קניון לב המפרץ, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית אבא חושי חיפה

  רח' אבא הלל סילבר, 71, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית נגלר חיפה

  שד' בן צבי 14 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מוזיאון טיקוטין לאמנות יפנית חיפה - אודיטוריום רפאל

  שד' הנשיא 89, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Beat חיפה

  רח' הנשיא 124, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון סירופ

  רח' פלי"ם 2, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז הקונגרסים חיפה - אולם אורן

  קדושי יאסי, מול קניון חיפה, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז קריגר לאמנויות הבמה חיפה

  רח' אליהו חכים 6, כרמל צרפתי, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט - אולם האודיטוריום חיפה

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז רפפורט חיפה - אולם רפפורט

  מרכז הכרמל שד' הנשיא 138, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס הדר חיפה - אולם ביתנו

  כל האירועים באולם

  סינמטק חיפה

  שד' הנשיא 142, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הסטודיו חיפה

  שד' הנשיא 142, כרמל, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון הצפון חיפה

  רח' ביילינסון 41 קריית חיים, חיפה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון חיפה

  כל האירועים באולם

  טבריה
  היכל התרבות יד שטרית טבריה

  רח' ביאליק 13, טבריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יבנה
  היכל התרבות יבנה

  שד' דואני, פינת ז'בוטינסקי, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ"ס שז"ר יבנה

  רח' הנשיאים 17, יבנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יהוד
  היכל התרבות מופת יהוד

  רח' סעדיה חתוכה 25, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועדון Gray יהוד

  רח' החרושת 2, יהוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עומר
  קולנוע לב עומר

  רח' תמר פינת הדר, בית התרבות עומר, יישוב עומר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יישוב עשרת
  אולם עשרת

  רח' הרימון 8, יישוב עשרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  יקנעם
  תיאטרון יקנעם

  רח' האלונים 11, יקנעם

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ירושלים
  בר בסרביה ירושלים

  בן יהודה 34, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לב סמדר ירושלים

  רח' לויד ג'ורג' 4, המושבה הגרמנית, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרכז התרבויות ירושלים - אולם הרמוניה

  רח' כורש 1, ירושלים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה

  כל האירועים באולם

  כפר בלום
  בית העם כפר בלום

  קרוב לקופת חולים כללית, כפר בלום

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כפר סבא
  הוט סינמה כפר סבא אושילנד - אולם 18

  רח' עתיר ידע 4, מתחם אושילנד, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות כפר סבא

  כל האירועים באולם

  סינמה סיטי כפר סבא - אולם 1

  רח' ויצמן 207, מתחם G מעל לשופרסל דיל, כפר סבא

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  כרמיאל
  אולם דיינר כרמיאל

  שד' נשיאי ישראל 33, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות ע''ש נרקן כרמיאל

  נשיאי ישראל, כרמיאל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לוד
  היכל התרבות לוֹד

  רח' קפלן 2 פינת רח' ההסתדרות, לוד

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  לטרון
  מוזיאון יד לשריון לטרון

  כל האירועים באולם

  מודיעין
  היכל התרבות מודיעין מכבים רעות

  כל האירועים באולם

  מועצה האזורית חוף הכרמל
  היכל התרבות חוף הכרמל - אולם מוזה

  בקרבת מועצה איזורית חוף הכרמל, הפניה הראשונה אחרי כרם מהר"ל, מועצה האזורית חוף הכרמל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון
  אולם דיוואן D-one

  כביש 40/5 - מזרחית לצומת ירקון, מועצה האיזורית דרום השרון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון
  היכל התרבות דרום השרון

  מועצה איזורית דרום, השרון ליד מושב נווה ירק, בין כפר-סבא והוד-השרון, מועצה האיזורית דרום השרון - צומת הירקון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב משמר השבעה
  בית ארז - אולם תחרויות

  רח' מנחם אבטיחי 108, מושב משמר השבעה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מושב שבי ציון
  פאב הפרה שבי ציון

  בצד שמאל של רח' דרך הים, מושב שבי ציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מנזר בית ג'מל
  מנזר בית ג'מל

  סמוך לבית שמש, מנזר בית ג'מל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלה אדומים
  היכל התרבות מעלה אדומים

  דרך מדבר יהודה 8, מעלה אדומים

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מעלות
  היכל התרבות מעלות תרשיחא

  קהילת יהדות צרפת 1, מעלות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נהריה
  היכל התרבות נהריה

  דרך העצמאות 7, נהריה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נוף הגליל (נצרת עילית)
  מרכז התרבות ברקוביץ' נצרת עילית

  דרך החטיבות 4, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מתנ''ס ברקוביץ' נצרת עילית - האולם הקטן

  שדרות מעלה יצחק 4, בניין ליד קניון הישן, נוף הגליל (נצרת עילית)

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נס ציונה
  היכל התרבות נס ציונה

  רח' השיריון 1, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  משכן הפיס נס ציונה

  רח' ישראל שמיד 26, נס ציונה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתיבות
  היכל התרבות נתיבות

  רח' הגפן 1, נתיבות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  נתניה
  אודיטוריום ע"ש אריק איינשטיין נתניה

  בני ברמן 6, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אודיטוריום קריית השרון ע''ש ספי ריבלין נתניה

  רח' טום לנטוס 31, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  אשכול הפיס נתניה

  שדרות גולדה מאיר, 101, נתניה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות העירוני נתניה

  כל האירועים באולם

  עכו
  היכל התרבות החדש עכו

  רח' גיבורי סיני 24, עכו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  עפולה
  היכל התרבות עפולה

  רח' חטיבה תשע 15, עפולה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פרדס חנה
  מרכז אומנויות הבמה פרדס חנה

  רח' הבוטנים 54, פרדס חנה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  פתח תקווה
  אולם גולדה פתח תקוה

  אריה בראון 3, במתחם תיכון גולדה, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התרבות פתח תקווה

  כל האירועים באולם

  מרכז תרבות ע"ש עפרה חזה - פתח תקווה

  רח' בן גוריון 22, מתחם תיכון שש שנתי בן גוריון, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  שרת פתח תקווה

  העלייה השנייה 1 (בניין העירייה), פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  תיאטרון המסילה - פתח תקווה

  רח' האחים בכר 3, פתח תקווה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קדימה
  היכל התרבות מתנ''ס קדימה‏‎

  שד' יצחק בן צבי 61, קדימה

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גבעת ברנר
  אולם המופעים גבעת ברנר

  קיבוץ גבעת ברנר, קיבוץ גבעת ברנר

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ גן שמואל
  היכל התרבות מנשה בגן שמואל

  ד.נ. חפר, קיבוץ גן שמואל

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יגור
  יד למגינים יגור

  קיבוץ יגור, קיבוץ יגור

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ יפעת
  אולם המופעים יפעת

  עמק יזרעאל, קיבוץ יפעת, קיבוץ יפעת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קיבוץ כינרת
  בן-ציון כינרת

  קיבוץ כינרת, קיבוץ כינרת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית אונו
  הספריה העירונית קריית אונו

  רח' המייסדים 5, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  מרתף אמנותי קרית אונו

  רח' שלומו המלך 38, קרית אונו

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית גת
  היכל התרבות קרית גת

  שד' העצמאות 1, קרית גת

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קרית מוצקין
  אשכול הפיס קריית מוצקין

  רח' דקר 11, קרית מוצקין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל התיאטרון קריית מוצקין

  כל האירועים באולם

  ראש העין
  היכל התרבות העירוני ראש-העין

  רח' מרבד הקסמים 10, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  קונסרבטוריון ראש-העין - אולם סימפוניה

  רח' זכריה משה 9, ראש העין

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  ראשון לציון
  בית יד לבנים ראשון לציון

  רח' אחד העם 20, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  היכל מאיר ניצן לתרבות ולאמנות ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  מופ''ת ראשון לציון

  רח' רוטשילד 60, פינת ז'בוטינסקי, ראשון לציון

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  סינמה סיטי ראשון לציון

  כל האירועים באולם

  רחובות
  אודיטוריום מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל

  רח' אברבנאל 7, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית דונדיקוב רחובות

  רח' יעקב 32, פינת רח' דונדיקוב, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם

  בית העם רחובות - היכל התרבות רחובות

  רח' יעקוב 48, רחובות

  כל האירועים באולם תיאור האולם